Plan javnih nabavki

26.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune II Plana javnih nabavki za 2020. godinu

19.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku robe: izrada web portala za prikaz rezultata mjerenja kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže

19.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku robe: nabavka krovnog držača i adaptacije na mjernim vozilima

Ovdje možete preuzti Izmjene i dopune I Zahtjeva za dostavljanje ponuda

19.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku robe: nabavka mobilnog analizatora spektra za NN mrežni napon, antena, softvera i kofera za smještanje opreme

18.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku robe: nabavka portabilnog stuba za potrebe mjerenja radio-frekvencijskog spektra

17.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku robe: skener za arhivu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

12.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku usluge nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji za fiksnu mrežu i mobilne mreže operatora, kao i pregled revidiranih regulatornih finansijskih izvještaja (RFI) i Izvještaja nezavisnog revizora za fiksne i mobilne mreže, za 2019. godinu. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Zahtjeva za dostavljanje ponuda male vrijednosti

12.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune II Plana nabavki male vrijednosti za 2020. godinu

04.06.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti za nabavku usluge revizije u postupku verifikacije obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge - utvrđivanje iznosa neto troška univerzalne poštanske usluge za 2019. godinu. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

27.05.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za održavanje agregata na objektima Glavnog kontrolno mjernog centra na Dajbabskoj gori u Podgorici i Regionalnog kontrolno mjernog centra na Crnom rt-u u Baru, na godišnjem nivou

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

28.04.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za praćenje objava u štampanim, elektronskim i internet medijima koje se odnose na Angenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, sektor elektronskih komunikacija i sektor poštanskih usluga (press clipping)

28.04.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku vatrootpornih ormana za smiještanje dokumentacije (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

14.04.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge Obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2019. godinu za elektronske komunikacije (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

10.04.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune I Plana javnih nabavki za 2020. godinu

17.03.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune I Plana javnih nabavki za 2020. godinu

02.03.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku Konsultantskih usluga za nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora baziranog na HCA/FAC metodologiji (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

20.02.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku dva potpuno nova i neupotrebljivana servera identičnih karakteristika za potrebe Registra "Ne zovi me" uključujući uslugu instalacije svih softvera neophodnih za rad registra i prenos svih postojećih podataka na nove servere. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

31.01.2020. godine

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Ovdje možete preuzeti Plan nabavki male vrijednosti za 2020. godinu

27.12.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Analize svih informacionih sistema Agencije i izrada Plana integracije svih sistema (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

25.12.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune VII Plana nabavki male vrijednosti

13.12.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune IV Plana nabavki male vrijednosti

10.12.2019.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izvođenja programa edukacije iz engleskog jezika za zaposlene u Agenciji (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga održavanja liftova. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

18.10.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku zanatskih radova (molerski, farbarski, parketarski i stolarski radovi) u poslovnom objektu Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56 u Podgorici. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

17.10.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za Izvođenje radova na uređenju terena oko GKMC-a i RKMC-a. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

10.10.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku Unapređenja WiFi mreže unutar poslovnih prostorija Agencije (Upravna zgrada) u Podgorici. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

10.10.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku UPS uređaja i odgovarajuće letve za priključenje servera i mrežnih uređaja smještenih u CIS-u. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

10.10.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za uslugu zamjena čeličnih sajli lifta na Glavnom kontorlno - mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

27.09.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune V Plana javnih nabavki

18.09.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice u Nikšiću. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

18.09.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za usluge održavanje higijene objekata Glavnog i Regionalnog kontorlno mjernog centra.(u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

10.09.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune III Plana javnih nabavki

09.09.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune IV Plana nabavke malih vrijednosti

18.07.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za radove  na izgradnji Daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice u Ulcinju. (u Wordu)

18.07.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za usluge vršenja revizije Glavnog projekta za izgradnju DUKMS Nikšić. (u Wordu)

12.07.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune II Plana javnih nabavki

12.07.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune III Plana nabavki malih vrijednosti

11.06.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

06.06.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge revizije za verifikaciju obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

04.06.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga redizajn i reogranizacija internet prezentacije Agencije. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

04.06.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge fizičko-tehničke zaštite objekata - Poslovna zgrada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

03.06.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba, serveri i ostale prateće opreme i softvera sa instalacijom za potrebe mjerenja kvaliteta mreža mobilnih operatora. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

31.05.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova - Molersko farbarski radovi na objektu Regionalnog kontrolno mjernog centra Crni Rt u Sutormoru,Opština Bar. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

17.05.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune I Plana javnih nabavki

16.05.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune II Plana nabavki malih vrijednosti

25.04.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba - stolica. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

05.04.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - obračuna prosječno ponderisane cijene kapitala - WACC za 2018. godinu. (u Wordu)

Ovdje možete prezeti Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda

04.04.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba - hardverskih i softverskih unapređenja postojećeg mjernog instrumenta ETL TV analizator proizvođača RHODE&SCHWARZ. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

04.04.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova - izvođenje elektroenergetskih radova u krugu Meteorološke stance u Nikšiću. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

01.04.2019. godie

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba - gume za motorna vozila Agencije. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

02.04.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba - stolica. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti - obustavljanje postupka

27.03.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba - pasivnih omnidirektivnih antena sa magnetnim postoljem i odgovarajućim kablovima i konektorima, koje su prilagođene za montiranje na krovu vozila i objavljanje mjerenja u pokretu. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

26.03.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Održavanja agregata na objektima Glavnog kontorlno mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici i Regionalnog kontrolno mjernog centra na Crnom rt-u u Baru. (u Wordu)

Ovdje možete prezeti Izmjene zahtjeva za dostavljanje ponuda

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor o nabavci male vrijednosti

14.03.2019. godine

Ovdje možete prezeti Izmjene Plana nabavki male vrijednosti za 2019. godinu

06.03.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku Konsultantske usluge za nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora baziranog na HCA/FAC metodologiji. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

13.02.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Plan nabavki male vrijednosti za 2019. godinu

31.01.2019. godine

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2019. godinu

28.12.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku UPS uređaja i baterija za dva postojeca UPS uređaja. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

27.12.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izvođenja programa edukacije iz engleskog jezika za zaposlene u Agenciji. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

20.12.2018 godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune VIII Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

18.12.2018 godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izrade planova zaštite za objekte u vlasništvu Agencije. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

18.12.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 21 iz Plana Agencije za nabavku antena sa magnetnim postoljem i odgovarajućim kablovima i konektorima. (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

18.12.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 35 iz Plana Agencije za nabavku antentskog rotatora i kablovskog materijala za buduću Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu. (u Wordu)

14.12.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene III plana javnih nabavki

06.12.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 12 iz Plana Agencije za nabavku i ugradnju bravarije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici.

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

30.10.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 21 iz Plana Agencije za nabavku antena sa magnetnim postoljem i odgovarajucim kablovima i konektorima (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti

12.10.2018. godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 16 iz Plana Agencije za Usluge istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Odluku o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za javnu nabavku

03.10.2018. godine.

Ovdje možete preuzeti Izmjene II plana javnih nabavki

Ovdje možete preuzeti Izmjene plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

13.08.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 45 iz Plana Agencije (u Wordu)

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

07.08.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune V Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

 

27.07.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 27 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje zahtjeva za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

08.06.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 22 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

 

14.06.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 46 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune IV Plana nabavki male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Dopune III Plana nabavki male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Izmjene II zahtjeva za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Izmjene zahtjeva za nabavku male vrijednosti

 

18.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti ponovljeni Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 21 iz Plana Agencije ( u Wordu )

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 21 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Pojašnjenje zahtjeva za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Izmjene zahtjeva za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

18.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 24 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti pružanja usluga održavanja liftova

 

18.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 6 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor koji je zaključen u trećoj godini primjene okvirnog sporazuma

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za pružanje usluga revizije nabavke male vrijednosti

 

14.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti ponovljeni Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 12 iz Plana Agencije ( u Wordu )

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 12 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za pružanje usluga revizije nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti prilog Zahtjevu za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Odluku o obustavljanju postupka nabavke male vrijednosti

 

08.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 8 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

07.05.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 13 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku sistema za mrežno štampanje, skeniranje  i fotokopiranje

Ovdje možete preuzeti Izmjene I Zahtjeva za dostavljanje ponuda na nabavku male vrijednosti broj 13 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

04.04.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 20 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

 

04.04.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 19 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

 

30.03.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 22 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

 

30.03.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 18 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 18 iz Plana Agencije

 

30.03.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 22 iz Plana Agencije

 

28.03.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 44 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

 

23.03.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavlanje ponuda za nabavku male vrijednost broj 1 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

 

09.02.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Plan nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

Ovdje možete preuzeti dopunu Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

Ovdje možete preuzeti dopunu II Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

Ovdje možete preuzeti dopunu III Plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

06.02.2018.godine

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2018 godinu.

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Plana javnih nabavki

28.12.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 5 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

28.12.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 6 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

28.12.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 9 iz Plana Agencije

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

19.12.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ovdje možete preuzeti Ugovor za nabavku male vrijednosti

06.12.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Plan nabavki male vrijednosti za 2017. godinu

Ovdje možete preuzeti Izmjene IV Plana javnih nabavki za 2017. godinu

03.05.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu

03.05.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Plana javnih nabavki sa portala Uprave za javne nabavke za 2017. godinu

01.02.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2017. godinu

02.03.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2016. godinu

20.10.2016. godine

Ovdje možete preuzeti izmjene II Plana javnih nabavki za 2016. godinu

18.04.2016. godine

Ovdje možete preuzeti izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu

17.06.2015. godine

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki za 2015. godinu