Javne konsultacije

03.07.2020.godine

Otvaranje konsultativnog procesa u vezi Predloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila predlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa, na osnovu nadležnosti Agencije definisanih članom 11, stav 1 tačke 1 i 16, članom 14 stav 1 tačka 6, a u skladu sa odredbama članova 92, 94 i 95 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17).

12.06.2020.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom izrade Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost

Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list CG", br. 46/19 i 73/19) uređen je postupak fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga u Crnoj Gori. Članom 3 tog zakona propisana je obaveza obveznika fiskalizacije da nadležnoj upravi dostavlja podatke o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa. Za ove potrebe poreski obveznik je obavezan da obezbijedi odgovarajuću internet konekciju.

15.05.2020.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra

Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 14. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33 stav 4 Zakona i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4451/1 od 19. 05. 2017. godine, Agencija otvara proces javnih konsultacija i poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe

08.05.2020.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

Savjet Agencije je na sjednici od 07. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

15.11.2019.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom Nacrta Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u elektronskoj komunikacionoj mreži

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 15.11.2019. godine, usvojio Predlog Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

25.10.2019.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 24.10.2019. godine utvrdio nacrte i donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme planova raspodjele radio-frekvencija za predmetne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 21 dan.

23.09.2019.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija na Nacrte testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 19.09.2019.godine usvojio Nacrte  Testa tri kriterijuma na pet relevantnih tržišta, sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije.

30.07.2019.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 18.07.2019.godine usvojio Nacrt Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

17.04.2019.godine

Pokrenut konsultativni proces povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti  Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 16.04.2019.godine usvojio Predlog Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti  Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije.

21.12.2018.godine

Pokrenut konsultativni proces povodom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 18.12.2018. godine, usvojio Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora.

11.12.2018.godine

Pokrenut drugi krug javnih konsultacija o predlogu Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 11.12.2018. godine pokrenuo drugi krug javnih konsultacija povodom Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama.

25.10.2018.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 25.10.2018. godine utvrdio nacrte i donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme planova raspodjele radio-frekvencija za predmetne opsege.

26.09.2018.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Predlogu Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je shodno uporednim iskustvima i praksi stečenoj u dosadašnjoj primjeni važećeg Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 23/14) prepoznao potrebu za unaprijeđenje istog u cilju daljeg razvoja radioamaterizma u našoj državi i na sjednici održanoj 25. 09.2018. godine, usvojio Predlogu Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama.

20.07.2018.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Testa tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje

Agencija je sprovela Test tri kriterijuma na tržištu određenom Odlukom o provjeri ispunjenosti Testa tri kriterijuma na relevantnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje („Sl.list Crne Gore“, broj 6/18).

17.07.2018.godine

Javni konsultativni proces povodom Nacrta pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 03.07.2018. godine, usvojio Nacrt Pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

14.06.2018.godine

Javni konsultativni proces povodom Predloga pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 31.05.2018. godine, usvojio Predlog pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

19.03.2018.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 15.03.2018. godine, usvojio Nacrt pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

28.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine usvojio predloge planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

28.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine usvojio Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

27.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih komunikacionih usluga

Shodno članu 11, 14 i 33 Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 79. vanrednoj sjednici Savjeta Agencije, održane dana 22.12.2017. godine, se saglasio u vezi teksta Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i naložio da se sprovede postupak javnih konsultacija.

20.11.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Planom rada Agencije za 2017. godinu su predviđene izmjene i dopune Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima parametara za DVB-T2.

26.07.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrt analize na određenom tržištu i to:

11.07.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrte analiza na određenim tržištima.

31.03.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 30.03.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu  Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

28.03.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o bližim uslovima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 28.03.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o bližim uslovima za izbor univerzalnog poštanskog operatora.

08.02.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 07.02.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora.

30.12.2016.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 28.12.2016 godine usvojio Nacrt Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za PMR/PAMR sisteme

28.12.2016.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta izmjena i dopuna plana numeracije

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj dana 28. 12. 2016. godine usvojio Nacrt Izmjene i dopune Plana numeracije i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima.

23.12.2016.godine

Zatvoren proces javnih konsultacija povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra

Agencija je, shodno Dokumentu o vođenju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra (akt broj 0505-6799/1 od 17. 11. 2016. godine), dana 17. 11. 2013. godine pokrenula javni konsultativni proces povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra.

02.12.2016.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija povodom Odluke o relevantnim tržištima koja su podložna prethodnoj regulaciji

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 01.12.2016.godine donio Nacrt Odluke o otvaranju procesa javnih konsultacija povodom Odluke o relevantnim tržištima koja su podložna prethodnoj regulaciji.

17.11.2016.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 71. vanrednoj sjednici održanoj dana 17. 11. 2016. godine usvojio Nacrt Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima.

29.07.2016.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge

Savjet Agencije je na sjednici od 28.07.2016.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge.

 

01.07.2016.godine

Otvaranja konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme

Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme utvrđuje se raspodjela njegovih podopsega namijenjenih PMR/PAMR sistemima u kopnenoj mobilnoj službi, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za PMR/PAMR sisteme, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

02.06.2016.godine

Otvaranja konsultativnog procesa u vezi obračuna ponderisanog troška kapitala za 2015. godinu

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2015.godinu i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 20.juna 2016.godine

11.02.2016.godine

Otvaranja konsultativnog procesa o Informativnom dokumentu

U želji da postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža pripremi i sprovede na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, Agencija je sačinila Informativni dokument o postupku dodjele radio-frekvencija iz predmetnih opsega za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža (u daljem tekstu: Informativni dokument), u kom je prezentovana strategija dodjele radio-frekvencija, kao i pravila i procedure predstojećeg postupka javnog nadmetanja.

30.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 29.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.

18.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz, 6425-7125 MHz i 7125-7425 MHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 5925-6425 MHz, 6425-7125 MHz i 7125-7425 MHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 17.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

14.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz, 24,500-26,500 GHz i 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsezima 22,000-23,600 GHz, 24,500-26,500 GHz i 37,000-39,500 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 10.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

02.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz, 14,500-15,350 GHz i 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsezima 10,700-11,700 GHz, 14,500-15,350 GHz i 17,700-19,700 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 01.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana

10.11.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsegu 12,750-13,250 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 10. 11. 2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

31.07.2015.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara se proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.

23.07.2015.godine

Agencija je sprovela javni konsultativni postupak u periodu od  05.05.2015 - 05.06.2015. godine povodom Nacrta dokumenata o sprovedenom Testu tri kriterijuma

Agencija je sprovela javni konsultativni postupak u periodu od  05.05.2015 - 05.06.2015. godine povodom Nacrta dokumenata o sprovedenom Testu tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o pokretanju  drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o pokretanju  drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma ("Sl. list Crne Gore", br. 09/15 od 05.03.2015).

24.06.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog postupka povodom Nacrta Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila Nacrt Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije najkasnije do 07.07.2015.godine.

Savjet Agencije je na sjednici od 23.07.2015. godine usvojio Pravilnik o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga, br. 0402 - 4628/1.

02.06.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog postupka povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2014. godinu

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2014.godinu

05.05.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa vezano za Odluku o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmeta provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

Agencija je sprovela test tri kriterijuma shodno Odluci o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma (Sl.list Crne Gore, broj: 9/15)

09.03.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa vezano za Nacrt Odluke o dinamici snižavanja cijena rominga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 21.01.2015.godine usvojio Nacrt Odluke kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvrđuje dinаmikа snižаvаnjа cijenа romingа nа način kako to stoji u izreci Nacrta Odluke.

25.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ESC sisteme

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju TRA-ECS javnih elektronskih komunikacionih mreža, uključujući i IMT sisteme, u opsegu 2500-2690 MHz Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 25. 12. 2014. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predemtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.

17.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme izrade Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

Savjet Agencije je na sjednici od 16.12.2014.godine usvojio Predlog pravilnika o načinu prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

05.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

Savjet Agencije je na sjednici od 04.12.2014.godine usvojio Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

24.11.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

Savjet Agencije je na sjednici od 20.11.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

24.11.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Savjet Agencije je na sjednici od 20.11.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta  Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga ,  a na Sjednici od 25.11. 2014.godine, Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta.

 

13.11.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici usvojio Predlog plana raspodjele RF iz opsega 1800 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme, kao i odgovarajući konsultativni dokument.

13.11.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici usvojio Predlog plana raspodjele RF iz opsega 900 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme, kao i odgovarajući konsultativni dokument.

15.10.2014.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz ospega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

Savjet Agencije na sjednici od 14.10.2014.godine donio Oduku o otvaranju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz ospega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

31.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara se proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.

31.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske infrastrukture i povezane opreme

Savjet Agencije na sjednici od 31.07.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, broj:0901-4518/1

30.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije na tekst nacrta Pravilnika Agenciji mogu dostaviti putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingotna br.56 Podgorica, na e-mail ekip@ekip.me ili putem faxa na broj 020406702 do 05.09.2014.godine, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa

17.06.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Obavještavamo vas da je Agencija otvorila proces javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga i da se nacrt Pravilnika nalazi na internet strani Agencije (www.ekip.me). Primjedbe, predloge i sugestije na nacrt ovog Pravilnika možete dostaviti do 02.07.2014. godine na e-mail pavle.mijuskovic@ekip.me , putem faxa na broj: 020 406 702 ili putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br.56 -Podgorica, sa naznakom za javne konsultacije povodom izrade Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga.

17.06.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi predloga Pravilnika o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugoržena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 01.07.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika

14.05.2014.godine

Otvaranje javnog konsultativog postupka povodom nacrta dokumenta:"Obračun ponderisanog troška kapitala za 2013. godinu"

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2013.godinu i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 4.juna 2014.godine

01.04.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje

Savjet Agencije je na sjednici od 01.04.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje, broj:0901- 1986/1

28.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ESC sisteme

Na sjednici održanoj dana 20. 03. 2014. godine Savjet Agencije je razmatrao i usvojio Nacrt Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme. Članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da se planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radiofrekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

20.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Odluke o cijenama,  načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Odluke o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga.

19.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o pristupu i interkonekciji

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o pristupu i interkonekciji broj: 0901-1573/1

19.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o prenosivosti brojeva

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o prenosivosti brojeva, broj:0901-1605/1.

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Nacrt Analiza tržišta širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje i Nacrt rješenja operatoru sa značajnom tržišnom pozicijom

Otvara se proces javnih konsultacija na Nacrt Analiza tržišta širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje i Nacrt rješenja operatoru sa značajnom tržišnom pozicijom.

 

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostavljati do 10.01.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem e-maila Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrdidi konačan tekst Pravilnika.

 

23.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra 

Savjet Agencije je na sjednici od 22. 10. 2013. godine donio odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra.

 

11.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa.

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim.

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 09.07.2013. godine je usvojio tekst Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji).

 

20.06.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 18.06.2013. godine je usvojio tekstove Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

 

08.05.2013.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012. godinu

Saglasno  usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012.godinu  i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 08. 06.2013.godine.

 

26.04.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Test tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu i za tržište javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje

U slučaju tržišta usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te zaključuje da je isto podložno ex-ante regulaciji. Nadalje, Agencija će, nakon sprovedenog javnog konsultativnog postupka povodom nacrta dokumenta o sprovedeom Testu nastaviti postupak analize tržišta koji uključuje procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

 

21.12.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj dana 18. 12. 2012. godine, utvrdio je tekst nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva.

 

27.11.2012. godine

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

 

20.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

Shodno članu 8 stav 22 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 50/08, 53/09-14 čl. 21, 70/09, 40/10-5 čl. 11 i 49/10) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo” kojim poziva sve operatore i sve zainteresovane strane da daju svoje komentare, mišljenja i sugestije na priloženi dokument.

 

20.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

U skladu sa članom 41. stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'', broj 50/2008,70/09 i 49/10) kojim se propisuje obaveza Agencije da sprovodi postupak javne rasprave prije izdavanja akta kojim se određuju relevantne usluge i geografska tržišta, kao i tačkom  3. Odluke o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu («Sl.list Crne Gore» broj.29/09)  kojom je  predviđena mogućnost proširenja  liste relevantnih tržišta nakon sprovedenog testa tri kriterijuma,  Agencija  otvara postupak javnih  konsultacija povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

 

12.07.2012. godine

Produženje javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

Agencija je odlučila da prihvati predlog Udruženje paraplegičara Crne Gore, Savez civilnih invalida rata Crne Gore, Savez Slijepih Crne Gore, Savez roditelja djece sa smetanjama u razvoju ,,Naša inicijativa“, Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Crne Gore i produži javnu raspravu u vezi  nacrta Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom do 31.08.2012. godine.

 

09.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je  na sjednici održanoj  dana 05.07.2012. godine, utvrdio je predlog  Pravilnika o postupku utvrđivanja maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga.

