Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

16.05.2018.

Saopštenje za javnost

17. maj - Svijetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Širom svijeta se svake godine, među članicama ITU-a (International Telecommunication Union), slavi 17. maj - Svijetski Dan telekomunikacija i informacionog društva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

11.05.2018.

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore i Komisija za javni servis Letonije su potpisale Memorandum o razumijevanju i razmjeni informacija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Komisija za javni servis Letonije (SPRK) su, 11. maja 2018. godine u Rigi, potpisale Memorandum o razumijevanju i razmjeni informacija u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

08.05.2018.

Saopštenje za javnost

Rezultati mjerenja kvaliteta usluga u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama 2017-2018

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je izvršila mjerenja parametara kvaliteta usluga u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama. Dobijeni rezultati po svim mjerenim parametrima, u gradovima i na putnim pravcima, pokazuju veoma visok stepen kvaliteta usluge.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

04.05.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješstavamo vas da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom" - izgradnja parkinga sa priključkom iz Ulice Petra Dedića u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.04.2018.

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena telefonskih poziva i mjesečne pretplate ADSL paketa u fiksnoj mreži Crnogorskog Telekoma stupa na snagu 01.05.2018.godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekoma u fiksnoj mreži. Ovim rješenjem je Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa značajnom snagom na tržištu, naložila da snizi cijene telefonskih poziva iz fiksne mreže i cijene mjesečne pretplate ADSL paketa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

26.04.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 27-30.04.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Kotoru, lokacija Sveti Stasije 2.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.04.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 20-21.04.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Bijelom Polju, lokacija Tomasevo 1.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.04.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 23-26.04.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Kotoru, lokacija Plagenti 1.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.04.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u noći četvrtak/petak 26.04./27.04.2018. godine raditi na zamjeni postojećeg telekomunikacionog čvorišta u TKC Budva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

17.04.2018.

Saopštenje za javnost

Brojevi za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga

Smetnju u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga (fiksna i mobilna telefonija, pristup Internetu, distribucija TV i radio programa) korisnici mogu prijaviti pozivanjem nekog od brojeva iz opsega 127ab.opširnije>>


 

1/201   >>  [ukupno rezultata: 2004]