Izvršni direktor

Darko Grgurov
E-mail: darko.grgurovic@ekip.me

Darko Grgurović rođen je u Podgorici 11.09.1962. godine. Oženjen je, supruga Vanja, sinovi Aleksa i Ivan.

Diplomirao je  na Elektrotehničkom fakultetu  Univerziteta Crne Gore, smjer elektronika.

Prije imenovanja za izvršnog direktora radio je u Radio Televiziji Crne Gore  na radnom mjestu inženjer za TV predajnike (Emisiona tehnika RTCG), Telekomu Crne Gore na radnim mjestima: inženjer za TV predajnike (Radio difuzni centar), šef odjeljenja kablovskih sistema (Magistralni telekomunikacioni centar), direktor Magistralnog telekomunikacionog centara (Magistralni telekomunikacioni centar), inženjer za prenosne sisteme (Sektor za održavanje telekomunikacione mreže- Direkcija Telekoma Crne Gore) i Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na radnim mjestima: glavni inženjer za telekomunikacione mreže i servise, republički inspektor za telekomunikacije, glavni nadzornik za elektronske komunikacije, rukovodilac Sektora za elektronske mreže i usluge -pomoćnik izvršnog direktora.

Na mjesto izvršnog direktora Agencije imenovan je Odlukom Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0904-6746/1 od 15.11.2016. godine.