Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija


Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

 

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini


Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-8483/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Tović-Vučje;
0503-8333/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njeguši (M-tel)-RSS Njeguši
0503-8336/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kosić-Novo Selo
0503-8334/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njeguši (M-tel)-Lovćen
0505-8167/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog (Prenos)-Bogetići
0505-8229/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Jankovića Krš-Bobija
0505-8230/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Markovo Brdo-Padež
0505-8231/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bjelasica-Crkvine
0505-8331/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Brajići-Obzovica(TN)
0505-8332/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Jelenak-Vinići
0505-8335/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju RR veze Kodre-TKC Ulcinj
0505-7449/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Nikšićka Župa - Tović
0505-7444/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnja Jela - Ivica
0505-7425/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Padež - Bare Kraljske
0505-7445/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA - Šavnik
0505-7455/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krstac-Somina
0505-7450/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Morakovo-Nikšićka Župa
0505-7452/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lubnice-Bjelasica
0505-7453/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Meteh (međutačka)
0505-7454/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Godijevo
0505-7999/4 privredno društvo „MONTEFISH“ DOO Tivat 27.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 74-TV.
0505-8274/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Elastik (CT)
0506-5283/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 GHz za realizaciju MUX NK-PZ L1, CH 23, lokacija Tović-Suđina Glava, opština Nikšić
0506-5281/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 GHz za realizaciju MUX NK-PZ L1, CH 23, lokacija Ostrog, opština Nikšić
0506-8121/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7502/4 NVO "Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta" 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-8277/2 William i Jane Ramage, Južnoafrička Republika 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SCATTERLING OF AFRICA“ oznake MNE 0432.
0505-8377/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
20.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju RR veze Veliki Štuoc-Soko
0505-7589/2 "MAXI MONTE" D.O.O. Nikšić 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Nikšić.
0505-7823/2 Momir Paunić, Republika Srbija 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NATALIJA“ oznake MNE 0431.
0505-7709/2 DELAMAR MARINE S.A. Sjedinjene Američke Države 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „YUNTA“ oznake MNE 0430.
0505-7541/2 privredno društvo "RADIO EURO TAXI" D.O.O. Bar 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Bar.
0505-7474/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hilton-Podgorica MTKC
0505-7700/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Jezerine-Bjelasica
0505-7699/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Žari-Lepenac
0505-7698/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 25 GHz za realizaciju RR veze Vlahovići-Crkvine
0505-7697/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13GHz za realizaciju RR veze Plunci-Kacuber
0505-7696/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Rvaši-Crmnica
0505-7695/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Urljača-Javorovača
0503-7706/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Soko-Štuoc
0503-7707/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krivošije-Kamenari
0503-7708/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnovo-Kravica
0505-8272/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze TELENOR posl. UL-Karaula(mobile)
"TELENOR" D.O.O. Podgorica "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dvrsnik(Grahovo)-Ilino brdo
0505-7741/2 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA-LUČKA KAPETANIJA BAR 06.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 1-KT
0503-7825/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krajina(Stegvaš)-Štoj
0503-7826/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lubnice-RSS Lubnice
0505-7431/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Zavorovi
0505-7456/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Hotel KATARO-Vrmac
0505-7639/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Spas-Lastva Grbaljska
0505-7810/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Spas-Kovački Potok
0505-7828/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-7829/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Blok V2-Rektorat UCG
0503-7471/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Bioče
0503-7701/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze EPCG Plužine-TKC Plužine
0505-7196/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Stoliv-Orahovac
0505-7819/2 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA-LUČKA KAPETANIJA BAR 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 1-BR
0505-7501/2 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA-OPŠTINA KOTOR 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-7473/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Soko
0505-7703/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Gospođin Vrh
0505-7705/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vojnik-Vučje
0505-7704/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TKC Žabljak-Štuoc
0503-7472/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grabovica-Krnovo
0503-7702/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kravica-TKC Šavnik
0505-7451/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje-Soko
0503-7441/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA05 Gospođin Vrh-BA11 Kacuber
0503-7442/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP15 Grab-BP14 Galica
0503-7443/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP04 Kanje-BP09 Kurilo BP
0503-7446/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA23 Kula-BA05 Gospođin Vrh
0505-7469/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Platamuni-Spas
0505-7469/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bandijer-Mrčevac
0506-7631/2 "OKI AIR Broadcasting" doo 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-7172/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7172/3 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7172/4 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7476/2 Bobičić Dragan 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7320/2 Božović Nebojša 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7321/2 Nevladino udruženje "Radio klub Breznica" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-7426/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Plunci-Kacuber
0505-7427/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Redice-Crkvine
0505-7428/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Savin kuk-Javorovača
0505-7429/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Somina-Tović
0505-7430/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Štitarica-Štitarica 2
0505-7438/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Bać 2-Gospođin vrh
0505-7439/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bjelasica-Galica
0506-7271/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7272/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7273/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7274/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7275/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7276/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-7603/2 „CAMELEON“ doo Pljevlja 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Pljevlja.
0503-7447/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Rijeka Crnojevica
0505-7448/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Meteh-Meteh (međutačka)
0505-7357/2 Mirko Vujnović, Herceg Novi 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na čamcu oznake 22-ZL.
0505-7358/2 Blagoje Ivović, Herceg Novi 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na čamcu „MONTEARIJA“ oznake 85-HN.
0505-7333/2 Andrey Domaratskiy, Ruska Federacija 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SLAVIA“ oznake MNE 0429.
0505-7288/2 "JADRO PILOT & TUG SERVICES" DOO Bar 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0506-6688/2 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/3 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/4 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/5 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/6 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/7 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/8 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/9 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/10 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/11 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/12 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/13 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/14 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/815 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/16 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/17 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6220/2 Chesnokov Andrey 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6979/2 Dutina Dragan 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6221/2 Rusman Darko 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6598/2 Todorović Đuro 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6596/2 Verigo Dejan 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6591/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Aerodrom PG-RSS Cijevna
0503-6592/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Brodvej-Masline
0505-6911/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MIRAGE“ oznake 66-TV.
0505-6910/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ST TROPEZ“ oznake 67-TV.
0505-6909/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LIDO 686/1“ oznake 68-TV.
0505-6908/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LIDO 686“ oznake 69-TV.
0505-6962/2 „REAL FACTOR“ DOO, Republika Srbija 25.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LUISA“ oznake MNE 0232.
0505-6809/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen (RDC)-Njeguši (M-tel)
0505-6601/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Ćafe-Kruče
0505-6898/2 Siniša Narić, Republika Srbija 18.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PAPILLON“ oznake MNE 0428.
0506-6595/2 Bajramović Ruždija 11.9.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-6260/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL04 Stegvaš-BR18 Ostros
0505-6263/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG31 Sjenica-PG15 Kurilo DG
0505-6262/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV01 Tvrdaš-PV16 Jabuka
0505-6261/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP08 Štitarica-PG20 Trebaljevo
0505-6442/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O.
Podgorica
06.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju RR veze Ministarstvo odbrane-Uprava policije
0503-6258/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG15 Kurilo DG-NK05 Ostrog
0503-6257/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP09 Kurilo BP-BP05 Bioča
0503-6259/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP07 Lepenac-BP12 Žari
0505-6593/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
04.09.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Buljarica-Buljarica(mobilna)
0505-6256/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG18 Crkvine-PG24 Mioska
0505-6252/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG23 Kolašin
0505-6254/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP05 Bioča-BA03 Skakavac
0505-6251/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP09 Kurilo Bijelo Polje-BP10 Femića Krš
0505-6255/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP05 Bioča-BA02 Zaostro
0505-6253/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG20 Trebaljevo
0505-6485/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jelenak (CT)-Maljat (CT)
0505-6214/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad (RDC)-Babac (RDC)
0505-6569/2 Lazar Jovanović, Republika Srbija 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "DINA" oznake MNE 0427
0505-6567/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
28.08.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Velji Grad-Buljarica(SEA DANCE)
0505-6282/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj (Andrijevica)-Trešnjevik (M-tel)
0505-6449/2 Sergei Voloshin - Mikhail Gerasimov, Ruska federacija 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ALTER EGO" oznake MNE0425
0505-6407/2 Zulfo Bajramović, Bar 21.08.2018. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za plovilo "STEFAN" oznake 234-BR (RF-PL-0025/4)
0505-6448/2 Sadija Lavrović, Bar 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ONDA" oznake MNE0426
0505-6162/2 Viktoria Simko, Ukrajina 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ISABELLA ROSE" oznake MNE0423
0505-6092/2 Valeriy Verbyna, Ukrajina 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "VALERANNA" oznake MNE0267
0505-6172/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-RTV Dom
0505-6173/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Vrmac
0505-6174/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz  za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Bjelasica
0505-6175/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega  U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Tović
0505-6176/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Vrmac
0505-6177/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Bjelasica
0505-6178/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Veliki Štuoc
0505-6179/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Momčilov Grad-Mrčevac
0505-6180/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Mrčevac
0505-6181/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-6182/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Katuničko Brdo-Bjelasica
0505-6183/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lučanski Stanovi-Bjelasica
0505-6184/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Zavorovi
0505-6185/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Krnovska Glava-Košice
0505-6186/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Tović
0505-6187/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Strp
0505-6188/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Bratogošt
0505-6189/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Kofiljača-Bjelasica
0505-6190/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Bablja Greda-Bjelasica
0505-6191/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Krnovska Glava
0505-6192/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Cetinje
0505-6193/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Obrov-Kurilo BP
0505-6194/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Balj
0505-6195/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Kurilo BP
0505-6196/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Bandžovo Brdo-Kacuber
0505-6197/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Kacuber
0505-6198/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Momčilov Grad-Pitomine
0505-6199/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Velji Grad
0505-6200/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Babac-Velji Grad
0505-6201/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Volujica-Spas
0505-6202/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Volujica-Velji Grad
0505-6203/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Luštica-Spas
0505-6204/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stari grad Ulcinj-Pinješ
0505-6205/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Pinješ
0505-6206/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Stegvaš
0505-6207/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Sjenica-Kurilo DG
0505-6208/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Sjenica-Stegvaš
0506-6141/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Tović-Suđina Glava, Nikšić
0506-6142/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Ostrog, Nikšić
0506-6143/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Studio Radio Nikšić, Nikšić
0506-3732/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Sjenica, Podgorica
0506-3733/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3733/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Sjenica, Podgorica
0506-3734/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3734/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Možura, Ulcinj
0506-3735/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3735/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Možura, Ulcinj
0506-5892/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5892/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Zavorovi, Plužine, MUX NK-PZ L1
0506-5894/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5894/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Tvrdaš, Pljevlja, MUX PV L1
0506-5895/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5895/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Velja Gora, MUX PG-DG L1
0505-5849/2 Petar Marić, Herceg Novi 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORCA II“ oznake 95-HN.
0505-5057/3 "MAXHEMIMA COMPANY" D.O.O. Berane 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-5636/2 "CINEPLEXX MNE" D.O.O.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u okviru tržnog centra „Delta City“, Podgorica.
0505-6109/2 Joško Radimiri, Kotor 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LAURA“ oznake 106-KT.
0505-6111/2 Srđan Jelić,
Bar
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KALINA“ oznake 393-BR.
0505-6123/2 "TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO" D.O.O.
Bar
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „RUMIJA“.
0503-5933/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Jabuka-Cijevna Komerc
0503-5834/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Bar-RSS Čeluga
0503-5833/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RBS Čeluga-RSS Čeluga
0503-5832/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Podkošljun-Tre Canne
0503-5625/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze OC Mala Gorana-Mala Gorana 2
0503-5520/2 ""MTEL" D.O.O.
Podogorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DC Pljevlja-PV01 Tvrdaš
0503-5521/2 ""MTEL" D.O.O.
Podogorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DC Andrijevica-BA08 Balj
0505-5752/2 Slobodan Popivoda, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MILICA“ oznake MNE 0412.
0505-5753/2 Dragan Kosić, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „JOAKIM“ oznake MNE 0417.
0505-5794/2 DOMINATOR ILUMEN AG, Kneževina Lihtenštajn 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „CADET V“ oznake MNE 0418.
0505-5851/2 Miodrag Potparević, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „NAUTA 56“ oznake MNE 0398.
0505-5462/2 "MAESTRAL HOTELS AND CASINOS" D.O.O.
Budva
26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva
0505-5770/2 Vladeta Mirković, Herceg Novi 24.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PETAR“ oznake 10-HN.
0505-5812/2 Georgios Marousis, Podgorica 24.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „OEST“ oznake MNE 0420.
0505-5699/2 "INFINITY GROUP" D.O.O. Budva 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 346-BD.
0505-5544/2 Nebojša Pavlović, Republika Srbija 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „RUŽICA“ oznake MNE 0416.
0505-5471/5 Pjer Dragutinović, Kotor 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 147-KT.
0503-5115/2 "ATLAS MEDIA GROUP" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Crne Gore i satelita
0505-5473/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-5624/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana(mobile)
0505-5479/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža KAMENOVO-Plaža PLOČE
0505-5652/6 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Plaža MOJITO
0506-5591/2 "M.D. Company" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Bablja Greda, Kolašin
0506-5592/2 "JUMEDIA MONT" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Bablja Greda, Kolašin
0503-5256/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Dalmatinska(MTEL)
0505-4988/2 Goran Kuševija, Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SARABANDE“ oznake MNE 0405.
0505-4992/2 Fahrudin Radončić, Bosna i Hercegovina 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „AURA III“ oznake MNE 0408.
0505-5183/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Štitarica (M-tel) - Štitarica
0505-5186/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze SPAS (RDC) - Terna
0505-4993/2 Dejan Ralević, Republika Srbija 12.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SANJA S“ oznake MNE 0407.
0505-5556/2 Radivoje Samardžić, Bosna i Hercegovina 12.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LADY KATY“ oznake MNE 0391.
0505-4661/2 SOULMATE YACHT (PTY) LTD, Južnoafrička Republika 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SOULMATE“ oznake MNE 0403.
0505-4717/2 "JANOVIĆ" D.O.O. Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 148-KT.
0505-4989/2 "GOLDEN WAVE COMPANY" D.O.O. Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 145-KT.
0505-5242/2 "POLAR STAR AF" D.O.O. Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 64-TV.
0505-5244/2 "POLAR STAR AF" D.O.O. Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 65-TV.
0505-5273/2 Dragan Batuta, Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „ANITA I“ luke upisa Kotor.
0505-4715/2 Milan Tepavac, Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „NIK-NAT“ oznake 62-TV.
0505-4947/2 Vasilije Hajdarević, Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „GO GO GAGA“ oznake 139-KT.
0505-5288/2 Nebojša Iković, Republika Srbija 03.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MILENA“ oznake MNE0257.
0505-4750/2 "GOLUBOVIĆ-P" D.O.O. Pljevlja 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-5144/2 Oleg Kukolj, Republika Srbija 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELA“ oznake MNE0395.
0505-4342/2 Robertas Jankauskas, Republika Litvanija 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JURATE“ oznake MNE 0400.
0505-4287/2 Safet Kolari, Ulcinj 26.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „ERA“ oznake 67-UL.
0505-4506/2 Milorad Vujović, Kotor 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 144-KT.
0505-4654/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 56-TV.
0505-4652/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 57-TV.
0505-4657/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 58-TV.
0505-4659/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 59-TV.
0505-4655/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 60-TV.
0505-4650/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 61-TV.
0505-4949/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 63-TV.
0505-4314/2 Andrey Neverov, Ruska Federacija 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FOXY“ oznake MNE0401.
0505-4826/2 "FIRST NAUTICAL COMPANY" D.O.O.
Bar
21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu marine Bar
0505-4875/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-4874/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-4823/2 "KORVEL" D.O.O.
Bijelo Polje
19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje
0505-4678/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Morakovo-Nikšićka Župa
0505-4611/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze KAP 2-Expo Commerce Dajbabe
0505-3328/2 "Š.A.A." D.O.O. Plav 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Plav;
0505-4130/2 "ADRIATIC YACHTING SERVICES" D.O.O. Budva 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JA SAM“ oznake MNE0393.
0505-4597/2 „ALKIMA“ doo Tivat 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „KNEZ LIPOVAC II“.
0505-4454/4 Goran Ivanović, Kotor 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 143-KT.
0505-4199/4 „SPEED BOAT ADVENTURES“, Kotor 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 155-KT.
0505-4318/2 Dejan Đorđević, Herceg Novi 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 91-HN.
0505-4320/2 Dragan Đorđević, Herceg Novi 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 90-HN.
0505-4800/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vrmac-Hotel KARISMA
0505-4806/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 14.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Karabuško Polje-Ćemovsko Polje(mobilna)
0506-4486/2 NVO "Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta" 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3723/2 Pajzer Robert 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-1170/5 Radović Andrija 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-1169/5 Radović Luka 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-4444/2 NVO "Savez radioa matera Crne Gora" 12.06.2018 Privremeno Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-4330/2 „LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu marine Luštica.
0505-3585/2 „YU BRIV“ doo Kotor 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na tehničkom plovnom objektu – dizalica „BRIV II“ oznake KO DIZ 01 i luke upisa Kotor.
0505-4251/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Vrače;
0503-4429/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV01 Tvrdaš-PV02 Gostec
0503-4428/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK50 Trubjela-NK39 Kličevo
0505-4248/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Velja Gora-Pelev brijeg;
0505-4250/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju RR veze Velja Gora-Čelebić;
0505-4111/2 „SEAMOUNT“ doo Kotor 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „SEAMOUNT 2“ oznake 142-KT.
0505-4113/2 „SEAMOUNT“ doo Kotor 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „SEAMOUNT 1“ oznake 141-KT.
0505-4046/2 „K.D.K. COMPANY“ doo Budva 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „LOOKER 320“ oznake 1240-BD.
0505-4476/2 MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vojnom vazduhoplovu tipa Gulfstream 550 vazdušnih snaga Republike Italije.
0505-3662/3 Stanko Janković, Republika Srbija 05.06.2018. Rješenje o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2018. godinu dodijeljenih Odobrenjem broj 0505-3662/2 od 05. 06. 2018. godine.
0505-3189/2 Evgenii Korzenkov i Petr Andreev, Ruska Federacija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LENINGRAD“ oznake MNE0385.
0505-3432/2 Veljko Radojković, Republika Srbija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „STELLA“ oznake MNE0387.
0505-3501/2 Alexander Prokopenko, Ruska Federacija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ALEXANDRIA“ oznake MNE0388.
0505-4065/2 Anatoliy Golenko, Republika Kazahstan 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SEA ANGEL“ oznake MNE0394.
0505-4276/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Durutovac-Lepenac;
0505-4277/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Durutovac-Crkvine 2;
0505-4278/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Čelebić-Jagoda;
0506-3718/2 Bačelić Vitomir 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3720/2 Dutina Dragan 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3722/2 Marković Radosav 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3717/2 Murišić Blagoje 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3716/2 Tušup Dejan 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3719/2 Vidaković Eva 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3715/2 Vidaković Miroslav 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3721/2 Vučetić Zoran 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-4247/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Velji grad
0505-4264/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Stegvaš
0505-4258/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Stegvaš
0505-4246/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Velji grad
0505-4257/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Luštica
0505-4268/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-ČELEBIĆ
0505-4242/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ŽS Sutomore-Velji grad
0505-4243/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ŽS Bijelo Polje-Kurilo BP
0505-4244/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Pelev Brijeg
0505-4269/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-Bjelasica
0505-4254/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-4259/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kurilo DG
0505-4263/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kurilo DG
0505-4262/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-4275/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-4270/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Kurilo BP
0505-4273/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Kacuber
0505-4274/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Lepenac
0503-4252/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV12 Šula-PV01 Tvrdaš
0503-4253/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV04 Mrčevac-PV01 Tvrdaš
0503-4267/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica (Obostnik)-CT02 Lovćen
0506-3736/2 JP "Radio i televizija Crne Gore", RCG 1 29.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz, 92,6 MHz za lokaciju Bandžovo Brdo, Rožaje
0506-3737/2 JP "Radio i televizija Crne Gore", RCG 1 29.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz, 94,5 MHz za lokaciju Zavorovi, Plužine
0505-4265/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-PV04 Mrčevac
0505-4266/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-NK38 Ivica
0505-3549/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 135-KT.
0505-3551/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 136-KT.
0505-3553/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 137-KT.
0505-3555/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 138-KT.
0505-3395/2 „YU BRIV“ doo Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu "BRIV I"
0505-3396/2 „YU BRIV“ doo Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu "VRMAC"
0505-4233/2 MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu tipa Cessna 421B registarske oznake 4O-BRO.
0503-3525/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obzovica-Velja Gora
0505-4245/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG67 Vlahovići-PG39 Crkvine 2
0506-4080/2 "Hit FM" D.O.O. 17.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-4080/3 "Hit FM" D.O.O. 17.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-3858/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 17.05.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana(mobilna RBS)
0505-2566/2 "TELENOR" D.O.O. 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ploče-SPAS
0505-1032/3 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni aerodroma Podgorica.
0505-1033/3 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni aerodroma Podgorica.
0505-2879/2 Sergey Belokonev, Ruska Federacija 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORAHOVAC“ oznake MNE0383.
0505-2880/2 Denis Kopyl i Damir Florinskii, Ruska Federacija 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORANGE FIRST“ oznake MNE 0196.
0505-3198/2 Saša Vušurović 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 38-KT.
0506-3089/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 03.05.2018.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Jejevica, Berane

0506-3089/3 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Katuničko Brdo, Mojkovac
0506-3089/4 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Kurilo, Bijelo Polje
0506-3089/5 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Luštica, Herceg Novi
0506-3089/6 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Sjenica, Podgorica
0506-3089/7 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Tović-Suđina Glava, Nikšić
0506-3089/8 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Tvrdaš, Pljevlja
0506-3089/9 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Volujica, Bar
0506-3089/10 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studio Srpski Radio-Sjenica
0506-1171/5 Milošević Zoran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2912/2 Roganović Jakša 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2913/2 Đorđević Jovan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2914/2 Đorđević Mato 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2915/2 Zambelić Ivan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2916/2 Antunović Ratko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2917/2 Krivokapić Đuro 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2918/2 Habić Zoran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2919/2 Ajčević Dušan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2920/2 Ajčević DušanKrivokapić Špiro 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2921/2 Đinović Draško 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2922/2 Tripković Vanja 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2923/2 Bijelić Marko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2924/2 Doklestić Tomislav 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2925/2 Roganović Aljoša 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2926/2 Jovović Bojan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2863/3 Dragojević Goran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2864/2 Vukotić Janko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2865/2 Dedić Jovan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2866/2 Šestović Miralem 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2867/2 Rovčanin Nikola 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-3074/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Radovići
0503-2904/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Crkvine-Bjelasica
0503-2553/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.04.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze REKTORAT - BLOK V 2;
0505-3393/2 Dušan Sučević, Herceg Novi 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 12-HN.
0505-2902/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-3096/4 Marko Borozan, Kotor 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 133-KT.
0505-3097/4 Dušan Vujačić, Kotor 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 134-KT.
0505-830/2 „TAXI PREVOZ EXTRA“ DOO Budva 17.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva;
0505-2694/2 Ivan Krivokapić, Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 132-KT.
0505-2633/2 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 131-KT. 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 131-KT.
0505-2634/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 130-KT.
0505-2635/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 129-KT.
0505-2636/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 128-KT.
0503-3182/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.04.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0503-2553/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bratogošt-LOVĆEN
0503-2551/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ravna Rijeka-Kurilo BP
0503-2903/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Masline-Zagorič II
0503-2552/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grab-Pavino Polje
0503-2559/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šula-Gradac
0503-2550/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za koriš?enje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Markovo Brdo (RDC)-Ravno Sedlo
0505-918/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Tara-Rafailovići
0505-2734/2 Alexander Vyatkin, Ruska Federacija 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „DREAM-V“ oznake MNE0384.
0505-3188/2 Zoran Racanović, Budva 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PREDATOR“ oznake 61-BD.
0505-2905/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze BOGAJE-KACUBER (RDC)
0503-2558/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gradac-Gosteč
0503-2556/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lamele Zabjelo-Zelenika
0503-2557/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Integral-TKCN Nikšić
0506-2838/2 "Metropoliten media" D.O.O. 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0503-2554/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Žanjice-Luštica
0503-2555/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Golo Brdo-Sutomore
0505-2547/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ibričevina-Masline
0505-2548/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kličevo
0505-2549/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trešnjevo-Petnjica
0505-2083/2 DOMINATOR ILUMEN AG, Kneževina Lihtenštajn 26.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KALLIENTE“ oznake MNE0381
0505-2248/2 Andrey Zinchenko, Ruska Federacija 26.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „BRAVO“ oznake MNE0382.
0505-187/2 „LIM COMPANY“ DOO Berane 22.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane;
0505-2597/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Volujica
0505-2370/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Plavnica-Bobija
0503-1505/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš (RDC)-Jabuka
0503-1506/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze RBS Čeluga - RSS Čeluga
0503-1506/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 80 GHz za realizaciju RR veze RBS Čeluga - RSS Čeluga
0503-2038/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Metalurg-Rose
0505-2302/2 Savo Ćetković, Herceg Novi 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „NINA“ oznake 18-ZL.
0505-2313/4  Boško Vukotić, Herceg Novi 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „ĆALE 2“ oznake 79-HN.
0505-174/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Bijela pošta.
0505-187/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-1507/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Oštrovac-Integral
0503-1504/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Božaj-Krajina
0503-573/2 "RUDNIK UGLJA" A.D. Pljevlja 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-1017/2 Aleksei Lashkov, Ruska Federacija 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ZANZI“ oznake MNE 0370
0505-1157/2 Dragan Vučković, Republika Italija 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MAYA“ oznake MNE 0371
0505-192/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Gosteč
0505-1540/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zagarač-Sjenica
0505-1541/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sokolovac-Kurilo BP
0505-1542/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
0505-1543/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gospođin vrh-Dacići
0505-1544/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lastva grbaljska-Spas
0505-1394/2 „OCEAN MONTENEGRO“ DOO BAR 06.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0503-1457/2 "ROGANOVIĆ" D.O.O. Budva 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva
0503-1401/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Rudeš
0505-197/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
0503-1090/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Soliter Nikšić
0503-1181/2 "SISTEM S“ D.O.O. 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-1084/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sutivan-Obrov
0505-1088/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CKB Moskovska-City kvart
0505-1500/2 "LA PLUMA BAR PILOT" DOO Bar 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0505-1043/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze bioča(RDC)-Kurilo BP(RDC);
0505-1547/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica 2 (RDC)-Kacuber (RDC)
0506-625/2 Draškić Slobodan 27.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-1440/4 "ADRIATIC AVIATION" DOO Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu tipa A109S registarske oznake 4O-MAE.
0505-9519/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Lutovo
0503-9503/2 "B.T.S LINE" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica
0505-598/2 Vladimir Vdovin, Ruska Federacija 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „JELENA“ oznake MNE 0363.
0505-1364/2 Vitaly Segen, Republika Bjelorusija 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „BUBAMARA I“ oznake MNE0372
0505-1421/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VITUS“ oznake MNE0380
0505-1422/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VASCO“ oznake MNE0379
0505-1423/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JAMES“ oznake MNE0378
0505-1424/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FRANCIS“ oznake MNE0377
0505-1425/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FERDINAND“ oznake MNE0376
0505-1426/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „CRISTOFORO“ oznake MNE0375
0505-1427/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „AMERIGO“ oznake MNE0373
0505-1428/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BARTOLOMEU“ oznake MNE0374
0506-1470/2 Draljača Branko 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-688/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lastva Grbaljska-RSS Lastva Grbaljska
0505-1124/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelaštavica-Mojanovići (CT)
0505-798/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Konik(Ibričevina)-Masline(CT)
0506-844/2 "Maxco" D.O.O. 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-845/2 "Maxco" D.O.O. 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9479/2-2017 Boca Ranko 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-475/7 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.02.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kosić(mobilna RBS)-Kurilo DG
0505-143/4 CITY RENT LTD, Republika Bugarska 13.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-EDY.
0503-425/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Šula
0503-436/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Mratinje
0503-159/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ilino Brdo-Lovćen
0503-631/5 "PRO PLUS" D.O.O. Ljubljana 08.02.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice I satelta ASTRA 3B
0505-652/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Uvač-Padež (CT)
0505-876/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura (RDC)-Bratica
0505-655/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Univerzitetski centar CKB
0505-9516/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Sozina (North)-Bjelasica Crmnicka
0505-9703/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kobila-Dragomir(CT)
0506-231/4 NVO " Radio Klub Digi HAM" 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-344/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Pešca
0505-335/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kruške (RDC)-Lepenac (RDC)
0505-281/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zatrijebač-Jagoda
0503-110/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Gornje Polje
0503-353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Veliki Štuoc
0503-412/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Kanje (RDC)
0503-417/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Kacuber
0503-422/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Vrulja
0503-82/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radio D-Blok V (CT)
0503-94/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog-Ozrinići
0503-144/2 LUX TAXI" D.O.O. Kolašin 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kolašin
0503-120/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trgomen-Novo Selo
0503-117/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Naftagas-Brajići
0505-270/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Grab-Galica
0503-133/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Unač-Zavorovi
0503-125/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gorica-Trijebač
0503-136/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Straševina-Ostrog (Prenos)
0503-130/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Galica
0506-588/2 "AMD društvo Zarubica Company" D.O.O. 30.01.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-588/2 "AMD društvo Zarubica Company" doo 30.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-261/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Župa(Zagrad)-Tović
0505-685/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.01.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rektorat UCG-Blok V 2 (na 60 dana)
0505-686/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.01.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun (na 60 dana)
0505-9658/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Župa (RDC)-Tović
0505-9652/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studenci-Kličevo (CT)
0505-9147/3 FROG-MONT" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-9200/3 “YU BRIV” DOO Kotor 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „EKO BOKA“.
0505-9251/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gospođin vrh-Bać
0505-9458/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Somina-Tović
0506-323/2 NVO "Radio-amaterska mreža za opsanost" 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-627/2 Voloshin Arkady 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-626/2 Kremnev Andrej 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-89/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Velja Gora
0506-9717/2-2017 "Radio-difuzni centar" doo 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-9716/2-2017 "Radio-difuzni centar" doo 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-624/2 Derviš Mato 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-9655/2-2017 Krnić Đurica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-9637/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze VLAHOVIĆI-MORAČA
0505-9667/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze MORAČA-MIOSKA
0505-9672/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze KBC(CT)-TITEX
0505-9526/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ravni Krstac-Somina
0505-9529/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Drobni Pijesak-Babac
0505-9532/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jelenak CT-Kurilo DG
0503-9644/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njivice (Kobila)-Mojdež
0503-9559/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Studeno
0503-9358/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobrakovo-OBROV
0505-9649/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Korita (Orahovo)-Kuči (Bezjovo)
0505-9415/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze MOŽURA-FRASKANJEL
0505-9466/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jagoda-PROMONTE old
0503-9385/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bijele Poljane-Tović
0506-9475/2-2017 "Metropoliten media" doo 16.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-9291/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze KAMENO-OBOSTNIK
0505-9053/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Krivošije
0505-9139/2 Alexandr Shipulin i Andrey Brovin, Ruska Federacija 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SANDRA“ oznake MNE0368;
0505-9006/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog manastir
0503-9060/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Velja Gora
0503-9012/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bratogošt-Planik
0505-9009/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bobija-Radovče
0505-9455/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel MOGREN-Zavala Mtel
0503-9103/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vezirov Most-D radio
0505-9164/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze HOTEL SOKOLINE-OSTROG
0503-9454/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze T-Shop Kotor-TKC Kotor
0503-9103/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vezirov Most-D radio
0503-9102/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čeluga 2-RBS Čeluga
0503-9238/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Salaš 23-Trijebač
0505-8770/2 “AKVANAUT” DOO Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 67-ZL;
0505-8975/2 Alexander Mayants, Sjedinjene Američke Države 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LERA“ oznake MNE0365;
0505-9037/2 Alexander Vedenin, Ruska Federacija 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ALOHA“ oznake MNE0366;
0505-9107/2 „LA PLUMA“ D.O.O. Bar 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LA PLUMA“ oznake MNE0367;
0503-9015/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Debeli Brijeg-Obostnik (Luštica)
0503-8757/2 "KALAJA TAXI" D.O.O. Ulcinj 22.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Ulcinj
0505-9262/2 "BLUE FISH“ doo Bar 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na ribarskom brodu „ORKA“.
0505-8972/2 „AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-TED.
0505-8850/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne RR veze Tović-Vučje;
0505-8974/2 Pavel Vladimirov, Ruska Fedracija 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NANA“ oznake MNE 0364.
0505-4347/2 19.12.2017. 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „COLONIAL SUN“ oznake MNE 0319.
0503-8847/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Liman
0505-8927/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze EUROMIX BETON-DOBRE VODE
0503-8812/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Humci (CT)-Soliter Nikšić
0503-8985/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bare Kraljske
0505-8930/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radio Zeta-Golubovci ST
0506-9071/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Katuničko Brdo, Mojkovac
0506-9072/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Tović, Nikšić
0506-9073/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Plav-Kofiljača, Plav
0506-9074/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Tvrdaš, Pljevlja
0506-9075/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-9076/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Kacuber, Rožaje
0505-8734/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Završje
0505-8921/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze BOŽAJ-KRAJINA
0505-8511/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Farmaci (MTEL) - Tološi
0505-8728/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Kruševice - Obostnik
0505-8810/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze City kvart 2 - Delta reklama;
0505-8544/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica` 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel TRE CANNE-Podkošljun
0503-8731/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrbanja-Kruševice
0505-8924/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Kokoti
0505-8586/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kaluđerovina-Obostnik (Luštica)
0505-8964/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velja gora-RTV dom
0505-8965/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-8966/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Krnovska glava
0505-8967/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Momčilov grad
0505-8968/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kurilo DG
0505-7032/3 "MONTENEGRO PREVOZ PEJOVIĆ" D.O.O. Podgorica 07.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-8687/2 Vladimir Vdovin, Ruska Federacija 01.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JELENA“ oznake MNE 0363.
0505-8454/2 Milan Tomašević, Republika Srbija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PRESTIGE“ oznake MNE 0362.
0505-8235/2 Andrey Fedin, Ruska Federacija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JULIA“ oznake MNE 0361.
0505-7987/2  Saša Vitošević, Republika Srbija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake ZL-777.
0505-8361/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podgorica 8-8 (DEKAR)-Bjelaštavica
0505-8364/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel DELFIN-Obostnik
0505-8411/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Barice-Mrčevac
0503-8421/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lučka Kapetanija BD-Spas
0503-8231/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čađalica-Soliter Nikšić
0503-8128/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tivat-Baošići
0506-8037/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8038/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8039/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8344/2 Dedić Jovana 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8452/2 Šarić Marijo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8353/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8352/2 Drobnjak Filip 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8351/2 Saveljić Dragan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8350/2 Bešović Dejan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8349/2 Radović Božidarka 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8348/2 Popović Katarina 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8347/2 Krgović Ranka 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8346/2 Jovović Bojan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8345/2 Pajović Milica 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-7728/3 privredno društvo „SANY COMPANY“ DOO Budva 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva.
0505-7883/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRAŠIĆI 2 (MTEL) – TIVAT.
0505-7854/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MAINE-PODKOŠLJUN (HOTEL PRINCE).
0505-7853/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze REKTORAT UCG-BLOK V 2.
0505-8145/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lipe-Velja gora
0505-8277/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obrov-Boljanina
0503-8017/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-Spas
0503-8048/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bar Simpo-Bar Betra
0505-7735/3 privredno društvo B.T.S. LINE D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-7735/2 privredno društvo B.T.S. LINE D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0503-8051/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Tornik
0506-7569/2 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/3 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/4 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/5 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/6 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/7 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/8 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/9 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-7725/2 Aleksandr Podsekin, Republika Bjelorusuja 16.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „HERMES“ oznake MNE 0332.
0505-8036/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 16.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz MHz za emitovanje DVB-T2 signala sa lokacije Plav, Plav
0503-7886/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velja Gora-Carev Laz
0505-7957/2 privredno društvo "BAĆOVIĆ-RV" D.O.O. Nikšić 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić.
0505-7238/2 privredno društvo „VEKTRA JAKIĆ“ D.O.O. Pljevlja 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u krugu fabrike „VEKTRA JAKIĆ“ D.O.O. Pljevlja.
0505-8076/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze MOŽURA-ĐERANE
0503-7766/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Veruša-Lijeva Rijeka
0506-8167/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8168/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8169/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8170/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8171/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8172/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8173/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8174/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-8053/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura (RDC)-Kodre
0505-7215/2 Vladislav Rybalchenko, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „STINGRAY“ oznake MNE 0351.
0505-7635/2 Siarhei Kryvanos, Republika Bjelorusija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GODSPEED“ oznake MNE 0333.
0505-7636/2 Igor Sergeev, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GRACE“ oznake MNE 0314.
0505-7634/2 Igor Sergeev, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ALEXANDRA“ oznake MNE 0315.
0505-7638/2 Andrei Bohush i Pavel Chagoiko,
Republika Bjelorusija
09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VEDA“ oznake MNE 0307.
0505-7637/2 privredno društvo WHITEMORE FINANCIAL CORP Belize 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MAWIMBI“ oznake MNE0305.
0505-7639/2 privredno društvo CONSTRUCTIONS MARKETING LTD Republika Sejšel 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BELLA“ oznake MNE0303.
0505-7640/2 privredno društvo WHITEMORE FINANCIAL CORP Belize 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „CLIONE“ oznake MNE0313.
0505-7641/2 privredno društvo DOLIVIREST HOLDING LTD Britanska Djevičanska Ostrva 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FOXTROT“ oznake MNE0306.
0503-7765/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG61 Anteševac-PG62 Lijeva Rijeka
0505-7891/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor poslovnica CT-Cetinje
0505-7707/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Planik-Ilino brdo
0505-7751/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CRBC Uvač-Padež
0505-7754/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podbožur-Ilino brdo
0505-7855/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze KAP 2-VOLI DC
0506-7972/2 "M-Corona" D.O.O. Bar 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-7975/2 "M-Corona" D.O.O. Bar 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Velji Grad, Bar
0506-7668/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-7668/3 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1,5 GHz za realizaciju jednosmjerne radio-relejne veze Studio Radio Cool-Sjenica
0505-7932/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze STUDENCI-SOLITER NIKŠIĆ
0503-7710/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Trešnjevo (Cuce)
0505-7912/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obod-Lipe
0505-8014/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kosić(mobilna RBS)-Kurilo DG
0503-7448/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CITY KVART II-Vranići TN
0505-7936/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kuči (Bezjevo)-Potoci
0505-8021/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-VUK
0503-7335/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz, kanal 27, za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja AVM usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema sa predajnika lociranog na lokaciji VELJA GORA, Glavni grad Podgorica
0505-7791/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spas (RDC)-Hotel Lučić
0505-7492/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze TRUBJELA(MTEL)-OZRINIĆI
0505-7767/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze ANTEŠEVAC-VELJA GORA
0505-7648/4 privredno društvo "ALKIMA" D.O.O. Tivat 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na pomorskom putničkom brodu „KNEZ LIPOVAC“.
0505-7704/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze ČEVO-LOVĆEN(RDC)
0503-7336/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 26.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0503-7362/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Valdanos-Pinješ
0503-7336/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za emitovanje radio-difuznih signala sa predajnika lociranog na lokaciji Volujica, opština Bar
0503-7243/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze GLUHI DO - CRMNIČKA BJELASICA
0506-7834/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7835/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7836/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-7375/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 24.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR09 Sozina-BR06 Virpazar
0505-7398/2 Nikita Shawwa, Ruska Federacija 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SNAIL“ oznake MNE 0360.
0506-7576/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7577/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7578/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7579/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7580/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7581/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7582/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7583/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-7770/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-ST Golubovci
0505-6168/3 AD „PORT OF ADRIA“ Bar 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u krugu preduzeća.
0505-7363/2 Nikola Vukotić i Petar Vukotić 17.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „OCEANS 11&HALF“ oznake MNE 0359.
0505-7275/4 "MONTE ROCK" D.O.O. Podgorica 12.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-MAE.
0505-7449/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 12.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zelena Stijena-Mrčevac
0506-7495/2 "Neboelectronic" D.O.O. 12.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7496/2 "Radio S2" D.O.O. 12.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-6925/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze HOTEL TRE CANNE - HOTEL ŠAJO
0506-7338/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7333/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7331/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7334/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7340/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7332/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7337/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-7433/3-2016 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – OPŠTINA BERANE 05.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-7433/3-2016 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – OPŠTINA BERANE 05.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-6816/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zagorič 2-Zlatica
0505-7273/2 Danka Damjanović Griffiths, Velika Britanija 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PALMINA“ oznake MNE 0346.
0505-6926/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-VIP.
0505-6927/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-DNA.
0505-6928/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-AIR.
0503-7064/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Lopate 1-Padež
0506-7227/2 "MTEL" d.o.o. 28.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7228/2 "MTEL" d.o.o. 28.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-6571/2 Vidović Lazar 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6572/2 Bakrač Mirko 19.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6973/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Grahovo
0503-6974/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-TKC Tivat
0503-6975/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lever Tara-Bandijer
0503-6659/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Slatina-KRAVICA
0505-6765/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Veliki Pijesak 2-Dobre Vode
0505-6913/2 „REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA“ DOO HERCEG NOVI 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 64-ZL.
0503-6887/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Raš-Crmnička Bjelasica
0505-6728/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD43 Ploče-BD01 Spas
0505-6804/2 Stevo Jopundžić, Republika Srbija 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELKA“ oznake MNE 0357.
0505-6803/2 Pavel Khromtcov, Ruska Federacija 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ST SOFIA“ oznake MNE 0352.
0503-6725/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.09.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun(Hotel PRINCE)
0503-6726/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.09.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana mobile
0505-6779/2 MTL Yacht Club of Delaware Ltd 05.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LADY SOVEREIGN II“ oznake MNE 0356.
0505-6486/2 Svetlana Dubrovskaia, Ruska Federacija 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FIRST LINE“ oznake MNE 0355.
0503-6122/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavala 2 (Mtel)-Bijeli Do
0503-6254/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Valdanos-Pinješ
0503-6568/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Smokovac-Zlatica
0505-6489/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kotor Stari Grad-Vrmac
0505-6535/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bioča-Femića Krš
0505-6536/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-6537/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar-Bjelasica Crmnička
0505-6538/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne vezOstrog-Kličevo
0505-6539/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel SOKOLINE-Ostrog
0505-6602/2 "TELEMACH" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje o produženju važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11,7-12,5 GHz za realizaciju bežičnog distributivnog sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika u Glavnom gradu Podgorica i opštinama Budva i Herceg Novi
0506-6457/2 "ANTENA M" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Spas, Budva
0506-6458/2 "ANTENA M" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Žvinje, Herceg Novi
0505-6370/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-Jaz (privremena)
0505-6382/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plaža Žanjice-Obostnik (RDC)
0505-6373/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Copacabana-Hotel Olympic
0506-6329/2 LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA CETINJE 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Cetinje, opština Cetinje
0506-6268/2 "JUPOK" D.O.O. Rožaje 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Kacuber, opština Rožaje
0506-6269/2 "JUPOK" D.O.O. Rožaje 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Bandžovo Brdo, opština Rožaje
0505-6214/2 Ratna mornarica Grčke 08.08.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „PROMETHEUS“.
0505-6184/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 08.08.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PLAŽA MOVIDA-TIVAT
0506-6043/2 Radoman Nemanja 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6044/2 Smolović Danka 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6045/2 Škerović Nebojša 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6046/2 Hajduković Mihailo 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6047/2 Đokić Elvira 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6048/2 Vučeljić Nikola 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6049/2 Masoničić Miodrag 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6050/2 Alković Šejla 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6061/2 Sekulović Marija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6062/2 Sekulović Marko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6063/2 Filipović Milica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6064/2 Knežević Darko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6065/2 Škrijelj Nina 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6066/2 Stanišić Dijana 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6067/2 Bijelić Mirko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6068/2 Kljajević Božidar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6069/2 Bulatović Danilo 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6070/2 Đuranović Luka 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6227/2 Čukić Janko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6228/2 Stankov Rastko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6229/2 Raičević Vido 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6159/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Goransko-Stojkovac
0503-6160/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Tović
0503-6158/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Gospođin vrh
0503-6157/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Goransko-TKC Plužine
0503-6029/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Građani-Crmnica
0503-6238/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CT05 Lipe-PG11 Velja Gora
0503-6235/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN06 Mojdež-HN02 Žvinje
0503-6233/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO06 Vrmac-KO28 Jugooceanija
0503-6234/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica-HN29 Dragomir
0503-6237/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA10 Bandžovo brdo-BA04 Završka glavica
0503-6236/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR03 Velji Grad-BD16 Buljarica
0503-6243/2 Ambasada Republike Srbije u Podgorici 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-6191/2 Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Podgorici 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-5726/2 Marina Kovačević, Republika Srbija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VAGABUND“ oznake MNE 0320.
0505-5834/2 Mikhail Svinin, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BEGA“ oznake MNE 0287.
0505-6148/2 Auto-moto klub „Lovćen“ 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Cetinje tokom trajanja vanrednog događaja privremenog karaktera.
0505-5812/2 "MONTENEGRO HELICOPTERS" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-HCG.
0505-5727/2 privredno društvo „MARINE SERVICES“ DOO Herceg Novi 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SECOND CHANCE“ oznake MNE 0342.
0505-5632/2 Alexander Kasyanenko, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JULIJA“ oznake MNE 0089.
0505-5924/2 privredno društvo „TAREK FINANCIAL CORP“ Belize 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NAMMU“ oznake MNE 0345.
0505-6081/2 Vasilii Antonetskii, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „IRINA“ oznake MNE 0350.
0505-6082/2 Suad Memić, Bar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ENID“ oznake MNE 0349.
0505-6192/2 Grigory Kalagov, Bar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 127-KT.
0505-5925/2 Safet Mehović, Republika Francuska 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „L’OLIVIER“ oznake MNE 0344.
0505-4351/3 Dimitrije Lakić, Republika Srbija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GAF 77“ oznake MNE 0323.
0503-5809/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Straševina
0503-6116/2 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 25.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz („Ku opseg“) za uspostavljanje satelitske veze između terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita EUTELSAT;
0503-6116/4 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 25.07.2017.  Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2010-2110 MHz/2200-2500 MHz za potrebe PMSE opreme
0505-5787/2 Milenko Ostojić, Republika Srbija 25.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LIBERTY I“ oznake MNE 0316.
0503-5591/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA32 Tmušići-BA12 Soliter Berane
0503-5738/2 Preduzetnik Vladimir Banićević (LUCKY TAXI NK) 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić
0503-5823/2 BMB COM D.O.O. Pljevlja 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-5383/3 Gorica Maksimović, Republika Srbija 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BIRD“ oznake MNE 0334.
0505-5202/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čeluga (CT)-Bjeliši
0505-5595/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica 2-Kacuber
0503-5598/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lučice-Babac
0505-5631/2 Tanja Bodrožić, Republika Srbija 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PLAN B“ oznake MNE 0340.
0506-5478/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5477/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5479/2

 

"Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5480/2

"Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5481/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5482/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5451/2

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5452/2 "M.D. Company" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5453/3

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5453/4

" M.D. Company " doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5454/3

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5454/4 "M.D. Company " doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-5759/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža Crvena Glavica-Spas
0505-5784/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Spas
0505-5785/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Sea Dance(mobile)
0503-5657/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tuđemili-Bar Simpo
0505-5468/2 Katarina Malavražić, Herceg Novi 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake TV-1144.
0505-5067/2 Zoran Radanović, Republika Srbija 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PETAR“ oznake MNE 0331.
0505-5120/2 Nikola i Petar Vukotić 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BEAUTY AND THE BEAST“ oznake MNE 0336.
0503-5520/2 "AUTO KUM" D.O.O. Nikšić-PJ "TOP TAXI" Nikšić 06.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić
0505-4846/2 privredno društvo “HACUNAMATATA” DOO Budva 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PAGAR“ oznake 58-BD.
0505-5633/4 privredno društvo “BOKA ADRIATIC“ DOO Herceg Novi 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 126-KT.
0505-5505/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Njegovuđa-Veliki Štuoc
0505-5506/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-5507/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stabna-Goransko
0505-5508/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rektorat UCG-Blok V 2
0505-5509/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velika-Pepići
0505-5510/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zelena Stijena-Mrčevac
0505-5511/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maleš-Balj
0505-5512/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velje Duboko-Liješnje
0503-5082/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOŽURA-ADA BOJANA MOBILE
0505-4730/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Sea Fort
0505-5398/4 Tihomir Lalević, Bar 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PEČIN“ oznake BR-681.
0505-5428/4 Dušan Sučević, Herceg Novi 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 92-HN.
0505-5427/2 privredno društvo „OLD TOWN TRAVEL“ DOO Kotor 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „VISIN“ oznake 65-KT.
0505-3822/3 Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-EAC.
0505-4922/2 Dimitrije Jovanovski, Bar 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „IPPOCAMPO“ oznake 259-BR.
0503-5458/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velika Plaža-Hotel Olympic
 0503-4493/2  "ĐIR TAXI" D.O.O. Kotor 25.06.2017.  Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Tivat;
0503-4494/2  "ĐIR TAXI" D.O.O. Kotor 25.06.2017. Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-5332/2 Hasan Sulejmanović, Ulcinj 22.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SUKA II“ oznake 488-UL.
0505-5119/2 privredno društvo „PARTY VOYAGE“ D.O.O. Tivat 22.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 103-KT.
0503-4726/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KURILO BP-GRANČAREVO
0505-4687/4 privredno društvo „MIN CVETKOVIĆ I ORTACI“ o.d. Herceg Novi 20.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „STEFAN I“ oznake 89-HN
0505-4348/2 Zoran Vukadinović, Republika Srbija 15.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MRLE“ oznake MNE 0317.
0505-4877/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze City kvart 2-DELTA reklama
0503-4685/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Baošići-Luštica
0503-4636/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Galica
0505-4692/2 "TELEMACH" D.O.O. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje o produženju važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11,7-12,5 GHz za realizaciju bežičnog distributivnog sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika u Glavnom gradu Podgorica i opštinama Budva i Herceg Novi
0505-4120/2 privredno društvo „ADRIATIC YACHTING SERVICES“ DOO Budva 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „FOUSKOTO“ oznake BD-1200.
0505-4643/2 privredno društvo „SANITEKO GROUP“ DOO Beograd 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „CARRANZA“ oznake MNE 0327.
0505-4256/2 Valeriy Arapov, Ruska Federacija 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LETIZIA“ oznake MNE 0318.
0503-4510/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HUMCI (CT)-SOLITER NIKŠIĆ
0503-4042/2 "LIDER TAXI" D.O.O. 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica
0503-4154/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze VRACE-GOSTEČ
0503-4218/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MORAČA-MIOSKA
0505-4155/2 Alexander Bondarenko, Ruska Federacija 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VJERA“ oznake MNE 0076.
0505-4680/2 Zoran Drakulić, Budva 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PORTO“ oznake 1178-BD.
0505-4599/4 privredno društvo „TOP FORCE SYSTEM“ d.o.o. Nikšić 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MARIA“ oznake BR-579.
0505-3871/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RADOVIĆI – KRAŠIĆI.
0505-3870/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SPAS – BRAJIĆI.
0505-3869/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RADOVIĆI – OBLATNO.
0503-4407/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Veliki pijesak-Dobre Vode
0503-4060/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Balj
0505-4281/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bistrice-Plavnica
0505-4282/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tomaševo-RSS Tomaševo
0505-4474/2 Ivo Baštrica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ODISEJ“ oznake 97-BD.
0505-3332/2 Andrija Mićković 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELIJA“ oznake MNE 0310.
0505-3526/2 Milan Cincović 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FORTUNA“ oznake MNE 0311.
0503-3878/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG38 Carev Laz-BR06 Virpazar
0503-3877/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kotor (Bedemi)-Vrmac
0503-3879/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obzovica-VELJA GORA
0503-3875/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG67 Vlahovići-PG18 Crkvine
0503-3880/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel (sjever)- Vrmac
0503-3876/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel (sjever)- Vrmac
0503-3799/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Đurđevića Tara-Mrčevac
0505-3738/2 Jennifer Arbuthnot i Edward Taylor, Velika Britanija 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SABAI SABAI“ oznake MNE 0308.
