DIGITALNI RADIO

Digitalni radio-difuzni sistemi za emitovanje zvučnih signala (DAB) razvijeni su od strane Eureka 147 konzorcijuma. Razvoj ovih sistema za prenos zvučnih signala aktivno je podržavala Evropska unija radio-difuznih servisa (EBU). DAB sistemi primarno su dizajnirani za prenos i emitovanje digitalnih zvučnih signala visokog kvaliteta. Prijem digitalnih zvučnih signala može se ostvariti posredstvom mobilnih, portabl i fiksnih prijemnika, i to u različitim frekvencijskim opsezima do 3 GHz putem zemaljskih, satelitskih, hibridnih (satelitskih i zemaljskih), kao i kablovskih mreža. 

Svojstva  DAB sistema kvalitetom znatno prevazilaze analogni prenos. To se prvenstveno pokazuje kod prijema u vozilima. U uslovima velikih promjena jačine primarnog radio signala, gdje je FM prijem obično opterećen čestim prekidima, kod DAB-a se utvrđuje besprekoran prijem. Kod prijema u vozilima isto važi i za štetan uticaj Dopplerovog efekta. Prijem DAB signala emitovanog na frekvenciji 230 MHz usljed Dopplerovog efekta postaje kritičan samo pri većim brzinama vozila.

 

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici Savjeta od 29. 12. 2015. godine donijela Studiju o mogućnostima korišćenja digitalnog radija u Crnoj Gori. Studija prvenstveno sagladava tehnički aspekt digitalizacije radija, moguće tehnologije i daje određene smjernice za uvođenje digitalnog emitovanja radijskog signala.