Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Crna Gora || Aktuelnosti


 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

31.07.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas, da će 03.08.2020. godine, otpočeti radovi na izgradnji kružne raskrsnice Ulice Meše Selimovića i Ulice Blaža Jovanovića u Podgorici.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

30.07.2020.

Saopštenje za javnost

Javni konkurs

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na osnovu člana 86 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa („Sl. list CG“, broj 45/14), objavila je JAVNI KONKURS za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

30.07.2020.

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena regulisanih usluga po nalogu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u periodu od 2013 do 2020. godine

Regulaciju cijena elektronskih komunikacionih usluga, na osnovu rezultata troškovnih modela operatora, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost vrši od 2013. godine i do sada su po nalogu Agencije cijene za pojedine regulisane veleprodajne usluge snižene od 47 do 73%, a za maloprodajne elektronske komunikacione usluge od 8 do 79% u zavisnosti od vrste usluge.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.07.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 30-31. raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Ulcinju, lokacija Bjelogora.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.07.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će Crnogorski Telekom od 23-24.07.2020. raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Beranama, lokacija Donje Luge,Opština Berane.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.07.2020.

Saopštenje za javnost

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga

Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga, sprovedeno sredinom godine u Crnoj Gori, je pokazalo visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i visok nivo zadovoljstva korisnika njihovim kvalitetom, ali i da građani nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa svim važnim telefonskim brojevima, pravima i procedurama za zaštitu svojih prava i interesa u oblasti elektronskih komunikacija.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

17.07.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će Telenor D.O.O. 19. jula 2020. godine u periodu od 00:00 do 11:00 raditi na modernizaciji CvBS (Convergent Billing System) koji podrazumijeva zamjenu hardvera na sistemima za naplatu i kontrolu servisa, kao i preseljenje softvera na novo hardversko okruženje, sve u cilju obezbjeđenja unaprijeđenog sistema za pružanje servisa našim korisnicima.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.06.2020.

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena telefonskih poziva

Od 1. jula 2020. godine cijene telefonskih poziva iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori biće snižene za 10%, dok će cijene poziva prema drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori biti snižene za 5%.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

01.06.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da Telenor d.o.o. planira softversku nadogradnju svih elemenata u radio pristupnoj mreži u periodu od 01. do 04. juna 2020. g. od 02:00 do 04:00, te će doći do prekida rada baznih stanica u trajanju od 3 do 5 minuta.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

01.06.2020.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 1-5. juna 2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Cetinju, lokacija ulica Peka Pavlovića, Cetinje.
opširnije>>


 

1/251   >>  [ukupno rezultata: 2504]