Univerzalni servis

Cijena poziva prema Univerzalnoj službi informacija je 9,52 centa po pozivu.

Cijena štampanog Univerzalnog imenika je 2,38 eura, a isti će za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom biti besplatan.

Cijena elektronske (CD/DVD) verzije Univerzalnog imenika je 11,9 centi, a isti će za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom biti besplatan.

Napomena:

Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.