Cjenovnici usluga

Savjet Agencije zа elektronske komunikаcije i poštаnsku djelatnost , na sjednici održanoj 12.09.2017.godine donio je Odluku o roamingu, a u vezi sa zaključenim Sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji i Republici Srbiji. Operatori mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori dostavili su Agenciji akta sa korigovanim cijenama, čime se potvrđuje da su postupili po predmetnoj Odluci. Ovdje možete preuzeti Odluku, dopise mobilnih operatora, Crnogorskog Telekoma , Telenora i Mtel-a, kao i Cjenovnike mobinih operatora

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma  A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (izmjene: član 10.12 i član 10.13)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za posnovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (nova stavka 2.9)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica (nova tačka 4)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (nova tačka 4)

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (dodata tačka 1.13.7)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik usluga Telemach D.O.O. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (promjena u tački 10.7)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica. (promjene: 10.2 produženje promo perioda, 10.3 produženje promo perioda)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica

Cjenovnik usluga prepaid usluga Telenor d.o.o. Podgorica

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel-a d.o.o. Podgorica

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik usluga Mtel-a d.o.o. televizijskih paketa

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik Telemach D.O.O. Podgorica za fiber usluge na teritoriji Crne Gore

Cjenovnik TV Dul L i TV Duo XL sa paketima koji sadrže fiksne govorne usluge i TV Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica.

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (izmjene u tački 1.6.7 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika usluga za univerzalni servis Crnogorskog Telekoma A.D. (izmjena u tački 5.1.6 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (izmjena u tački 10.3.6 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike (izmjene u tački 1.6.7 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica (izmjene u tački 1.11.7 i u prilogu cjenovnika)

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Cjenovnik "Telenor d.o.o." za međunarodne pozive

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik "Telenor d.o.o." za javne fiksne servise - pravna lica

Cjenovnik tarifnog dodatka "Telenor Porodica" usluga Telenor D.O.O. Podgorica

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica za poslovne korisnike (dodata tačka 1.1.6)

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica za ficička lica (dodata tačka 1.1.7; tačka 1.1.7 pomjerena na 1.1.8)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Cjenovnik roaming usluga M-tel D.O.O. Podgorica

Cjenovnik usluga namijenjen pravnim licima M-tel D.O.O. Podgorica

Izvod iz cjenovnika BOX paket M-tel D.O.O. Podgorica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizicka lica (izmjene u tačkama 4.1;5.1)

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za pravna lica (izmjene u tačkama 2.1.7;4.1;4.3;6.1;6.2;6.6;12.9)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za Biznis Duo paket

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za  fizička lica

Nacrt Cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj telekomunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (izmjene u tačkama 9.1. i 9.2. i dopuna 9.3.)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Nacrt cjenovnika Usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (izmjene u tački 9.6, primjena od 30.01.2017.)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica