Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

18.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na izgradnji biciklističke staze - Koridor 2 u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Pobrežje" (izgradnja parkinga na u.p. 1 i 2), u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.05.2017.

Saopštenje za javnost

17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) osnovana je 17. maja 1865. godine. Istoga dana je potpisana prva Međunarodna telegrafska konvencija od strane 20 evropskih zemalja u cilju harmonizacije telegrafskih servisa. Kao Svijetski dan telekomunikacija 17. maj se obilježava od 1969. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će u toku naredne sedmice otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" UP 121 (izgradnja saobraćajnice radnog naziva Prilaz 5, DUP Zabjelo - Ljubović), u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.04.2017.

Saopštenje za javnost

Potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Danas 25.04.2017. godine sa početkom u 13.30 časova potpisan je Memorandum o saradnji izme?u Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
Memorandum su potpisali direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost g-din Darko Grgurović.
Imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove i potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za stručnim usavršavanjem u cilju kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka ostvarena je bliskija saradnja između ove dvije institucije kroz potpisivanje Memoranduma.
Cilj saradnje i potpisivanje Memoranduma ostvaruju kroz različite modalitete, kao što su učešće zaposlenih Agencije na različitim programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje organizuje Uprava za kadrove, osmišljavanje i sprovođenje edukativnih programa za potrebe Agencije i osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od zajedničkog interesa.


[Odnosi sa javnošću]

26.04.2017.

Saopštenje za javnost

Saopštenje o povezivanju mjerne platforme za mjerenje kvaliteta internet konekcije na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP)

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je korisnicima Interneta omogućila da sami izvrše mjerenje kvaliteta širokopojasne internet konekcije, na adresi http://izmjeribrzinu.ekip.me. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.04.2017.

Saopštenje za javnost

Elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga

Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 20. maja 2017. godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

13.04.2017.

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno završava još jedan postupak dodjele odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, ovog puta iz opsega 3,5 GHz koje se koriste za potrebe fiksnog bežicnog pristupa (WiMAX).opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

30.03.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u postojećem gabaritu u zoni F( dio Ulice Ljubović) u zahvatu UPa 'Stara Varoš' izmjene i dopune u Podgroici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

30.03.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji privremene kružne raskrsnice Cetinjskog i Nikšićkog puta, sa ugrađivanjem montažnih ivičnjaka od reciklirane plastike za formiranje razdjelnih ostrva i kružnog podionika.opširnije>>


 

1/175   >>  [ukupno rezultata: 1744]