Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Saopštenje o povezivanju mjerne platforme za mjerenje kvaliteta internet konekcije na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP)

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je korisnicima Interneta omogućila da sami izvrše mjerenje kvaliteta širokopojasne internet konekcije, na adresi http://izmjeribrzinu.ekip.me. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Danas 25.04.2017. godine sa početkom u 13.30 časova potpisan je Memorandum o saradnji izme?u Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
Memorandum su potpisali direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost g-din Darko Grgurović.
Imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove i potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za stručnim usavršavanjem u cilju kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka ostvarena je bliskija saradnja između ove dvije institucije kroz potpisivanje Memoranduma.
Cilj saradnje i potpisivanje Memoranduma ostvaruju kroz različite modalitete, kao što su učešće zaposlenih Agencije na različitim programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje organizuje Uprava za kadrove, osmišljavanje i sprovođenje edukativnih programa za potrebe Agencije i osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od zajedničkog interesa.


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga

Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 20. maja 2017. godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno završava još jedan postupak dodjele odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, ovog puta iz opsega 3,5 GHz koje se koriste za potrebe fiksnog bežicnog pristupa (WiMAX).opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u postojećem gabaritu u zoni F( dio Ulice Ljubović) u zahvatu UPa 'Stara Varoš' izmjene i dopune u Podgroici.opširnije>>


 

1/346   >>  [ukupno rezultata: 1728]

 

       Brojevi hitnih službi: