Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2020. godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2018. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2017. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2016. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2015. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

 

Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-8408/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG31 Sjenica-PG01 Čelebić
0503-8256/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Đurđevića Tara PM-Aluge
0503-8255/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plavnica TMOB-Plavnica ST
0503-8407/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vučje-Tović
0503-8406/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG28 Bjelasica-BP14 Galica
0505-8388/2 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni Aerodroma Tivat
0505-8410/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tunel BUDOŠ-Ostrog
0505-8411/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Šipčanik-Sjenica
0506-8217/2 NVO “Saveza radioamatera Crne Gore” 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8215/2 Žugić Dušan 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8216/2 Ferrone Costatino 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-8132/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Momčilov grad
0503-8131/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Krnovska glava
0503-8129/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Bjelasica.
0503-8128/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Petnjica 2 (RDC)
0503-8071/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK09 Stojkovac-NK38 Ivica
0503-8070/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG11 Velja Gora-PG81 Pelev brijeg
0503-8069/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG39 Crkvine 2-PG68 Durutovac
0503-8068/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG81 Pelev brijeg-PG67 Vlahovići
0505-8081/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Nikšić
0505-8082/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Mratinje
0505-8083/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-HE Perućica
0505-8133/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-Krnovska Glava
0505-8134/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-Tović
0505-8183/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 12.12.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TKC Ulcinj-CKB Ulcinj
0505-8184/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 12.12.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze MUP Mojkovac-TKC Mojkovac
0505-8073/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.01.2020. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK09 Stojkovac-NK03 Tović
0505-7972/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spas (RDC) - Lastva Grbaljska (M-tel)
0505-8021/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tivat - Spas (RDC)
0505-7992/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stegvaš - Sjenica
0503-8019/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Spas
0503-8023/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Možura
0505-7993/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.12.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega L6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Sjenica
0505-7647/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Gradac - Gosteč;
0505-7649/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Markovo brdo - Padež;
0505-7651/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Dvrsnik - Ilino Brdo;
0505-7653/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bezjovo - Spuž;
0505-7592/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Krute - Krajina (Stegvaš);
0505-7462/2 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni Aerodroma Tivat
0505-7764/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.11.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lastva Grbaljska(Mtel)-Lastva Grbaljska(trafostanica)
0505-7874/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.11.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Karaula(mobile)
0505-6755/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kolašin 1600-Jezerine(CT)
0505-6765/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pržno(pošta)-Zavala
0505-6767/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sveti Stefan(Mtel)-Spas
0503-7216/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Markovo brdo-TKC Kolašin
0503-7211/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Štitarica-Bjelasica
0503-7215/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Štitarica-Markovo brdo
0505-7062/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dvrsnik-Grahovac
0505-7217/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 07.11.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Bar-RSS Čeluga
0505-6968/2 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA" D.O.O. Beograd, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 31.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 960-1164 MHz od strane sekundarnog radarskog sistema na zemlji za potrebe vazduhoplovne navigacije
0505-6985/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Unač-Mratinje
0505-7065/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plavnica(RDC)-PG NTP
0505-6799/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne RR veze HN01 Luštica (Obostnik) - KO6 Expo Komerc;
0505-6637/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne RR veze SUTOMORE TKC - OC SUTOMORE;
0505-6767/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne RR veze Sveti Stefan (Mtel) - Spas;
0505-6765/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne RR veze Pržno (Pošta) - Zavala;
0505-6755/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne RR veze Kolašin 1600 - Jezerine (CT);
0505-6800/2 "MTEL" D.D.O. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze CT06 Obzovica - PG11 Velja Gora;
0505-6635/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" AD. Podgorica 24.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze OC Grdovií - Možura;
0505-6435/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.10.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Kula (RDC) - Kacuber (RDC);
0505-6629/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tović-TKC Nikšić(novi)
0505-6633/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.10.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze OC Dobra Voda-RBS Dobra Voda
0503-6510/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 10.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz („Ku opseg“) za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0505-6533/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 03.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-6534/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 03.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze MUP Mojkovac-TKC Mojkovac
0505-6535/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 03.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža COPACABANA-Hotel OLYMPIC
0505-6536/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 03.10.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TKC Ulcinj-CKB Ulcinj
0505-6180/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kufin-Buljarica
