NAknada neto troška

Agencija, postupajući u skladu sa članom 94 stav 5, Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13 i 2/17) objavljuje:

Naknada neto troška za 2011. godinu

Naknada neto troška za 2012. godinu

Naknada neto troška za 2013. godinu

Naknada neto troška za 2014. godinu

Naknada neto troška za 2015. godinu

Naknada neto troška za 2016. godinu

Naknada neto troška za 2017. godinu