Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2018. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2017. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2016. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2015. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

 

Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-743/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lepenac-Kruške
0505-742/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Fabrika Obod Cetinje-Sandin Vrh
0505-583/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Kodre
0505-737/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
12.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze BILD STUDIO Zabjelo-TITEX
0503-514/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Telenor poslovnica BP
0503-170/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Štitarica
0506-678/2 NVO "Studentska Aktivna Frekvencija Radijske Avangarde" 12.02.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega  za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rektorat Univerziteta CG-Sjenica
0506-592/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kurilo Bijelo Polje, Bijelo Polje, RCG 1
0506-591/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kurilo Bijelo Polje, Bijelo Polje, RCG 2
0506-594/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kacuber, Rožaje, RCG 1
0506-593/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Kacuber, Rožaje, RCG 2
0506-589/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Potoci, Podgorica, RCG 1
0506-590/2 JP "RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE" 12.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Potoci, Podgorica, RCG 2
0505-189/2 TELENOR D.O.O. Podgorica 07.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze OSTROG (PRENOS)-SOKOLINE (CT)
0506-8789/3 Mirić Željko 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8788/3 Hasanović Raif 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-9071/3 Radman Andrija 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-405/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bać-RSS Bać
0503-407/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TKC Kolašin-Ravno Sedlo
0503-406/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Murino-Pepići
0505-325/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podbožur-Trubjela
0505-401/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jasenovo Polje-RSS Vidrovan
0505-402/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Njegovuđa-RSS Njegovuđa
0505-403/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-RSS Zato
0505-404/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze RSS Štitari-Bioča
0505-461/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Petnjica-Jejevica
0505-462/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-TKC Berane
0505-463/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ratiševina-Žvinje
0505-464/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
05.02.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rose-Žvinje
0505-413/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Lastva Grbaljska
0505-441/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ljeljevac-Ilino Brdo
0505-442/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
31.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zatrijebač-Jagoda
0506-72/2 “OKI AIR BROADCASTING” DOO 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-283/2 Voloshin Arkady 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-282/2 Kremnev Andrej 29.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-418/2 "LIVE IMAGES" D.O.O. Beograd 25.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0503-455/2 preduzetnik Dejan Radović, koji obavlja privrednu djelatnost usluga za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa “AGENCIJA SAT LINKMEDIA” Beograd 25.01.2019. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita
0506-89/2 NVO "Skadar Lake"
Podgorica
24.01.2019. Odobrenje za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio na lokaciji Sjenica, Glavni grad Podgorica
0506-88/2 NVO "Skadar Lake"
Podgorica
24.01.2019. Odobrenje za  korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega iz opsega 1518-1535MHz za realizaciju jednosmjerne radio-relejne veze Studio Dajbabska Gora-Sjenica
0505-56/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
22.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Dubrava-Mrkojevići
0506-9350/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9354/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9355/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9351/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9352/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9357/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9353/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9356/2-2018 JP "Radio i televizija Crne Gore" 17.01.2019. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.