NAknada neto troška

Agencija, postupajući u skladu sa članom 94 stav 5, Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13) objavljuje:

Naknada neto troška za 2011. godinu

Naknada neto troška za 2012. godinu

Naknada neto troška za 2013. godinu

Naknada neto troška za 2014. godinu

Naknada neto troška za 2015. godinu