0505-6184/2 AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U PODGORICI 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnig grada Podgorica
0505-6185/2 AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U PODGORICI 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 960-1164 MHz za potrebe transpondera u vojnim vazduhoplovima
0505-6186/2 AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U PODGORICI 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 3-30 MHz za realizaciju PMR sistema
0505-6187/2 AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U PODGORICI 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnig grada Podgorica
0505-6225/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Mrkojevići
0505-6226/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bioča-Kurilo BP
0505-6227/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Bjelasica
0505-6228/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pepići-Kofiljača
0505-6229/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gospođin vrh-Kacuber
0505-6230/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Brajići
0503-6084/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG28 Bjelasica-BP14 Galica
0503-6083/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP15 Grab-BP14 Galica
0503-6087/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL07 Valdanos-UL02 Pinješ
0503-6086/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG13 Bioče-PG12 Potoci Mrke
0503-6085/1 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.09.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL09 Fraskanjel-UL04 Stegvaš
0503-6094/3 Vojska Austrije 12.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 29,7-87,5 MH za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kolašin
0503-6094/4 Vojska Austrije 12.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu
0503-6094/5 Vojska Austrije 12.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu
0503-6094/6 Vojska Austrije 12.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu
0503-5843/5 „NETWORK GARAGE“ D.O.O. Podgorica 12.09.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MH za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-6098/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 05.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz („Ku opseg“) za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0505-5987/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.09.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mareza(CT)-Novo Selo
0503-58752 "RUDNIK UGLJA" A.D. Pljevlja 29.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MH za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-5902/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.08.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji grad-Buljarica(SEA DANCE)
0505-5906/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.08.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Lastva Grbaljska(Mtel)
0505-5981/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.08.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Buljarica(SEA DANCE)-Buljarica
0505-5813/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Blok V-Vranići
0505-5812/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Vladimir-Krute
0505-5774/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK17 Planik-NK47 Vraćenovići
0505-5766/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP02 Obrov-BP16 Dobrakovo
0505-5771/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NH25 Hotel Plaža-HN01 Luštica
0505-5764/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA22 Plunci-BA11 Kacuber
0505-5773/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK23 Unač-NK15 Zavorovi
0505-5775/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK08 Urljača-NK38 Ivica
0505-5772/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO01 Kotor Bedemi-KO06 Vrmac
0505-5776/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO30 Lastva Grbaljska-BD01 Spas
0505-5765/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD01 Spas-BD13 Obilaznica
0505-5770/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN20 Klinci-HN02 Žvinje
0506-5694/2 "M.D. COMPANY" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radija na lokaciji Luštica (105,8 MHz), Herceg Novi
0506-5695/2 "JUMEDIA MONT" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radija na lokaciji Luštica (100 MHz), Herceg Novi
0505-5610/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Gornji Pažanj - TKC Kolašin;
0505-5613/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Perast Telenor - Stoliv;
0505-5614/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Vranići TN - CITY KVART2;
0505-5616/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Dobreč - Žvinje;
0505-5631/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PG48 Cvilin - PG65 Korita međutačka;
0505-5632/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PG23 Kolašin - PG68 Durutovac;
0505-5633/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze NK04 Ilino brdo - NK25 Ljeljevac;
0505-5634/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze BA05 Gospođin Vrh - BA23 Kula;
0505-5752/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze KO06 Vrmac - KO33 Sveti Vrači;
0505-5753/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze HN01 Luštica (Obostnik) - HN16 Poda;
0505-5754/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze PG31 Sjenica - PG70 Aerodrom Golubovci;
0505-5755/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PG48 Cvilin - PG12 Potoci Mrke;
0505-5756/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PG66 Korita kučka - PG65 Korita međutačka (Korita Kuči);
0505-5757/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze PG95 Vitoja - UL04 Stegvaš;
0505-5758/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PG96 Hotel Zeta - PG15 Kurilo DG;
0505-5759/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze UL14 Albatros (MTEL) - UL03 Možura;
0505-5760/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze NK35 Željezara Nikšic - NK03 Tović;
0505-5761/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze PV06 Pliješ - PV01 Tvrdaš;
0505-5762/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze PV13 Veliki Štuoc - PV10 Njegovuđa;
0505-5763/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.08.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze BA13 Plav - BA07 Kofiljaca;
0505-5501/4 „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu BUDVA
0505-5501/6 „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu BAR
0505-5318/2 SLAVIJA d.o.o Budva 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake MNE 0144
0505-5440/2 Dušan Zambelić 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 115-HN
0505-5549/2 Nebojša Pribilović 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake MNE 0488
0505-5496/2 Marko Milinović 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 180-KT
0505-5502/2 Darko Pohan 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake MNE 0486
0505-5500/2 Alexander Sickinger 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake MNE 0288
0505-5635/2 Ivo Stanišić 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „BUDVA 1“
0505-5530/2 NORTHSTAR d.o.o. Podgorca 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 118-HN
0505-5441/2 Dušan Zambelić 31.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja za plovilo oznake 115-HN
0505-5531/2 NORTHSTAR d.o.o. Podgorca 31.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja za plovilo oznake 118-HN
