Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga

Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 25. maja 2017. godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na izgradnji biciklističke staze - Koridor 2 u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Pobrežje" (izgradnja parkinga na u.p. 1 i 2), u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) osnovana je 17. maja 1865. godine. Istoga dana je potpisana prva Međunarodna telegrafska konvencija od strane 20 evropskih zemalja u cilju harmonizacije telegrafskih servisa. Kao Svijetski dan telekomunikacija 17. maj se obilježava od 1969. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će u toku naredne sedmice otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" UP 121 (izgradnja saobraćajnice radnog naziva Prilaz 5, DUP Zabjelo - Ljubović), u Podgorici.opširnije>>


 

1/350   >>  [ukupno rezultata: 1748]

 

       Brojevi hitnih službi: