Planovi raspodjele

Planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje se podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radiofrekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

Planove raspodjele radio-frekvencija donosi Agencija, vodeći računa o potrebama i zahtjevima korisnika, i to po sprovedenom postupku javnih konsultacija.

 Agencija je u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama donijela sljedeće planove raspodjele radio-frekvencija iz oblasti mobilnih radiokomunikacija:

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 17/15

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 55/14

Plan raspodjele radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi "Službeni list Crne Gore" broj 25/12

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 81/2016

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 49/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za PMR/PAMR sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 24/2017

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za BWA sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 80/10

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3410-3600 MHz za BWA sisteme "Službeni list Crne Gore" broj 67/10

Plan raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00-162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

"Službeni list Crne Gore" broj 67/10

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 53/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DSC1800 i TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 53/14

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980-2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ECS sisteme

"Službeni list Crne Gore" broj 59/14

Shodno Planu namjene RF spektru Crnoj Gori te međunarodnim propisima, Agencija je donijela sljedeće planove raspodjele radio-frekvencija za realizaciju fiksnih veza:

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 09/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 09/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425 -7725 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725 -8275 MHz za fiksne veze
"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 8275 -8500 MHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 28/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700  GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 05/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 70/15

Plan Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 15/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 05/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 07/16

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 07/16

Plan Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

"Službeni list Crne Gore" broj 15/16

 

Vezano za radio-frekvencijske opsege koji su Planom namjeneRF spektra namijenjeni radio-difuznoj službi, Agencija je donijela sljedeće planove raspodjele:

Plan raspodjele radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju "Službeni list Crne Gore" broj 55/14

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju

"Službeni list Crne Gore" broj 39/16

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju

"Službeni list Crne Gore" broj 34/17

Plan raspodjele radio-frekvencija u opsegu 87,5-108 MHz za FM radio "Službeni list Crne Gore" broj 34/17

Plan raspodjele radio-frekvencija u opsegu 526,5-1606,5 kHz za AM radio "Službeni list Crne Gore" broj 34/17