Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

17.07.2019.

Saopštenje za medije

Putem usluge prenosivosti brojeva do sada je prenijeto 50000 telefonskih brojeva

Od decembra 2011. godine, kada je počela da se pruža usluga prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori, izvršeno je 50.000 prenosa telefonskih brojeva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

04.07.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 05-08.07.2019 godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Župi, lokacija Bastaje, Opština Nikšić.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

02.07.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 01-03.07.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Rožajama, lokacija kod benzinske pumpe.Na navedenom području određeni korisnici (115 korisnika) će biti migrirani na novu lokaciju, pri čemu će se postavljanje novog telekomunikacionog čvorišta umjesto od 1-3 jula, biti izvršeno od 3-5. jula 2019. godine.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

02.07.2019.

Saopštenje za medije

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori pokazuju visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i visok nivo zadovoljstva kvalitetom elektronskih komunikacionih usluga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

26.06.2019.

Saopštenje za javnost

Smanjenje cijena roming usluga u državama Zapadnog Balkana

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je 06.06.2019. godine donijela Odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i Mtelu naložila da od 01.07.2019. godine. primjene cijene roming usluga u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u državama Zapadnog Balkana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

25.06.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 26-29.06.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Rožajama, lokacija Bandžovo brdo, Opština Rožaje.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

25.06.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 27-28.06.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Spužu, lokacija Poglavica, Opština Danilovgrad.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

25.06.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 01-03.07.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Rozajama, lokacija kod benzinske pumpe.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

21.06.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 24. do 25. juna raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Rozajama, okacija Zeleni, opština Rozaje.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

18.06.2019.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma od 20. do 21. juna raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Nikšiću, lokacija Hercegovački put, opština Nikšić. U skaldu sa tim, na području Rastoka određeni korisnici, iz opsega od 040 230 001 do 040 231 900, će biti migiriani na novu lokaciju, a servis će biti u prekidu u trajanju od nekoliko sati.
opširnije>>


 

1/230   >>  [ukupno rezultata: 2292]