0505-3666/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA – KRAVICA.
0505-3667/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – PLAV.
0505-3668/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – PEPIĆI.
0505-3669/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – GUSINJE.
0505-3670/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KACUBER – BANDŽOVO BRDO.
0505-4223/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Mrkojevići
0505-4353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Soko(Šćepan Polje)
0505-4338/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Oblatno-Trašte
0505-3582/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Obzovica-Crmnička Bjelasica;
0505-3378/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Gradiošnica(CT)-Tivat;
0505-3817/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krupice-Mrčevac
0505-3874/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-PV13 Veliki Štouc
0505-3872/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV07 Premćani-PV14 Đurđevića Tara
0505-3763/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobre Vode-Utjeha
0503-3791/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bezjovo-Spuž
0503-3792/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kruče-Dobra Voda
0503-3793/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bobija-Cijevna
0503-3794/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kravica-TKC Šavnik
0503-3795/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrace-Gosteč
0503-3881/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK32 Kuta-NK03 Tović
0503-3882/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO13 Zagora-BD01 Spas
0503-3883/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD01 Spas-KO14 Radanovići
0503-3884/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL04 Stegvaš-PG45 Božaj
0503-3885/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK12 Jasenovo Polje-NK03 Tović
0505-2977/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SLATINA – KRNJA JELA.
0505-3301/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji grad-Babac
0505-3796/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Topovi-TKC Mojkovac
0505-3797/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-TKC Bijelo Polje
0505-3798/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Buljarica-Velji grad
0505-4172/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju međunarodne digitalne radio-relejne veze Podgorica MTKC(MNE)-Tarabosh(ALB)
0503-3621/3 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/2 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/4 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/6 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-3611/2 Victor Sheremet,
Ruska Federacija
11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KARELIA“ oznake MNE 0312.
0503-3558/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK50 Trubjela-NK04 Ilino Brdo
0503-3559/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK13 Podbožur-NK04 Ilino Brdo
0503-3567/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG68 Durutovac
0503-3566/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG01 Čelebić-PG52 Trijebač
0505-3553/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Čađalica- Nikšić(soliter)
0505-3661/5 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Pitomine
0505-3662/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Javorovača
0505-3663/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sitnica-Luštica
0505-3664/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog manastir
0505-3665/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Ravna Rijeka
0505-3997/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0503-3293/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ĆUKOVAC-TKC Bijelo Polje
0503-3294/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Zlodo-Pliješ
0503-3367/2 Preduzetnik Dragan Milovanović, koji obavlja privrednu djelatnost - taxi usluge Kotor 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-3404/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Kufin
0505-3471/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Čanj
0505-3800/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Drezga-Spuž mlin
0505-3801/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gluhi Do-Crmnička Bjelasica
0505-3802/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Korita(Kuči)-Bezjovo
0505-3803/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krstac-Somina
0505-3804/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lukovo-RSS Lukovo
0505-3805/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Perućica HE-Kurilo DG
0505-3806/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Planik-Ilino brdo
0505-3807/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vraćenovići-Planik
0505-2985/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BIJELO POLJE 2 – NIKOLJAC.
0505-2980/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LUBNICE – KALUDRA.
0505-3204/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ANTEŠEVAC – OPASANICA.
0505-2965/4 Marjan Malović, Herceg Novi 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „BOKI 3“ oznake 53-HN.
0505-3010/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Odžaci-Mrčevac
0505-3661/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javne fiksne/mobilne elektronske komunikacione mreže
0505-3037/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jagoda-Podgorica MTKC
0505-3038/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trijebač-Zlatica
0505-3039/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kokoti-Farmaci
0505-3040/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Karabuško Polje-Kuće Rakića
0505-3046/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Toyota srvis Cetinje-Cetinje TKC
0505-3047/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Rektorat UCG-Blok V 2
0503-3563/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA30 Rožaje-BA10 Bandžovo brdo
0503-3562/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR11 Hotel Bakar-BR12 Mišići
0503-3560/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK17 Planik-NK04 Ilino Brdo
0503-3564/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK26 Bratogošt-NK04 Ilino Brdo
0503-3561/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG23 Kolašin
0503-3565/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG28 Bjelasica-PG69 Jezerine
0506-3703/2 Jelić Marko 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3704/2 Otašević Srđan 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3741/2 Tripković Jovica 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3705/2 Jovanović Gorazd 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3706/2 Marković Puniša 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3707/2 Vugdelić Nikola 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3708/2 Strugar Aleksandar 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3709/2 Radoman Dejan 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3830/2 Međedović Avdurahim 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3751/2 Tripković Nevena 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3252/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3244/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3251/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3254/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3255/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-2949/2 Privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega
12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOLOŠI-VRANIĆI.
0505-2949/2 Privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega
12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOLOŠI-VRANIĆI.
0503-3292/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-TKC Ulcinj
0503-3295/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-TKC Pljevlja
0503-2787/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KACUBER (RDC)-DUGA
0503-2873/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kacuber-Plunci (CT)
0503-2915/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO02 STRP-KO29 VITOGLAV
0503-2998/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG86 Daljam-PG15 Kurilo DG
0503-2999/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grabovica-NK18 KRNOVSKA GLAVA
0503-3000/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG54 Spuž-PG14 Kovački Dolovi
0503-3001/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA19 Petnjica-BA11 Kacuber
0503-3002/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG14 Kovački Dolovi-PG15 Kurilo DG
0503-3003/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK38 Ivica-NK18 KRNOVSKA GLAVA
0503-3004/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV07 Premćani-PV04 Mrčevac
0503-3005/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG31 SJENICA-PG70 Aerodrom Golubovci
0503-3006/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR05 MRKOJEVIĆI-UL03 MOŽURA
0503-3013/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA08 Balj-BA07 Kofiljača
0506-3107/2 "OKI AIR BROADCASTING" D.O.O. 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3108/2 "OKI AIR BROADCASTING" D.O.O. 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3463/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3462/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3466/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-2833/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njivice (Kobila)-Tivat
0503-3057/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Promonte old
0503-3036/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Donje Luge
0503-3030/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobre Vode-Kruče
0503-3059/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostros-Krajina
0503-2993/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CT02 Lovćen-KO02 Strp
0503-2996/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica-KO15 Radovići
0503-2995/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA29 Trešnjevik-BA08 Balj
0503-2997/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017.20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL03 Možura-UL08 Hotel Olympic
0503-2992/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO17 Dvrsnik-NK04 Ilino Brdo
0503-2994/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR06 Virpazar-BR24 Virpazar TM
0503-2657/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA-KRAVICA
0506-3530/2 NVO "Radio klub Podgorica" 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3200/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3196/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3195/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3194/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3197/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3198/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3199/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3193/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3464/2 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3617/1 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3465/2 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-2951/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gorica-Sjenica
0503-2953/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mali Štuoc-Javorovača
0503-3028/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kacuber-Petnjica
0506-3362/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3365/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3366/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3363/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3364/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-3407/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Štitarica-Markovo brdo
0505-2404/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u rejonu HE Perućica-simpleks
0505-2405/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u rejonu TE Pljevlja-simpleks
0505-2406/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić_rep. stanica Ostrog
0505-2407/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Nikšić
0505-2408/2 13.04.2017. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Mratinje
0505-2409/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-HE Perućica
0505-2457/2 13.04.2017. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje i opština Rožaje i Mojkovac-simpleks
0505-2458/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Pljevlja, Kolašin, Budva, Nerceg Novi i Ulcinj-simpleks
0505-2459/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica i opština Danilovgrad, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Kotor, Žabljak i Šavnik-simpleks
0505-2460/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Plužine i Tivat-simpleks
0505-2461/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kolašin_rep. stanica Bablja Greda
0505-2462/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Herceg Novi i Tivat_rep. stanica Žvinje
0505-2463/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor_rep. stanica Vrmac
0505-2464/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bar_rep. stanica Velji grad
0505-2465/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Plužine_rep. stanica Unač
0505-2466/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić_rep. stanica Tović
0505-2467/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva_rep. stanica Spas
0505-2468/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Tivat_rep. stanica Vrmac
0505-2469/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje_rep. stanica Obrov
0505-2470/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Možura_rep. stanica Ulcinj
0505-2471/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Žabljak_rep. stanica Momčilov grad
0505-2472/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje_rep. stanica Lovćen
0505-2473/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Mojkovac_rep. stanica Lepenac
0505-2474/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Danilovgrad_rep. stanica Kurilo
0505-2475/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Šavnik_rep. stanica Krnovska glava
0505-2476/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Plav, Gusinje i Andrijevica_rep. stanica Kofiljača
0505-2477/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Berane i Petnjica_rep. stanica Jejevica
0505-2478/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica_rep. stanica Ilijin vrh
0505-2479/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Rožaje_rep. stanica Gospođin vrh
0505-2480/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja_rep. stanica Gosteč
0505-2481/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje_rep. stanica Galica
0505-2482/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bar_rep. stanica Bjelasica(Virpazar)
0505-2483/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Rožaje_rep. stanica Bandžovo Brdo
0506-3051/2 Krom Andrey 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3258/2 Kisin Ognjen 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2852/2 Popović Darko 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3089/2 Aleksić Dragan 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-3041/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrtijevka-Cetinje TKC
0505-3042/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0505-3045/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Utjeha-Pečurice
0505-3296/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Termoelektrana-Pliješ
0505-3291/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Crmnica-RSS Virpazar
0505-3044/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Baošići-Zabrđe
"0505-3043/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Fraskanjel-Štoj
0503-2306/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavala-Spas
0503-2606/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MATAGUŽI-MAHALA
0503-2659/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krimovica-Spas
0503-2509/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Šavnik
0505-2764/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stabna-Zavorovi
0503-2498/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tre Canne-Spas
0503-3026/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sozina South-Velji Grad
0503-2597/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Bar Simpo
0503-2505/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Elmag-Atlas Banka
0503-2829/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gluhi Do-Crmnica
0505-2703/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Mratinje
0505-2766/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Škaljari-Vrmac
0505-2831/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Berane,soliter
0505-2859/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju indoor LTE radio bazne stanice na lokaciji DELTA CITY, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji TKC Tivat, opština Tivat u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/4 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bečići, optina Budva u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/5 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čeluga, opština Bar u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0503-2353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gospođin Vrh-Bjelasica
0503-2192/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-TKC Bijelo Polje
0503-2198/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Babića Brijeg-TKC Bijelo Polje
0503-2193/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gosteč-TKC Pljevlja
0503-2062/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Željeznička stanica Bar-Bjeliši
0505-2222/2 "DUKLEY MARINA" D.O.O. Budva 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu Marine Budva
0505-1996/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 380-400 MHz za realizaciju TETRA sistema na teritoriji Crne Gore
0505-1997/3 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Uprava policije
0503-1633/2 MILI COMPANY D.O.O. Pljevlja 23.03.2017. Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0503-1901/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOVIĆ-VUČJE
0503-1906/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KAKARICKA GORA-IBRIČEVINA
0503-2194/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA-PEPIĆI
0503-2195/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOKANJE-MTKC Podgorica
0503-2196/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MTKC Podgorica-VELJA GORA
0503-2197/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DOBRAKOVO-OBROV
0505-2595/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lepenac-Žari
0503-1940/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Pinješ 2
0503-1898/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bać-Gospođin vrh
0503-1900/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luge-TKC Berane
0503-2308/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-ELMAG
0505-2242/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krašići 2 (Mtel)-Tivat
0505-2246/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR direct-Bjelaštavica
0505-2310/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stari Aerodrom (CT)-TELENOR new
0505-2351/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Promonte old-Bjelaštavica
0505-2039/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-1543/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CITY kvart 2-DELTA reklama
0505-1628/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Berislavci-Bjelasica Crmnička
0505-2132/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Dobre Vode
0503-1033/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Tuzi
0503-909/2 "TELENOR" D.O.O. 02.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CETINJE-TKC CETINJE
0503-666/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TUNEL RAŠ-CRMNIČKA BJELASICA
0503-547/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spuž-Sjenica
0503-453/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SUKURUĆ (CT)-TUZI 2
0503-943/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Brezovik-Jasenovo Polje
0503-944/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kočani-Tović
0503-945/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Knjaz Arhiv-Donja Gorica
0503-1335/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TS Gornje Mrke-Bezjovo
0503-1336/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gusinje-Kofiljača
