Cjenovnici usluga

Savjet Agencije zа elektronske komunikаcije i poštаnsku djelatnost , na sjednici održanoj 30.06.2016.godine donio je Odluku o roamingu, a u vezi sa zaključenim Sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji i Republici Srbiji. Operatori mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori dostavili su Agenciji akta sa korigovanim cijenama, čime se potvrđuje da su postupili po predmetnoj Odluci. Ovdje možete preuzeti Odluku, dopise mobilnih operatora, Crnogorskog Telekoma , Telenora i Mtel-a, kao i Cjenovnike mobinih operatora

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Cjenovnik roaming usluga M-tel D.O.O. Podgorica

Cjenovnik usluga namijenjen pravnim licima M-tel D.O.O. Podgorica

Izvod iz cjenovnika BOX paket M-tel D.O.O. Podgorica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizicka lica (izmjene u tačkama 4.1;5.1)

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za pravna lica (izmjene u tačkama 2.1.7;4.1;4.3;6.1;6.2;6.6;12.9)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za Biznis Duo paket

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za  fizička lica

Nacrt Cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj telekomunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (izmjene u tačkama 9.1. i 9.2. i dopuna 9.3.)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Nacrt cjenovnika Usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (izmjene u tački 9.6, primjena od 30.01.2017.)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica