Univerzalni servis

Crnogorski Telekom usluge Univerzalnog servisa pruža po sljedećim uslovima:

 Usluga US Cijene usluga US Cijene usluga US za lica sa invaliditetom

 

Cijene usluga US za socijalno ugrožena lica
Priključak
8,04 €

 


0 €

0 €
Mjesečna pretplata
3,99 €

0 €

0 €
Usluge uključene u cijenu mjesečne pretplate Telefonski pozivi 120 minuta poziva prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori,10 minuta poziva prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori,15 minuta poziva prema inostranstvu

 

120 minuta poziva prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori,10 minuta poziva prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori15 minuta poziva prema inostranstvu

 

120 minuta poziva prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori,10 minuta poziva prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori,15 minuta poziva prema inostranstvu
Količina prenešenih podataka
0

2GB

2GB
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
1,50 centi/min

0,75 centi/min

1,00 centi/min
Pozivi prema mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma
1,50 centi/min

0,75 centi/min

1,00 centi/min
Pozivi prema mobilnim mrežama Telenora i Mtela
8,60 centi/min

4,30 centi/min

5,76 centi/min
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u Srbiji, ..... 13,09 centi/min
6,55 centi/min

8,77 centi/min
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u ostalim zemljama Evrope 17,85 centi/min
8,93 centi/min

11,96 centi/min
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u SAD i Kanadi 10,23 centi/min
5,12 centi/min

6,86 centi/min
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u ostalim zemljama 59,50 centi/min
29,75 centi/min

39,87 centi/min

Prenos podataka

0,50 centi/MB

0,25 centi/MB

0,33 centi/MB

 

Napomena 1:

  • PDV je uključen u cijene usluga Univerzalnog servisa.
  • Tarifni interval za telefonske pozive je 1 sekunda
  • Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB
  • Terminalna korisnička oprema (modem) je uključena u cijenu priključka.

Napomena 2:

  • Agencija za elektronske telekomunikacije i poštansku djelatnost snosi troškove cijene priključka Univerzalnog servisa

Napomena 3:

  • Crnogorski Telekom će postojećim korisnicima Univerzalnog servisa, koji nastave da koriste usluge kod njega, usluge Univerzalnog servisa pružati besplatno do 25.04.2016. godine.