Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

22.09.2017.

Saopštenje za javnost

Petnaesta konferencija regulatora za elektronske komunikacije pod nazivom "Sljedeća generacija regulacije" održava se u Budvi 25. i 26. septembra

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU) ove godine organizuje 15. po redu Međunarodnu konferenciju, koja se održava pod nazivom „Sljedeća generacija regulacije“. Konferencija tradicionalno, već duži niz godina, predstavlja ključni program na Infofestu, Festivalu ICT dostignuća, koji je od strane Vlade Crne Gore, davne 1993. godine proglašen manifestacijom od državnog značaja. Konferencija se održava 25-26. septembra u hotelu Avala u Budvi.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

21.09.2017.

Saopštenje za medije

Brzina pristupa internetu u Crnoj Gori je četiri puta veća nego što je to objavljeno od strane cable.co.uk

Na osnovu podataka sa platforme za mjerenje brzine internet konekcije, koju je 2013. godine implementirala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, prosječna brzina preuzimanja podataka (download) iznosi 20,037 Mb/s. Podaci o prosječnim brzinama su dobijeni na osnovu 2.457 mjerenja na opremi koja se nalazi na Univerzitetu Crne Gore. Oprema je povezana na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP). Sa ovim egzaktnim mjerenjem koje je obavljeno u Podgorici, Crna Gora bi se našla na 21. mjestu na listi zemalja koju je sastavila kompanija cable.co.uk.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.09.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Čepurci", UP 6, u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.09.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Čepurci" - izgradnja dijela Ulice 2 u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.09.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Stari Aerodrom" rekonstrukcija dijela ulice Petra Dedića u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.09.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji 10kV kabla od TS 110/10kV "Podgorica 5" -TS 10/0,4kV "Novi duvanski kombinat" -TS 10/0,04kV "GINT-M" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

11.08.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će od 14. do 16. ekipe Crnogorskog Telekoma raditi na postavljanju novog TK čvorišta na Koniku u ulici Jelice Maškovic u Podgorici(iz opsega 020627001-020629999). opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

26.07.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na rekonstrukciji Ljubljanske ulice u zahvatu DUP-a "Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put" u Podgorici. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

26.07.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na izgradnji saobracajniće sa parkinzima u zoni A, na katastarskoj parceli broj 7893/13 KO Podgorica III u zahvat DUP-a "Konik - Vrela Ribnička" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.07.2017.

Saopštenje za medije

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, pokazuje da su korisnici zadovoljni elektronskim komunikacionim uslugama koje im pružaju elektronski komunikacioni operatori u Crnoj Gori.opširnije>>


 

1/181   >>  [ukupno rezultata: 1808]