Nacionalna radionica za Crnu Goru

IPv6 strategija, politika i implementacija

U organizaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodne unije za telekomunikacije, Kacelerija za Evropu

20-21 April 2021 (10:00 – 12:00 CEST) | online

  

 

 

Ova radionica ima za cilj podizanje svijesti na nacionalnom nivou u vezi prelaska sa Internet protokol verzija 4 (IPv4) na Internet protokol verziju 6 (IPv6). Pored pregleda osobina IPv6 i njegovog značaja, radionica će se baviti i glavnim tehničkim izazovima u implementaciji IPv6 na nacionalnom nivou i razraditi strateški pristup za  ključne učesnike  u ovom procesu.

 

ITU će predstaviti svoj rad u ovoj oblasti u prethodnom periodu i informisati kreatore politike o značaju ove aktivnosti. Biće predstavljeni i naredni koraci koje ITU i Agencija planiraju da preduzmu da pokrenu prelazak na IPv6, a najaviće i predstojeću stručnu tehničku obuku u vezi IPv6, koja je planirana za maj ove godine.

 

Radionica je namijenjena svim glavnim kreatorima politike na državnom nivou, ali i predstavnicima industrije i akademske zajednice, koji će imati mogućnost da postavlaju pitanja i daju komentare.

 

Radionica će biti održana na crnogorskom i engleskom jeziku, sa simultanim prevodom.

Kontakt:

Pavle Mijušković

tel: +382 20 406 750
mob: +382 67 241 240
e-mail: pavle.mijuskovic@ekip.me