NAKNADA NETO TROŠKA ZA 2014 GODINU

Rješenje za naknadu neto troška operatoru Univerzalnog servisa za "Teleinfo.me" za poslovnu 2014. godinu

  • Upravni sud Crne Gore je donio presudu U. br. 2708/15 dana 24.05.2016. godine, kojom je odbio tužbe Teleinfo.me d.o.o. Podgorica, Mtela d.o.o. Podgorica i Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica i potvrdio Rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost br. 0402-3995/16 od 22.09.2015.godine, kojim je Teleinfo.me d.o.o. Podgorica odobrena naknada za pokriće neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa za 2014. godinu.
Zahtjev za naknadu neto troška operatoru Univerzalnog servisa za "Telenor" d.o.o. za poslovnu 2014. godinu

Zahtjev za naknadu neto troška operatoru Univerzalnog servisa za "Teleinfo.me" d.o.o. za poslovnu 2014. godinu

Rješenje za naknadu neto troška operatoru Univerzalnog servisa za "Telenor" d.o.o. 16.07.2015. godine

  • Upravni sud Crne Gore je donio presudu U. br. 4376/2016 dana 26.09.2017. godine, kojom je odbio tužbu Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica i potvrdio Rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost br. 0402-2469/21-2015 od 17.11.2016.godine, kojim je Telenoru d.o.o. Podgorica odobrena naknada za pokriće neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa za 2014. godinu.

Izvještaj o izvršenoj reviziji za naknadu neto troška operatora Univerzalnog servisa "Teleinfo.me" d.o.o. za 2014. godinu