 

29.06.2012. godine

Javni konsultativni postupak

Agencija je pokrenula javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje I sugestije, najkasnije do 18.06.2012.godine.po prijemu komentara, mišljenja I sugestija zainteresovanih operatora, Agencija je uvažila sve osnovane primjedbe I sugestije I usvojila Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2011.godinu kao I konačan  tekst Metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala

Otvaranje procesa javnih konsultacija

07.06.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

 

Prilikom određivanja cijena relevantnih usluga koje pružaju operatori sa značajnom tržišnom snagom, Agencija mora uzeti u obzir rizike, ulaganja I obezbjeđenje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora. Najprikladnija metoda za određivanje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora
je obračun troška kapitala metodom prosječnog ponderisanog troška kapitala (eng. WACC).

18.05.2012. godine

S obzirom da je određivanje WACC stope ključno za regulatorni proces jer utiče kako na nivo regulisanih prihoda operatora sa značajnom tržišnom snagom tako i na nivo cijena koje moraju platiti ostali operatori za regulisane usluge operatora sa značajnom tržišnom snagom, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje I sugestije putem e mail-a na adresu ekip@ekip.me I putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 18.06.2012.godine.

 

Rješenjima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije usvojene su žalbe žalioca  i poništena rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost od 30.12.2011.godine kojima su određeni operatori sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima, shodno Odluci Agencije  o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma ("Sl.list Crne Gore", broj 19/2011).

14.05.2012. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, postupajući po nalozima datim od strane drugostepenog organa, donijela dana 10.05.2012 godine sledeća Rješenja:

 

Javne konsultacije o nacrtima Rješenja operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

09.01.2012. godine

 

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 10.11.2011 godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere testa tri kriterijuma.

Agencija je sprovela Test Tri Kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

10.11.2011 godine

Agencija je sprovela test tri kriterijuma na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma («Sl.list Crne Gore,» broj 19/2011). S obzirom da je testom utvrđeno da su istovremeno zadovoljeni sva tri kriterijuma na pomenutim tržištima, Agencija je konstatovala da su tržišta podložna ex ante regulaciji i sprovela postupak analize relevantnih tržišta.

20.10.2011 godine

U skladu sa Odlukom Agencija je otvorila  postupak javnih konsultacija  povodom izrađenih Testova tri kriterijuma na sledećim  tržištima:

Otvaranje procesa Javnih konsultacija u vezi Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža

28.10.2011. godine

Nakon sprovedenog javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža, Savjet Agencije za elektronske komunikacije I poštansku djelatnost je na sjednici od 27.10.2011.godine usvojio konačan tekst Pravilnika.

13.06.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je, saglasno nadležnostima propisanim članom 8 stav 1 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 50/08, 53/09, 70/09, 40/10, 49/10), utvrdila nacrt Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 09.06.2011. godine, usvojio tekst Nacrta ovog Pravilnika.

Otvaranje javnog konsultativnog procesa na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

27.05.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo”

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

22.04.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

Javne konsultacije povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

06.09.2011. godine

Analiza za tržište 3 – Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija

2.08.2011. godine

Nacrti tekstova tri kriterijuma

01.04.2011. godine

Agencija je dana 28.01.2011.godine inicirala javne konsultacije, saglasno članu 41 Zakona, povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

Otvaranje javnog konsultativnog procesa na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

01.04.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo”

Otvaranje javnog konsultativnog procesa u vezi Predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz PMR/PAMR sistema

16.02.2011. godine

Javni konsultativni proces u vezi Predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

 

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

20.01.2011.godine

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

 

Javne konsultacije u vezi Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

12.11.2010. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 25.05.2010.godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima telekomunikacija.

10.08.2010.godine

Komentari, primjedbe i sugestije zainteresovanih strana u procesu javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima
 

Javne konsultacije u vezi Plana nacrta raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namjenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nactra Plana raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

Javne konsultacije u vezi Pravilnika tehničkim i eksploatacionim uslovima

26.02.2010. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u veza nacrta Pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice ze emitovanje televizijskog programa u frekvencijiskim opsezima VHF I i III i UHF IV


Agencija za elektronske komunikacije je, u oblasti elektronskih komunikacija, između ostalog, nadležna i da „ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i  komentare u vezi sa inicijativama, mjerama, odlukama i aktima koje priprema, predlaže i donosi“.

U tom pravcu Agencija radi na priprema Javnog dokumenta o vođenju konsultativnog procesa, u skladu sa nadležnostima i obavezama datih Agenciji novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, kojim će se inovirati dosada važeći Javni konsultativni dokumenat donijet u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, čija je važnost prestala donošenjem novog Zakona.

Javni dokument o vođenju konsultativnog procesa, nakon usvajanja, biće objavljen na stranicama Internet prezentacije Agencije.