0505-5154/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Zavala 2 (Mtel) - Spas (RDC);
0505-5206/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Trpezi - Petnjica;
0505-5338/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Perla Beach - Pinješ (RDC);
0505-5314/2 Preduzetnik Branko Marasović koji obavlja privrednu djelatnos „Lupo di Mare Speedboat“ Kotor 25.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja za plovilo 176-KT
0505-5214/2 Ilija Lazarević 25.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja za plovilo 123-KT
0505-5245/2 Krsto Mačić 25.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja 177-KT
0505-5316/2 Privredno društvo HACUNAMATATA doo Budva 25.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja 98-BD
0505-5414/2 Privredno društvo Marić Company doo Herceg Novi 25.07.2019. Rješenje o određivanju pozivnog znaka i MMSI broja 70-ZL
0505-5335/2 Andrej Martelj 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0487
0505-5311/2 Vladimir Potekhin 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0460
0505-5315/2 Preduzetnik Branko Marasović koji obavlja privrednu djelatnost „Lupo di Mare Speedboat“ Kotor 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 176-KT
0505-5213/2 Ilija Lazarević 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 123-KT
0505-5244/2 Krsto Mačić 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 177-KT
0505-5216/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0165
0505-5217/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0158
0505-5218/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0176
0505-5220/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0157
0505-5219/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 0177
0505-5221/2 Privredno društvo Dolivirest Holding ltd 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu MNE 013
0505-5317/2 Privredno društvo HACUNAMATATA doo Budva 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 98-BD
0505-5415/2 Privredno društvo Marić Company doo Herceg Novi 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 70-ZL
0505-4852/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica ` 25.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža COPACABANA-Hotel OLYMPIC
0505-4853/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Župa-Zagrad
0505-4854/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Novo Selo-Gostilje
0505-4863/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze MUP Mojkovac-TKC Mojkovac
0505-4921/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar(CT)-Crmnička Bjelasica
0505-5016/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Međuriječje
0505-5200/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 38 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vrela Ribnička-Konik
0505-5202/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 38 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crna Greda-TKC Cetinje
0505-5312/3 NENAD DIZDAREVIĆ Herceg Novi 25.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz VHF opsega na plovilu imena MARIJA D
0503-5156/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Velja Gora
0505-4777/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Societe banka - Čelebić;
0505-4778/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze CKB profesorska - Čelebić;
0505-4860/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju RR veze Anteševac - Velja Gora;
0505-4861/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju RR veze Veruša - Lovćen;
0505-4862/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Velika - Pepići;
0505-4954/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Podglavica - Maljat;
0503-4857/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Anteševac-Opasanica
0503-4858/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Padež-Bare Kraljske
0503-4859/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Slatina-Krnovo
0503-4953/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šekular-Balj
0503-5208/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TKC Ulcinj-CKB Ulcinj
0505-4612/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pržno pošta-Zavala
0505-4856/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njegovuđa-RSS Njegovuđa
0505-4855/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Tomaševo-Galica
0503-4780/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG28 Bjelasica-BP14 Galica
0503-4781/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.07.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP15 Grab-BP14 Galica
0505-4322/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Debeli Brijeg
0505-4360/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Cuce (Trešnjevo)-Dvrsnik
0505-4359/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krimovica-Spas
0505-4358/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zatrijebač-Jagoda
0505-3869/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jezerine-Skijalište 1600
0505-4382/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maljat-Daljam
0505-4799/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Radanovići-Kamenari
0503-4425/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njivice (Kobila)-Škver
0503-4952/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maleš-Balj
0505-4813/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze BANDŽOVO BRDO (RDC)-TN POSLOVNICA ROŽAJE;
0505-4033/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Liješnje
0505-4034/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sokolovac-Kurilo BP
0505-4032/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Meteh-Meteh
0505-4782/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Luštica-Perast
0505-4783/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Luštica-Poda
0505-4845/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 01.07.2019. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega L6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Luštica-Grude(HRV)
0503-4037/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krstac-Somina
0503-4035/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lukovo-RSS Lukovo
0503-4362/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Grančarevo
0503-4361/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Fundina-Kuće Rakića
0503-4036/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Somina-Tović
0505-3738/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Drume - Krajina (Stegvaš);
0505-3877/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Zavala 2 (Mtel) - Maine;
0505-4009/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Gradiošnica - Tivat;
0505-4047/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Gradiošnica - Radanovici;
0505-3739/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Liman-Pinješ
0503-3706/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Prčanj-Vrmac
0503-3740/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gluhi do-Bjelasica Crmnička
0505-4007/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ELMAG-Tuzi 2
0505-4039/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kaludra-RSS Lužac
0505-4040/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze T-Shop Kotor-TKC Kotor
0505-4041/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-TKC Budva
0505-3537/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Jaz - Spas (RDC);
0505-3737/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bezjovo-Korita(Kuči)
0505-3882/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zavorovi-Unač
0505-3883/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tović-Nikšićka Župa
0505-3884/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Gosteč
0505-3901/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gusinje-Kofiljača
0505-3902/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 11.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Žvinje-Luštica
0503-4042/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 06.06.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita;
0503-3313/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plavnica-Čukovići
0503-3314/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrače-Gosteč
0503-3315/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gosteč-TKC Pljevlja
0505-3398/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 04.06.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Možura - Dobre Vode;
0505-3309/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Možura - Pinješ (RDC);
0505-3619/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji PG102 Hotel Hilton, Glavni grad Podgorica
0505-3620/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju DCS1800 radio bazne stanice na lokaciji PG116 Zabjelo 3, Glavni grad Podgorica
0505-3620/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji PG116 Zabjelo 3, Glavni grad Podgorica
0505-3620/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji PG116 Zabjelo 3, Glavni grad Podgorica
0505-3390/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Čanj, opština Bar
0505-3390/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čanj, opština Bar
0505-3390/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čanj, opština Bar
0505-3390/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Čanj, opština Bar
0505-3391/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad (RDC)-Čanj
0505-3394/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
30.05.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mareza-Novo Selo
0505-3495/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
30.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sveti Vrači(Dobrota)-Perast
0505-3629/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
30.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Hotel ZETA
0505-3488/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
28.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji grad-Sutomore(Golo brdo)
0505-3578/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
28.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-TELENOR posl. Berane
0505-3225/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 23.05.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Orahovac - Sveti Vrači (CT);
0503-2938/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bablja Greda-Durutovac
0505-3187/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
14.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ulcinj Stari grad
0505-2779/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 09.05.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Možura - Štoj;
0505-3316/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.05.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana(mobilna RBS)
0505-3224/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 07.05.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-7614/10-2018 "INMARSAT VENTURES LIMITED" London, United Kingdom 25.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1980-2010/2170-2200 MHz za realizaciju MSS/CGC stanice na lokaciji VRACE, opština Pljevlja
0505-7615/2-2018 "INMARSAT VENTURES LIMITED" London, United Kingdom 25.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1980-2010/2170-2200 MHz za realizaciju MSS/CGC stanice na lokaciji BJELASICA, opština Kolašin
0505-3046/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
23.04.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Njivice(Kobila)-Škver
0505-2662/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
18.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Luge-TKC Berane
0505-2663/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
18.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Duklja-Rogami
0505-2720/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
18.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Soko(Šćepan Polje)-Veliki Štuoc
0503-2819/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bobija-Jankovića krš
0503-2661/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maljat (CT)-Novo Selo
0503-2388/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 16.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrace-Bitovik (SRB)
0503-2551/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac-Kotor (Bedemi)
0505-1965/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrtijevka-Obzovica
0505-1964/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Planik-Ilino Brdo
0505-2402/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TO Kolašin-Durutovac
0503-2387/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Petnjica-RBS Petnjica
0503-2444/2 JP "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE" Podgorica 11.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz („Ku opseg“) za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Crne Gore i satelita
0503-2456/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor Poslovnica Pljevlja-Pliješ
0503-1967/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Godijevo-Kurilo BP
0503-1968/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Unač-Goransko
0503-1843/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jelenak-Kurilo DG
0505-1962/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 02.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Markovina-MTKC;
0505-1963/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 02.04.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Vraćenovići - Planik;
0505-1962/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Markovina-MTKC;
0505-1963/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Vraćenovići - Planik;
0503-1738/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rupe Sanjevića-Mlin Spuž
0503-1639/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Duga-Završka Glavica
0505-1952/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ada (CT)-Pinješ (RDC)
0505-1714/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP (RDC)-Kaludra
0505-1814/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP (RDC)-Korita BP (RDC)
0506-816/4 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 28.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 mreže MUX 1, CH 35, za lokaciju Njegovuđa, Žabljak
0506-2070/1 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Jejevica, Berane, RCG 1
0506-2070/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Jejevica, Berane, RCG 2
0506-1491/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Tvrdaš, Pljevlja, RCG 1
0506-1489/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Tvrdaš, Pljevlja, RCG 2
0505-1966/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podbožur-Trubjela
0505-2051/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
26.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze PG NTP-Vrela Ribnička
0505-1946/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Godijevo
0505-1057/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trpezi - Kacuber (RDC);
0505-1407/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O.
Podgorica
19.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Soliter-Uprava policije
0503-1719/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 14.03.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0506-967/2 Jovanović Svetlana 14.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-968/2 Jovanović Dušan 14.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-878/2 Odalović Siniša 14.03.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-846/2 "FREQUENCY" S.R.O. Bratislava 05.03.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0505-738/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
28.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-739/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
28.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-804/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 21.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Vinicka (RDC) - Berane soliter;
0505-743/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lepenac-Kruške
0505-742/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Fabrika Obod Cetinje-Sandin Vrh
0505-465/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 14.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Bare Kraljske - Padež;
0505-285/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Bjelaštavica - Koti Trade WH
0505-583/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Kodre
0505-737/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
12.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze BILD STUDIO Zabjelo-TITEX
0503-514/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Telenor poslovnica BP
0503-170/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Štitarica
0506-678/2 NVO "Studentska Aktivna Frekvencija Radijske Avangarde" 12.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega  za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rektorat Univerziteta CG-Sjenica
0506-592/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kurilo Bijelo Polje, Bijelo Polje, RCG 1
0506-591/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kurilo Bijelo Polje, Bijelo Polje, RCG 2
0506-594/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kacuber, Rožaje, RCG 1
0506-593/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kacuber, Rožaje, RCG 2
0506-589/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Potoci, Podgorica, RCG 1
0506-590/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Potoci, Podgorica, RCG 2
0505-189/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 07.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze OSTROG (PRENOS)-SOKOLINE (CT)
0506-8789/3 Mirić Željko 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8788/3 Hasanović Raif 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-9071/3 Radman Andrija 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-405/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bać-RSS Bać
0503-407/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TKC Kolašin-Ravno Sedlo
0503-406/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Murino-Pepići
0505-325/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podbožur-Trubjela
0505-401/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jasenovo Polje-RSS Vidrovan
0505-402/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Njegovuđa-RSS Njegovuđa
0505-403/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-RSS Zato
0505-404/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze RSS Štitari-Bioča
0505-461/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Petnjica-Jejevica
0505-462/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-TKC Berane
0505-463/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ratiševina-Žvinje
0505-464/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rose-Žvinje
0505-413/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Lastva Grbaljska
0505-441/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ljeljevac-Ilino Brdo
0505-442/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zatrijebač-Jagoda
0506-72/2 “OKI AIR BROADCASTING” DOO 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-283/2 Voloshin Arkady 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-282/2 Kremnev Andrej 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-418/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 25.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0503-455/2 preduzetnik Dejan Radović, koji obavlja privrednu djelatnost usluga za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa “AGENCIJA SAT LINKMEDIA” Beograd 25.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0506-89/2 NVO "Skadar Lake"
Podgorica
24.01.2019. Odobrenje za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio na lokaciji Sjenica, Glavni grad Podgorica
0506-88/2 NVO "Skadar Lake"
Podgorica
24.01.2019. Odobrenje za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega iz opsega 1518-1535MHz za realizaciju jednosmjerne radio-relejne veze Studio Dajbabska Gora-Sjenica
0505-56/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
22.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Dubrava-Mrkojevići
0506-9350/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9354/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9355/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9351/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9352/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9357/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9353/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9356/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.