0503-1337/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Balj
0503-1338/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj-TKC Berane
0503-556/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Reževići-Bečići
0503-557/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pečurice-Dobre Vode
0503-558/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bedemi-TKC Kotor
0503-559/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Boljanina-TKC Bijelo Polje
0503-101/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GKMC Dajbabska gora-RTV Dom
0503-102/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-IGP Bijelo Polje
0503-103/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Crljenice
0503-104/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze EKIP-RTV Dom
0503-105/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-RKMC Crni rt
0503-555/3 Crnogorski Telekom a.d. 07.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Toyota servis Cetinje-Cetinje TKC
0503-633/3 Crnogorski Telekom a.d. 07.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rektorat-Blok V 2
0503-274/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ski centar DURMITOR-Javorovača
0503-266/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spas-TKC Budva
0503-272/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Volujica-TKC Bar
0503-273/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Sutomore
0505-402/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.02.2017. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(privremena)-Jaz(mobile), na 60 dana
0503-23/2 Telenor d.o.o. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Jezerine
0503-7891/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GLAVICA - TKC DANILOVGRAD
0503-7889/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČELUGA - RSS ČELUGA
0503-7890/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MALJAT - NOVO SELO
0505-28/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Durutovac-Lepenac
0505-25/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lepenac-Femića krš
0505-27/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića krš-Kurilo BP
0505-18/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Obrov
0505-16/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obrov-Kacuber
0505-5/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kacuber-Jejevica
0505-9/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Balj
0505-7/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Bjelasica
0505-12/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Lovćen
0505-160/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ilino brdo-Lovćen
0505-11/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Tološi
0505-122/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bobija-TELENOR new
0505-94/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Obzovica
0505-120/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obzovica-Spas
0505-7892/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.01.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun, na 60 dana
0505-7683/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Tvrdaš
0505-7800/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-7801/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bobija
0505-7798/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Pelev Brijeg
0505-7799/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pelev Brijeg-Vlahovići
0505-7896/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Crkvine
0505-7894/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Durutovac
0505-7892/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.01.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun, na 60 dana
0505-7683/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Tvrdaš
0505-7800/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-7801/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bobija
0505-7798/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Pelev Brijeg
0505-7799/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pelev Brijeg-Vlahovići
0505-7896/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Crkvine
0505-7894/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Durutovac
0505-7682/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bukovica-Žabljak
0505-7618/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ibričevina-Masline
0505-7280/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-Kurilo DG
0505-7377/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog
0505-7449/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-7373/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bistrice-Berislavci
0505-7616/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Bjelasica
0503-7585/2 Telenor d.o.o. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ski Centar-Javorovača
0503-7390/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GORNJE MRKE - BEZJOVO
0503-7391/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HAJ NEHAJ - VELJI GRAD
0503-7619/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KURILO DG - TKC DANILOVGRAD
0503-7617/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RUBEŽA - PLUS KOMERC
0503-7100/2 TELENOR D.O.O. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ŠUŠANJ VODOVOD-BJELIŠI
0503-7007/2 TELENOR D.O.O. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC MORAČICA 1 - CRBC MORAČICA 2
0505-7485/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 20.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trijebač-Zlatica, na 5 dana
0505-7281/5 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čeluga, opština Bar u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7281/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bečići, opština Budva u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7281/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji TKC Tivat, opština Tivat u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-6906/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju indoor LTE radio bazne stanice na lokaciji DELTA CITY, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7033/2 Skupština Crne Gore 23.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Skupština Crne Gore-RTV dom
0503-7392/3 Crnogorski Telekom a.d. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šipčanik-Tuzi
0503-7393/3 Crnogorski Telekom a.d. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balabani-Golubovci
0503-7290/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RTV Dom-Lovćen
0503-7094/2 Telenor d.o.o. 13.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trpezi-Kacuber
0503-6938/3 Crnogorski Telekom a.d. 06.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vojnik-Vučje
0503-8506/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bobija-Jankovića krš
0503-6812/2 Telenor d.o.o. 29.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog-Hotel Sokoline
0505-6781/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze City kvart II-RSS Tološi
0505-6868/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lučice-Babac, na 60 dana
0503-6483/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Femića krš-Lepenac
0503-6482/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maleš-Balj
0503-6478/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Kurilo BP
0503-6487/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Katuničko Brdo-Lepenac
0503-6486/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Katuničko Brdo-Štitarica 2
0503-6485/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bablja Greda-Štitarica 2
0503-6484/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Balj
0503-6481/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandžovo Brdo-Završka glavica
0503-6480/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Unač-Štuoc
0503-6479/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Femića krš-Kurilo BP
0503-6476/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-SP Konik
0503-6477/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica-SP Petnjica
0503-6439/2 Telenor d.o.o. 17.11.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-JAZ (privremena)
0505-6709/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Šekular
0505-6411/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
00505-6413/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Unač-Zavorovi
0505-6489/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Unač-Mratinje
0505-6491/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Babac-Spas
0503-5795/2 TELENOR D.O.O. 27.10.2016 Rješenje o prestanku važenja Rješenja broj 0505-2281/2 od 09. 06. 2011. godine za GSM/UMTS RBS PLIJEŠ, opština PLJEVLJA
0503-5732/2 CRNOGORSKI TELEKOM 27.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju RR veze DVORSKI TRG CETINJE - TKC CETINJE
0503-5806/2 TELENOR D.O.O. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TVRDAŠ-PLIJEŠ
0503-6061/2 VOJNA MORNARICA SLOVENIJE 27.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz HF i VHF opsega za potrebe obezbjeđivanja bezbjednog uplovljavanja broda Vojne mornarice Slovenije „TRIGLAV“ u teritorijalne vode Crne Gore i učešća u vježbi „Blue horizont“
0505-5577/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-CRBC Klopot 4
0503-5863/2 MTel d.o.o. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnovska glava-TS Krnovo
0503-5864/2 MTel d.o.o. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-TV Teuta
0503-5993/2 Crnogorski Telekom a.d. 18.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mobilna SC Morača-Čelebić
0503-5958/2 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 13.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz "Ku" opsega za realizaciju satelitske veze između SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorica i satelita EUTELSAT
0505-5700/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obzovica-Bjelasica crmnička
0505-5710/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Zavorovi
0505-5733/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.10.2016. Privremneo odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ada Bojana(mobilna RBS)-Možura, na 60 dana
0505-5327/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-Dimnjak(City kvart)
0503-5150/2 TELENOR D.O.O. 30.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze TELENOR NEW - DONJA GORICA (MBC)
0503-5590/2 TERRANAUTIKA MONTENEGRO D.O.O. 22.09.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema
0503-6652/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bioče- Pelev brijeg
0506-7127/2 Adrović Sead 21.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6889/2 Branislav Brajović 21.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-5235/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0503-5236/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0503-5237/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5238/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5239/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5240/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0505-5129/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-5099/6 Telenor d.o.o. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Lamele Zabjelo
0503-5154/3 Crnogorski Telekom a.d. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ANB-Headquarter
0503-5085/2 Telenor d.o.o. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari grad Kotor-Vrmac
0503-4927/3 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze njivice-telenor poslovnica hn
0503-5001/2 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju RR veze ELMAG - ATLAS BANKA
0503-4991/2 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju RR veze TVRDAŠ-VRULJA
0503-4875/2 DM-LUX TAXI D.O.O. NIKŠIĆ 02.09.2016. Rješenje o prestanku važenja Odobrenja broj 0505-5271/2 od 25. 09. 2014. godine
0503-4932/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 16.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju RR veze KOČANI-TOVIĆ
0505-4759/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji TELENOR, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4775/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji PREKO MORAČE, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4817/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji PROMONTE OLD, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4819/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji DELTA REKLAMA, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0503-4548/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOŽURA-Hotel OLYMPIC
0505-4269/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plaža COPACABANA-Možura, na 60 dana
0503-4451/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel-sjever- Vrmac
0503-4453/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čelebić-ANB
0503-4757/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lijeva Rijeka-CRBC Lopate 3
0503-4107/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Pinješ 2
0503-4452/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7725-8275 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac- Lovćen
0503-4622/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0503-4614/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kamenovo-Ploče
0503-4621/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Copacabana
0505-4361/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ada Bojana(mobile)-Možura, na 60 dana
0503-4362/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Bar-RSS Čeluga
0503-4016/2 Telenor d.o.o. 21.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Karabuško polje
0503-3684/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-JAZ (privremena)
0503-4165/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRVENA GLAVICA-SPAS (RDC)
0503-4045/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LUČICE-BABAC
0503-3689/2 Telenor d.o.o. 07.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šušanj-TKC BAR
0505-4273/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-SEA DANCE(mobile), u periodu od 14-16. 07. 2016. godine
0505-4274/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Spas, u periodu od 14-16. 07. 2016. godine
0503-3529/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Bjeliši
0503-4073/1 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Velika Plaža
0503-4072/1 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0503-3195/2 MTel d.o.o. 23.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica- Čelebić
0505-7381/2 Telenor d.o.o. 16.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lijeva Rijeka-Anteševac
0505-3150/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 14.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze City kvart II-RSS Tološi
0503-2958/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UNAČ-GORANSKO
0503-2959/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ZATRIJEBAČ-JAGODA
0503-2960/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šekular-Balj
0503-2964/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČEVO-LOVĆEN
0503-2965/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DRAGOVIĆA POLJE - CRKVINE
0503-3297/2 Telenor d.o.o. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PLOČE-SPAS
0505-2956/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studeno-Mokanje
0505-2957/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Termoelektrana PV-Pliješ
0505-2961/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje-Soko
0505-2968/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Gospođin vrh
0505-2969/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Liješnje-Bjelasica
0505-1820/4 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 225-400 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Podgorica, Glavni grad Podgorica za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-2301/3 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze AKL Podgorica- NDB Gostilj
0505-2301/4 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze AKL Tivat-Anemometar 140
0503-3253/2 Aerodromi Crne Gore a.d. 02.06.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-2962/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-2963/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bare Kraljske-Bjelasica
0503-2954/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sokolovac-Kurilo BP
0503-3140/2 TELENOR D.O.O. 31.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČELUGA-BJELIŠI
0503-1812/5 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. 27.05.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-2382/4 TELENOR D.O.O. 19.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TELENOR NEW-UNIQA (Capital Plaza)
0503-2494/2 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-4609/2 od 13. 09. 2012. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji STARI BAR (BARTULA), Opština Bar
0503-2494/3 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-7324/2 od 17. 01. 2013. godine za GSM/DCS1800/UMTS RBS na lokaciji BUDVA 2, Opština Budva
0503-2494/4 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-586/2 od 27. 02. 2012. godine za DCS1800 RBS na lokaciji MALA PIJACA, Opština Podgorica
 0503-2494/5 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-3091/2 od 20. 07 2011. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji KUĆE RAKIĆA, Opština Podgorica
0503-2494/6 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-241/2 od 17.02. 2015. godine za GSM RBS na lokaciji MEDUN (USO), Opština Podgorica
0503-2494/7 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-242/2 od 17.02. 2015. godine za UMTS RBS na lokaciji MEDUN (USO), Opština Podgorica
0503-2494/8 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-3457/2 od 30. 07. 2013. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji Bijela Gora, Opština Ulcinj
0503-2478/11 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-74/2 od 17.01. 2012. godine za GSM/DCS1800/UMTS RBS TKC BAR, Opština Bar
0503-2691/4 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Golubovci
0503-2691/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kamp Zlatica
0503-2691/6 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-PJ Zoganje
0503-2691/8 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-CB Berane
0506-3615/2 Beriša Anes 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3617/2 Bešović Dejan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3624/2 Krkanović Jasmin 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3632/2 Krom Andrey 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3613/2 Lakčević Ivan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3616/2 Mustur Damjan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3614/2 Sekulić Anđela 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3618/2 Stanić Dejana 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3619/2 Vukadinović Dušan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3621/2 Dijanić Igor 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3626/2 Drakulić Nina 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3620/2 Drobnjak Filip 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3622/2 Filipović Ilija 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3625/2 Kovač Jelena 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3630/2 Marković Puniša 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3623/2 Pejović Slavko 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3627/2 Pekić Pavle 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3628/2 Raičević Pavle 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3631/2 Roganović Rade 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3629/2 Vujošević Predrag 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-2273/5 TELENOR D.O.O. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700 - 19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HOTEL RIVIJERA - BABAC
0503-2693/2 Crnogorski Telekom a.d. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Boljanina-TKC Bijelo Polje
0503-2493/4 Telenor d.o.o. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Vrmac
0505-2241/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.04.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,5-15,35 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krašići 2 (Mtel)-Tivat, na 90 dana
0503-2477/4 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kumbor-Zabrđe
0503-2475/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2016. Odobrenje za (privremeno) korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Malo Brdo-Zagorič
0503-2184/4 Telenor d.o.o. 21.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac-TKC Kotor
0505-1798/6 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Topla-Žvinje
0505-1799/6 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gradska kafana HN-Luštica
0505-1820/3 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 12.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 242,95-243,05 MHz od strane EPIRB radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Podgorica, Glavni grad Podgorica
0503-1843/4 Telenor d.o.o. 05.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-HG Trade
0503-1486/2 Crnogorski Telekom a.d. 29.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Opština Bar-Volujica
0505-1303/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Volujica-OKC Bar
0505-1304/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,0-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Babića Brijeg-OKC Bijelo Polje
0505-1305/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ČELEBIĆ-Soliter LIMUN
0505-1306/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ČELEBIĆ-OKC Podgorica
0505-1447/2 "CPA" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji više opština, na 60 dana
0503-1267/5 Crnogorski Telekom a.d. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radovići-RSS Radovići
0503-1267/4 Crnogorski Telekom a.d. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zlatica-Masline
0503-1192/9 TELENOR D.O.O. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700 - 19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PITOMINE - JAVOROVAČA
0505-1125/7  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik-Vrmac Jug;
0505-1084/9  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studenci-Kličevo;
0505-1125/6 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,400-15,350 GHz za realizaciju RR veze Obostnik (RDC)-Vrmac Jug (M-tel)
0505-1084/8 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.   Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Studenci-Kličevo (CT)
0505-7689/11-2015 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 08.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 225-400 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-1244/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Potoci-Lutovo
0505-912/7 "TELENOR" D.O.O. POGORICA 03.03.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Možura (RDC)-Ulcinj centar (M-tel)
0505-912/8  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 03.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-Ulcinj centar;
0505-679/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,0-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze OKC Bar-Volujica
0503-1177/2 Aerodromi Crne Gore a.d. 01.03.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-835/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Potkošljun-Tre Canne;
0505-836/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Limenka (Stari MUP Podgorica)-MTKC;
0505-837/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Mlin Nikšić (Silos)-TKCS Nikšić;
0505-838/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Sportski centar Integral-TKCN Nikšić;
0505-839/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Čađalica-Kličevo;
0505-840/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze KAP II-Farmaci;
0505-841/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Seljanovo-Krašići;
0505-842/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Rafailovići-Bečići;
0505-843/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Stari Grad Ulcinj-Pinješ;
0505-835/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potkošljun-Tre Canne;
0505-836/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Limenka (Stari MUP Podgorica)-MTKC;
0505-837/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mlin Nikšić (Silos)-TKCS Nikšić;
0505-838/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sportski centar Integral-TKCN Nikšić;
0505-839/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čađalica-Kličevo;
0505-840/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KAP II-Farmaci;
0505-841/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Seljanovo-Krašići;
0505-842/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rafailovići-Bečići;
0505-843/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Grad Ulcinj-Pinješ;
0505-476/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.02.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar(CT)-Crmnička Bjelasica
0505-203/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR posl. Moskovska-TELENOR new
0505-235/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR posl. Tivat-Tivat
0505-382/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vojni soliter- ČELEBIĆ
0505-187/2 Dragoljub Milošević 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-188/2 Miloš Ćavin 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-189/2 Arkadij Vološin 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-190/2 Andrej Kremnev 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0503-209/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Škver-Žvinje
0503-207/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Nudo-Dvrsnik
0503-206/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Cuce(Trešnjevo)-Dvrsnik
0503-208/2 Crnogorski Telekom a.d. 21.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gostilje-Novo Selo
0505-7688/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.01.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gornja Gorica CT-DELTA reklama, na 90 dana
0505-116/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze PC KAMELIJA-Vrmac
0503-7730/2-2015 MTel d.o.o. 19.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LovĆen-Kontrola leta Tivat
0503-7729/2-2015 MTel d.o.o. 19.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kontrola leta Golubovci
0505-7586/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 14.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze Novo Selo-Kurilo DG
0505-7583/3 TELENOR D.O.O. PODGORICA 14.01.2016. Rješenje o stavljanju van snage dozvola za radio stanice za realizaciju RR veze Novo Selo-Kurilo DG
0503-7613/2 MTEL 31.12.2015. Izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,75-13,25 GHz za realizaciju digitalne RR veze KURILO BP - LOZNA
0503-7664/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 31.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gorica-Masline
0503-7622/2 MTEL D.O.O. 31.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tomaševo-Grab
0503-7619/2 MTEL D.O.O. 31.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grančarevo-Kurilo BP
0505-7666/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 31.12.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne RR veze BEKO-Centar na 10 dana
0505-7402/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne RR veze Aerodrom Podgorica-Srpska Gora
0505-7403/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 2700-2900 MHz od strane primarne radarske stanice na lokaciji Srpska Gora
0505-7404/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 960-1215 MHz od strane DME uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7405/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 960-1215 MHz od strane DME uređaja na lokaciji Aerodrom Tivat
0505-7406/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 328,6-335,4 MHz od strane ILS/Glide path uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7407/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 121,45-121,55 MHz od strane EPIRB uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7407/3 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 121,45-121,55 MHz od strane EPIRB uređaja na lokaciji Aerodrom Tivat
0505-7408/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 117,975-137 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Podgorica za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-7408/3 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 117,975-137 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Tivat za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-7409/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 108-117,975 MHz od strane VOR uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7410/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 108-117,975 MHz od strane ILS/Localizer uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7411/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 108-117,975 MHz od strane ILS/Localizer uređaja na lokaciji Aerodrom Tivat
0505-7412/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 74,8-75,2 MHz od strane ILS/Marker OM uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7413/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 74,8-75,2 MHz od strane ILS/Marker OM uređaja na lokaciji Aerodrom Tivat
0505-7414/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 74,8-75,2 MHz od strane ILS/Marker MM uređaja na lokaciji Aerodrom Podgorica
0505-7415/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Nikšić
0505-7416/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Mojkovac
0505-7417/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Danilovgrad
0505-7418/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Berane
0505-7419/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Podgorica
0505-7420/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Golubovci
0505-7421/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Tivat-Rose
0505-7422/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
31.12.2015. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 255-435 kHz od strane vazduhoplovnog radio-fara na lokaciji Tivat-Jaz
0503-7245/2 MTEL 24.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju dvomsjerne digitalne RR veze NK40 GORNJE POLJE - NK03 TOVIĆ
0503-7250/2 MTEL 24.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju dvomsjerne digitalne RR veze BP16 DOBRAKOVO - BP03 OBROV
0503-7251/2 MTEL 24.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvomsjerne digitalne RR vezeUL04 STEGVAŠ - PG45 BOŽAJ
0503-7260/2 MTEL 24.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvomsjerne digitalne RR veze NK18 KRNOVSKA GLAVA - NK52 KOVAČEVO BRDO
0505-7381/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 22.12.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze LIJEVA RIJEKA-ANTEŠEVAC
0505-7470/2 MLADEN KLIKOVAC 29.12.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7471/2 MIODRAG VUČINIĆ 29.12.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7472/2 BOGDAN LEPOSAVIĆ 22.12.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7108/2 Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju 24.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju jednosmjernih fiksnih veza i cilju prenosa seizmičkih telemetrijskih podataka
0503-7475/3 Crnogorski Telekom a.d. 22.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lamele Zabjelo-Zelenika
0505-7309/3 TELENOR D.O.O. PODGORICA 17.12.2015. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja 0505-6104/3 od 23. 01. 2012. godine
0505-7312/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 17.12.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze TOPOVI-LEPENAC
0505-7002/2 ĐORĐIJE MIŠELJIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7003/2 VJEKOSLAV ĐERI 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7004/2 BOJANA MANOJLOVIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7005/2 IVANA RADMAN 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7006/2 IVAN FANFANI 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7007/2 GLIGOR NOVAKOVIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7008/2 VEDRAN KRNIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7009/2 VASILIJE DOKLESTIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7010/2 STEFAN TROPOVIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7011/2 LIDIJA PETRONE KOLAR 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7012/2 MILAN LEČIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7013/2 STANA KILIBARDA 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7014/2 IGOR MAREŠ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7015/2 DANILO BRAJOVIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7016/2 DRAŠKO ĐUKIĆ 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0503-7019/2 CKB A.D. 03.12.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje fiksne satelitske veze između terminalne VSAT stanice na lokaciji CKB PROFESORSKA, Glavni grad Podgorica (MNE) i glavne VSAT stanice na lokaciji van Crne Gore
0505-6661/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze VITOJA-STEGVAŠ
0505-6906/3 SAVEZ RADIO-AMATERA CRNE GORE 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi, za privremenu upotrebu, sa specijalnim pozivnim znakom 4O90IARU
0505-6557/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze GORICA-SILOS
0505-6559/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze ANTEŠEVAC-VELJA GORA
0505-6653/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze LUŠTICA-VRMAC JUG
0505-6654/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze SPAS-ZETA FILM
0505-6651/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze CVILIN-POTOCI MRKE
0505-6652/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 26.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze VELJA GORA-POTOCI MRKE
0505-6393/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 26.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,75-13,25 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar-Plavnica
0505-6397/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 26.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plavnica-Sjenica
0505-6416/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 26.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Petrovac-Babac
0505-6598/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.11.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jabuka CRBC-Padež(CT), na 90 dana
0505-6822/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 17.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-MTKC Podgorica
0505-6365/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 17.11.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Valdanos-Pinješ
0505-6365/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 17.11.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Valdanos-Pinješ
0503-6430/3 Crnogorski Telekom a.d. 12.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mirac-Grbalj
0503-6429/3 Crnogorski Telekom a.d. 12.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ljubović-Zelenika
0503-5957/41 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-OB Bijelo Polje
0503-5957/39 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Željeznicka stanica Bijelo Polje-Obrov
0503-5957/37 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula(granicni prelaz)-Lucanski Stanovi
0503-5957/35 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze OB Šavnik-Košice
0503-5957/33 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavorovi-OB Plužine
0503-5957/31 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CB Nikšic-Tovic
0503-5957/29 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RTV Dom-MUP Podgorica
0503-5957/27 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Božaj(granicni prelaz)-Božaj (karaula)
0503-5957/25 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Žvinje-CB Herceg Novi
0503-5957/23 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Zelenika
0503-5957/21 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Kobila
0503-5957/19 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Volujica-KOC Bar
0503-5957/17 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Crni Rt
0503-5957/15 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stegvaš-Sukobin(granicni prelaz)
0503-5957/13 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovcen-Bjelasica
0503-5957/11 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Božaj (karaula)-Stegvaš
0503-5957/9 Radio-difuzni centar d.o.o. 05.11.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3800-4200MHz29M za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovcen-RTV Dom
0503-6126/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 29.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200 - 23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NIKOLJAC-BABIĆA BRIJEG
0505-6085/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digiralne radio-relejne veze TELENOR new-ANB
0505-6085/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digiralne radio-relejne veze TELENOR new-ANB
0505-5970/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 27.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na lokaciji za realizaciju RR veze PERUĆICA-KURILO DG
0505-5085/2 Marko Barović, radioamaterski operator 27.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0503-5957/8 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RTV Dom-RTV Atlas
0503-5957/7 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RTV Vijesti-Sjenica
0503-5957/6 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Žvinje
0503-5957/5 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stegvaš-Fraskanjel
0503-5957/4 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ilino brdo-Bratogošt
0503-5957/3 Radio-difuzni centar d.o.o. 27.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Bjelasica crmnička
0505-5864/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze OPŠTINA BUDVA-SPAS
0505-5865/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze JAZ-SPAS
0505-5866/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze REŽEVIĆI-SPAS
0505-5867/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze PODKOŠLJUN-SPAS
0505-5868/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze SLOVENSKA PLAŽA-SPAS
0505-5917/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 20.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze VELJI GRAD-KRUČE
0505-5687/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 08.10.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Buljarica
0505-5648/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 08.10.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trašte-Radovići
0505-5687/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 08.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Velji Grad-Buljarica
0505-5648/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 08.10.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Trašte-Radovići
0505-5349/2 Uprava pomorske sigurnosti Bar 08.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 9200-9500 MHz za potrebe obalne VTS radaske stanice na lokaciji Crni rt, opština Bar
0505-5350/2 Uprava pomorske sigurnosti Bar 08.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 9200-9500 MHz za potrebe obalne VTS radaske stanice na lokaciji Mavrijan, opština Ulcinj
0505-5351/2 Uprava pomorske sigurnosti Bar 08.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 9200-9500 MHz za potrebe obalne VTS radaske stanice na lokaciji Obostnik, opština Herceg Novi
0503-5506/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze VELJI GRAD - ČANJ
0503-5503/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.10.2015. Rješenje o stavljanju van snage rješenja broj 0505-2988/2 od 06.09.2010. godine, kojim su utvrđeni tehnički uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz za realzaciju GSM/UMTS radio bazne stanice na lokaciji ČANJ, opština Bar
0505-5480/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.10.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,5-15,35 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog manastir
0503-5455/2 AKK TV UBERTRAGUNG GMBH, Njemačka 24.09.2015. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Podgorica
0503-5269/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 24.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD01 Spas-Hotel BLUE STAR
0503-5442/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Trojica
0503-5447/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Seizmološki zavod
0503-5446/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bioča-Zaostro
0503-5445/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Šula
0503-5444/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Petnjica
0503-5443/2 Radio-difuzni centar D.O.O. 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Ravna Rijeka
0505-5566/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze SOLITER POMORANDZA-STARI AERODROM
0505-5567/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 24.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze ČELEBIĆ-TOYOTA
0503-5190/2 MTel d.o.o. 10.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne RR veze ALBATROS - MOŽURA
0503-5267/2 MTel d.o.o. 10.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Opština Nikšic-Tovic
0503-5185/2 MTel d.o.o. 10.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Market Franca-Luštica
0503-5180/2 Euro Šuntić d.o.o 10.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema
0505-5177/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tović-Kočani
0505-5101/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 03.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze PELEV BRIJEG-BIOČE
0505-5100/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 03.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze KLOPOT-PELEV BRIJEG
0505-5014/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 03.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze PADEŽ-MARKOVO BRDO
0505-5015/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 03.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze POTOCI-BIOČE
0505-5016/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 03.09.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze LIJEVA RIJEKA-ANTEŠEVAC
0505-5258/4 "ROZAFA MNE" D.O.O. Podgorica 03.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156-162,05 MHz na ribarskom brodu "LUCIA"
0505-4873/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 01.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze MORAČICA-POTOCI
0505-4872/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 01.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze MRKE-MORAČICA
0505-4665/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 01.09.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze BEZJOVO-SPUŽ
0503-4735/2 MTel d.o.o. Podgorica 25.08.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kacuber- Trešnjevo
0503-4729/2 MTel d.o.o. Podgorica 25.08.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavala 2- Maestral
0505-4877/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 18.08.2015 Privremeno Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze HOTEL OLYMPIC-COPACABANA
0505-4876/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 18.08.2015 Privremeno Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze HOTEL OLYMPIC-MOŽURA
0505-5019/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 18.08.2015 Privremeno Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze KOČANI-TOVIĆ
0505-4914/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze TOP HILL (DISKOTEKA)-ZAVALA
0505-4883/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze KAMENARI-OBOSTNIK
0505-4615/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze KAMENARI-OBOSTNIK
0505-4399/2 Gojko Mitrović, radioamater 06.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-4398/2 Dragan Lazarević, radioamater 06.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-4396/2 Ksenija Lazarević, radioamater 06.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-4396/2 Miloš Pantelić, radioamater 06.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-4276/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.08.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze ĆEMENCI (MOBILE)-TOVIĆ
0505-4304/7 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.07.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel TRECANNE-Babilonija
0505-4476/6 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.07.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz-Spas
0505-4587/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.07.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža MOJITO-Možura, na 60 dana
0503-4371/2 MTel d.o.o. 23.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MediaNet-Cetinje
0503-4370/2 MTel d.o.o. 23.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rudnik Uglja-Tvrdaš
0503-4353/3 Crnogorski Telekom a.d. 16.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šekular-Balj
0503-1820/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobra Voda-Crni Rt
0503-1821/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik-Crni Rt
0503-1822/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mavrijan-Crni Rt
0505-4303/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.07.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile RBS)-Spas, na 10 dana
0505-3748/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze GRADIOŠNICA-RADANOVIĆI
0505-3921/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze LOVĆEN-IVANOVA KORITA
0505-4106/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze TRAŠTE-RADOVIĆI
0505-4107/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze RADOVIĆI-AERODROM TIVAT
0505-3935/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-3992/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0506-4055/2 AMD "ZARUBICA-COMPANY" NIKŠIĆ 07.07.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju fiksne veze Studio-Soliter NK, iz opsega 1.5 GHz
0506-3951/2 "RADIO TELEVIZIJA PANORAMA" PLJEVLJA 07.07.2015 Rješenje kojim prestaje da važi Rješenje o odobrenju za korišćenje radio-frekvencija broj 0506-1164/12 od 01.03.2012. godine
0505-3417/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 29.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze OBLATNO-LOVĆEN
0505-3433/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 29.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze TOVIĆ-BREZOVIK
0506-3947/2 NVO "TALAS - BIHOR" PETNJICA 26.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za emitovanje FM radijskog signala sa lokacije PETNJICA, Petnjica
0505-3916/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.06.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura, na 10 dana
0505-3917/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.06.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velika Plaža(mobile RBS)-Hotel OLYMPIC, na 10 dana
0506-3822/2 LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BAR D.O.O. BAR 25.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za emitovanje FM radijskog signala sa lokacije MOŽURA, Ulcinj
0506-3820/2 TDI RADIO D.O.O. Podgorica 23.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za emitovanje FM radijskog signala sa lokacije TVRDAŠ, Pljevlja
0506-3821/2 TDI RADIO D.O.O. Podgorica 23.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za emitovanje FM radijskog signala sa lokacije MOŽURA, Ulcinj
0506-3823/2 TDI RADIO D.O.O. Podgorica 23.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za emitovanje FM radijskog signala sa lokacije BABLJA GREDA, Kolašin
0505-3183/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 16.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze ZAVALA NEW-MAINE
0505-2934/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 04.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze TRE CANNE-HOTEL BLUE STAR
0505-3020/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 04.06.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze JAZ(MOBILE)-SPAS
0503-3270/2 Telenor d.o.o. 04.06.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tivat-Obostnik(RDC)
0505-3409/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.06.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kamp FSCG-DEKAR, na 10 dana
0505-3427/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.06.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze DEKAR-Kamp FSCG, na 5 dana
0505-2670/2 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica 28.05.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada podgorica
0505-2693/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 26.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze Škaljari-Elektrodistribucija Kotor
0505-3105/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.05.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tehnički fakulteti-City kvart
0505-2837/2 "Crnogorski Telekom" A.D. Podgorica 14.05.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Boljanina-TKC Bijelo Polje
0505-2839/2 "Crnogorski Telekom" A.D. Podgorica 14.05.2015 Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rvaši-Crmnica
0505-2445/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze VALDANOS-PINJEŠ
0505-2446/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze VERUŠA-LOVĆEN
0505-2447/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze ŽANJICE-LUŠTICA
0505-2448/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze RVAŠI-CRMNICA
0505-2421/2 DON GAVISH 12.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-2574/2 ĐORĐE ĆAPIN 12.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-2575/2 RADMILA ĆAPIN 12.05.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-2570/2 "Telenor" D.O.O. Podgorica 07.05.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel TRE CANNE-AQUAMARIN
0505-2535/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 30.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Klinci-Žvinje
0505-2439/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jasenovo Polje - Tović
0505-2440/3‚ CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krivošije - Kamenari
0505-2441/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obod - Vrtijeljka
0505-2449/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Lukovo - Jasenovo Polje
0505-2439/4 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jasenovo Polje - Tović
0505-2440/4 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krivošije - Kamenari
0505-2441/4 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obod - Vrtijeljka
0505-2449/4 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 30.04.2015 Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Lukovo - Jasenovo Polje
0503-2540/2 MTel d.o.o. 30.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Plaža-HN01 Luštica
0503-2442/3 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Soko-Veliki Štuoc
0503-2444/3 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Urljača-Javorovača
0505-1431/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jelenak CT-Kurilo DG
0505-2075/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Gold Pljevlja - Tvrdaš
0505-2071/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Sea Fort Bar - Velji Grad
0505-2077/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Podgorička banka - PG Čelebić
0505-2075/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Gold Pljevlja - Tvrdaš
0505-2071/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Sea Fort Bar - Velji Grad
0505-2077/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.04.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Podgorička banka - PG Čelebić
0505-2254/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYPMIC(mobile)-Hotel OLYPMIC (na 15 dana)
0505-1642/3 ZORAN ILIĆ 15.04.2015 Odobrenje za za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-1730/2 DARKO RUSMAN 15.04.2015 Odobrenje za za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-2029/2 SAVEZ RADIO-AMATERA CRNE GORE 15.04.2015 Odobrenje za za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-1433/2 RANKO BOCA 15.04.2015 Odobrenje za za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radio-amaterskoj službi
0503-1843/4 Telenor d.o.o. 09.04.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ilino Brdo-Lovćen
0503-1843/3 Telenor d.o.o. 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Lovćen
0503-1843/2 Telenor d.o.o. 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gospođin Vrh -Bjelasica
0503-1826/2 09.04.2015. 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mavrijan-Možura
0503-1824/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobra Voda-MSD Bar
0503-1823/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik(Radar)-Obostnik
0503-1825/2 Uprava pomorske sigurnosti 09.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobra Voda-Volujica
0505-951/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.04.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,6-23,2 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel ALBATROS-Pinješ
0505-1656/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.04.2015. Odobrenje za za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju RR veze PODBOŽUR-ILINO BRDO
0505-1660/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 07.04.2015. Odobrenje za za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju RR veze OBZOVICA-VRTIJEVKA
0503-1652/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 31.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Drume-Krajina
0503-1654/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 31.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Bioče
0505-1629/4 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.03.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE RBS-a na lokaciji TKC Budva, opština Budva u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-1629/5 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.03.2015. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju indoor LTE RBS-a na lokaciji CITY KVART, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-1191/2 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
20.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije (frekvencija 118,000 MHz)
0505-1191/3 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
20.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije (frekvencija 123,775 MHz)
0505-1191/4 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
20.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije (frekvencija 133,000 MHz)
0505-1191/5 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
20.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije (frekvencija 135,150 MHz)
0505-1191/6 "KONTROLA LETENJA
SRBIJE I CRNE GORE
SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva
"TERMINALNA
KONTROLA LETENJA
PODGORICA"
20.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 242,95-243,05 MHz od strane EPIRB radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar
0505-1124/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 12.03.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze RADIO D-PROMONTE OLD
0505-1189/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 12.03.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze NUDO(USO)-DVRSNIK
0505-1060/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Beri-ČELEBIĆ
0505-1423/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kličevo-Tović
0503-1077/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PINJEŠ-TKC ULCINJ
0503-1078/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SANDIN VRH-TKC CETINJE
0503-1079/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ZAVALA-TKC BUDVA
0503-1080/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LUČKA KAPETANIJA-SVETI STEFAN
0503-1081/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze POŠTA-MTKC
0503-1082/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ŠPANJOLA-ŽVINJE
0503-1083/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 10.03.2015. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ZABRĐE-TKC TIVAT
0505-907/2 "BUM TEK" D.O.O. Podgorica 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju dvije funcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorica
0505-417/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze GORICA-TRIJEBAČ
0505-443/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze SPAS-BUDVA TN POSLOVNICA
0505-623/2 ALEKSANDAR KONATAR 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-624/2 DARKO BEČIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-625/2 BOJAN JOVOVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-626/2 VLADO VUKOVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-627/2 NEMANJA ČOLEVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-628/2 JOVAN DEDIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-629/2 MARKO ĐURIŠIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-630/2 MIRALEM ŠESTOVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-631/2 JANKO VUKOTIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-632/2 BOŽIDAR ŠKRBIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-633/2 DEJAN MATKOVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0505-634/2 ALEKSANDAR SEFEROVIĆ 24.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija  namijenjenih radio-amaterskoj službi
0503-1085/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,750 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GRABOVICA-KRNOVO
0503-1086/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVO-KRAVICA
0503-1087/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,750 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BOŽAJ-KRAJINA
0503-1088/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,750 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRAJINA-ŠTOJ
0503-1089/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,750 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BOBIJA-CIJEVNA
0503-1090/2 "CRNOGORSKI TELEKOM "A.D. 05.03.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,750 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TREŠNJEVO-PETNJICA
0506-486/2 "Topolica" D.O.O. Bar 24.02.2015 Rješenje kojim prestaje da važi odobrenje za korišćenje radio-frekvencija 97,2 lokacija Obrov, Bijelo Polje
0505-117/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 17.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze OBOSTNIK- KAMENARI
0505-243/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 17.02.2015 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze OBOSTNIK- KAMENARI
0505-75/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 05.02.2015. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju RR veze VRAĆENOVIĆI-PLANIK
0505-155/2 MTEL D.O.O. PODGORICA 05.02.2015. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju RR veze ŠIPČANIK-SJENICA
0506-526/2 "M Corona" D.O.O. Bar 02.02.2015. Rješenje kojim prestaje da važi odobrenje za korišćenje radio-frekvencija 105,6 lokacija Možura, Ulcinj i 103,8 MHz lokacija Spas, Budva, kao i odobrenje za koriščćenje fiksne veze Voljica-Spas iz 1,5 GHz opsega
0506-438/1 "Info-Kol" D.O.O. Kolašin 29.01.2015. Rješenje kojim prestaje da važi odobrenje za korišćenje radio-frekvencija broj 0506-341/1 od 02.02.2011. godine
0505-209/2 Andrey Kremnev 29.01.2015 Odobrenje za koriscenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-210/2 Andrey Kremnev 29.01.2015 Odobrenje za koriscenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-7656/2 Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici 29.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3-30 MHz (HF) za realizaciju funcionalne mreže
0505-157/3 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.01.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TUNEL BUDOŠ-OSTROG
0505-160/4 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.01.2015. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TRUBJELA-ILINO BRDO
0505-157/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TUNEL BUDOŠ-OSTROG
0505-160/3 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TRUBJELA-ILINO BRDO
0505-159/5 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podkošljun 2-Spas
0505-255/1 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.01.2015. Rješenje o utvrđivanju naknada za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze VUČJE-TOVIĆ
0505-7623/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Volujica-Bjeliši
0505-7446/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji KO11 Vrmac-tunel sjever, opština Kotor
0505-7449/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji KO03 Perast, opština Kotor
0505-7455/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji BD12 Reževići, opština Budva
0505-7456/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji BR08 Čanj, opština Bar
0505-7464/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji BR18 Ostros, opština Bar
0505-7615/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji BR07 Sutomore (Hotel NIKŠIĆ), opština Bar
0505-7635/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.01.2015. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju UMTS RBS-a na lokaciji UL10 Ulcinj Stari grad, opština Ulcinj
0505-7538/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze VUČJE-TOVIĆ
0506-98/1 Privredno društvo "Radio Elmag" D.O.O. Podgorica 15.01.2015. Rješenje o prestanku važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokacije Tvrdaš, Kurilo Bijepo Polje i Katuničko Brdo
0505-7580/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.01.2015. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kaluđerovina-Obostnik

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.