Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

12.03.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 13. marta do 09. aprila 2018. godine raditi na izmjestanju postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Zabjelo.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

07.03.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o mogucem prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Telenora, večeras 08.03.2018. godine, u periodu od 02:00 do 06:00, imati planirane radove na sistemu za skladištenje podataka. Najavljeni radovi ne bi trebalo da imaju uticaja na servise u fiksnoj i mobilnoj mreži, ali zbog složenosti posla postoji rizik i može doći do kraćeg prekida nekog od servisa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 24. februara do 12. marta 2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Kotoru, lokacija Stari Grad.Do promjene roka je došlo usled nepovoljnih vremenskih uslova u prethodnom periodu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

21.02.2018.

Saopštenje za medije

Mjerenje kvaliteta pristupa internetu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je unaprijedila svoju platformu za mjerenje kvaliteta širokopojasne internet konekcije. Mjerna platforma je dostupna na adresi http://izmjeribrzinu.ekip.me i bazirana je na najnovijem prozvodu kompanije Ookla “Speedtest Custom”. Testni server je povezan na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP).opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

19.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o mogućem prekidu servisa

Crnogorski Telekom je danas informisan od strane Centralne banke Crne Gore, da će u sklopu mjera na poboljšanju stanja elektro instalacija u objektu CBCG u ulici Miljana Vukova bb u Podgorici, dana 19.02.2018. godine izvesti radovi na zamjeni opreme na glavnoj razvodnoj tabli.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.02.2018.

Saopštenje za medije

Prenijeto 35.000 telefonskih brojeva

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 15-19.02.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Nikšiću, lokacija Podtrebjesa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

14.02.2018.

Saopštenje za javnost

Brojevi za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga

U cilju lakše prijave smetnje u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga, fiksna i mobilna telefonija, pristup Internetu i usluge distribucije TV i radio programa, operatori elektronskih komunikacionih usluga su, na zahtjev Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, omogućili korisnicima da smetnju mogu prijaviti na posebne kratke brojeve.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

09.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje

U mrežama više operatora u Crnoj Gori zabilježen je novi pokušaj zloupotrebe elektronskih komunikacija i prevare korisnika. Naime, radi se pokušaju prevara koje uključuju kratko pozivanje korisnika kako bi korisnicima ostala informacija o propuštenom pozivu na koji korisnici mogu uzvratiti poziv što može prouzrokovati visoke troškove (pozivanje međunarodnih brojeva). U konkretnom slučaju, riječ je o brojevima sa pozivnim brojem države +675 (Papua Nova Gvineja).
Agencija još jednom upozorava korisnike da budu oprezni kada dobiju poziv ili poruku s nepoznatog broja, posebno ako su u pitanju međunarodni brojevi. Takođe, pozivamo korisnike da bilo kakvu sumnjivu aktivnost odmah prijave na brojeve korisničkog servisa svog operatora.
Pokušaji prevara u elektronskim komunikacijama nijesu novost, a s različitim oblicima pokušaja prevara suočavaju se skoro svi operatori, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori.


[Odnosi sa javnošću]

26.01.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 36-44 (izgradnja "Ulice 11" i "Ulice 12"), u skladu sa revidovanim Glavnim projektom i građevinskom dozvolom.opširnije>>


 

<<   2/198   >>  [ukupno rezultata: 1980]