Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

26.07.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na rekonstrukciji Ljubljanske ulice u zahvatu DUP-a "Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put" u Podgorici. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

26.07.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na izgradnji saobracajniće sa parkinzima u zoni A, na katastarskoj parceli broj 7893/13 KO Podgorica III u zahvat DUP-a "Konik - Vrela Ribnička" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.07.2017.

Saopštenje za medije

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, pokazuje da su korisnici zadovoljni elektronskim komunikacionim uslugama koje im pružaju elektronski komunikacioni operatori u Crnoj Gori.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

10.07.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2"- izmjene i dopune u Podgorici .opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

30.06.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u Ulici Branka Ćopića u zahvatu DUP-a "Zlatica B" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.06.2017.

Saopštenje za javnost

Sniženje cijene usluga rominga

Operatori javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 01. jula 2017. godine usluge rominga u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji pružati po nižim cijenama. Cijene usluga rominga će biti snižene na osnovu odluke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

12.06.2017.

Saopštenje za medije

Regionalni sastanak RIPE NCC

Šesti SEE RIPE NCC sastanak održava se 12. i 13. juna 2017. godine u Budvi, u Hotelu ,,Mediteran" u Bečićima. Sastanku prisustvuje preko 150 učesnika iz država jugo-istočne Evrope (SEE), ali i ostalih država koje pripadaju servisnom regionu RIPE NCC (Evropa, centralna Azija i Bliski istok). Domaćini sastanka su RIPE NCC i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja je prepoznala veliki značaj ovog događaja za razvoj Interneta u Crnoj Gori.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

07.06.2017.

Saopštenje za javnost

Sastanak Foruma za implementaciju digitalne dividende Južne Evrope

Šesti po redu sastanak Foruma za implementaciju digitalne dividende Južne Evrope (South European Digital Dividend Implementation Forum - SEDDIF) održava se u organizaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u periodu od 7 - 9. juna 2017. godine u hotelu Palas u Petrovcu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.05.2017.

Saopštenje za javnost

Elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga

Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 25. maja 2017. godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

18.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na izgradnji biciklističke staze - Koridor 2 u Podgorici.opširnije>>


 

1/178   >>  [ukupno rezultata: 1780]