Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

14.11.2017.

Saopštenje za javnost

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost su 14.11.2017. godine potpisali Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka. Memorandum su potpisali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

13.11.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o izvođenju radova

Obavješavamo vas, da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 11. do 14. novembra 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Sutomoru.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

03.11.2017.

Saopstenje za javnost

Biro za razvoj telekomunikacija (BDT) Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), a u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu o Osiguranju pristupa telekomunikacijama/IKT, a posebno osoba sa invaliditetom organizuje Profesionalnu obuku pod nazivom Uloga IKT-a u razvoju inkluzivnog društva za osobe sa invaliditetom koja će se održati u četvrtak, 16. november 2017. godine, Plava sala, UN Eko zgrada, Stanka Dragojevica bb sa početkom od 8:45h.

Ovdje možete preuzeti:

Pozivno pismo i Agendu

Prijavni list

Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori


[Odnosi sa javnošću]

02.11.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o izvođenju radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela puta Golubovci - Mataguži, koje izvodi Tehnoput-MNE d.o.o. Podgorica.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.10.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8", UP 32 i 33 Blok 20.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.10.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na izgradnji dijelova ulica 2003 i 2008 u zahvatu DUP-a "Blok VI", u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.10.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije na urbanističkoj parceli br. 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 _zona III, PPJ5, cjelina A u zahvatu DUP-a "Agroindustrijska zona" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.10.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulicama Aleksandra Puškina, Georgi Dimitrova i VI Crnogroske brigade u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

11.10.2017.

Saopštenje za javnost

Shodno odredbi člana 166. Zakona o elektronskim komunikacijama, obavješavamo Agenciju da će ekipe Crnogorskog Telekoma u period u od 11.10.-17.10.2017. godine raditi na postavljanju dva nova telekomunikaciona čvorišta u naseljima Župa i Gradiosnica (u blizini Aerodroma Tivat), Opština Tivat.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

04.10.2017.

Saopštenje za javnost

Potpisan međunarodni sporazum o principima replaniranja radio-frekvencijskog plana za emitovanje relevizijskih signala u opsegu 470-694 MHZ

Na sastanku Jadransko-Jonskog regiona, koji je održan u Tivtu, potpisan je međunarodni sporazum o principima replaniranja radio-frekvencijskog plana za emitovanje televizijskih signala u opsegu 470-694 MHz. Sastanku Jadransko-Jonskog regiona prisustvovali su predstavnici administracija: Crne Gore, Albanije, Grčke, Hrvtaske, Italije, Slovenije i San Marina.opširnije>>


 

1/186   >>  [ukupno rezultata: 1860]