Aktuelnosti

[Odluke]

20.02.2017.

Nova Odluka o cijenama roaminga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je,nakon izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama (" Službeni list Crne Gore" broj: 40/13; 56/13; 02/17) , na sjednici održanoj 31.01.2017.godine usvojio Odluku kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvržuje dinamika snižavanja cijena rominga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.02.2017.

Saopštenje za javnost

Udruženje Roditelji je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, otvorilo prvu nacionalnu SOS Roditeljsku liniju (080 888 888), putem koje se roditeljima pružaju savjeti o roditeljstvu, o odnosima sa djecom i unutar porodice, uz davanje prioriteta temi vaspitavanja djece.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.02.2017.

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu čl. 11 tač. 10, čl. 14 st. 1 tač. 6 i čl. 106 st. 1, 2, 3 i 5 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 40/13, 56/13 i 2/17), na sjednici Savjeta od 14. 02. 2017. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javne fiksne/mobilne elektronske komunikacione mreže.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

14.02.2017.

Saopštenje za javnost

Odgovor Viber Media S.a.r.l. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi slanja poruka putem Viber-a tokom januara ove godine radi direktnog marketinga, a da korisnici nijesu dali prethodnu izričitu saglasnost za to.

Tekst odgovora (engleska verzija) i našeg dopisa (engleska verzija) možete preuzeti u cjelosti.[Odnosi sa javnošću]

14.02.2017.

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u cilju obezbjeđenja praćenja i unaprjeđenja kvaliteta usluga, propisala parametre kvaliteta i način njihovog mjerenja, u skladu sa najboljom praksom i uobičajenim i tehnološki garantovanim kvalitetom standardne opreme.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

13.02.2017.

Saopštenje za javnost

Američka privredna komora u Crnoj Gori je danas u hotelu Hilton organizovala skup "Otvoreno sa Premijerom" kojom prilikom je prezentovan Izvještaj o poslovnom ambijentu u Crnoj Gori u 2016. godini, nakon čega je priređen i intervju sa Premijerom Vlade Crne Gore, gospodinom Duškom Markovićem. Premijer Marković je tokom intervjua istakao da "postoje ći poslovni ambijent u Crnoj Gori treba unaprijediti da bi životni standard bio podignut i da su kritike i sugestije na poslovni ambijent koje je čuo blaže u odnosu na realno stanje"
Predstavnici privrede kao jedno od klučnih pitanja kada se donosi odluka o investiranju prepozanju stepen razvoja infrastrukture u državi. Kako je istaknuto u predmetnom izvještaju "članice su veoma zadovoljne telekomunikacionom infrastrukturom u državi, pri čemu su je 93% članica ocijenile kao dobru i veoma dobru". Sličan trend je bio prisutan i u prethodnom Izvještaju AmCham-a iz 2014. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.01.2017.

Saopštenje za medije

Crnogorski Telekom je za korisnike usluga fiksne mreže - fizička lica, pripremio Extra DUO promotivnu ponudu, pakete koji sadrže fiksne govorne usluge i uslugu pristupa internetu, koji će od 30. januara do 30. aprila 2017. godine korisnicima biti dostupni po povoljnijim cijenama nego do sada. Promotivne cijene će se odnositi na nove i postojeće korisnike DUO paketa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.01.2017.

Saopštenje za javnost

Obavješavamo vas da će u toku naredne sedmice otpočeti radovi na izgradnji biciklističih staza I faza rekonstrukcije i adaptacije gradskih saobraćajnica u ciju uređenja biciklističih staza i traka.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

28.12.2016.

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije je na osnovu člana 11, tačka 18, člana 14,stav 1 tačka 6 i članova 64, stav 2, 65 stav 2 i 66, stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore"), broj 40/201 ,po pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu konkurencije broj 01-334/2-16 , na sjednici od 28.12.2016.godine, a nakon sprovedenog konsultativnog procesa donio Odluku o relevantnim tržištima usluga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.12.2016.

Saopštenje za medije

Sniženje cijena telefonskih poziva i cijena širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL-a u fiksnoj mreži Crnogorskog Telekom-a koje će se primjenjivati od 25.12 2016.godine.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnos je donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekom-a u fiksnoj mreži, kojim je Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa zna čajnom snagom na tržištu, naložila da od 25. decembra 2016. godine snizi cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži i cijene usluga pristupa internetu putem ADSL-a.opširnije>>


 

1/168   >>  [ukupno rezultata: 1680]