Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

30.06.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u Ulici Branka Ćopića u zahvatu DUP-a "Zlatica B" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.06.2017.

Saopštenje za javnost

Sniženje cijene usluga rominga

Operatori javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 01. jula 2017. godine usluge rominga u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji pružati po nižim cijenama. Cijene usluga rominga će biti snižene na osnovu odluke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

12.06.2017.

Saopštenje za medije

Regionalni sastanak RIPE NCC

Šesti SEE RIPE NCC sastanak održava se 12. i 13. juna 2017. godine u Budvi, u Hotelu ,,Mediteran" u Bečićima. Sastanku prisustvuje preko 150 učesnika iz država jugo-istočne Evrope (SEE), ali i ostalih država koje pripadaju servisnom regionu RIPE NCC (Evropa, centralna Azija i Bliski istok). Domaćini sastanka su RIPE NCC i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja je prepoznala veliki značaj ovog događaja za razvoj Interneta u Crnoj Gori.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

07.06.2017.

Saopštenje za javnost

Sastanak Foruma za implementaciju digitalne dividende Južne Evrope

Šesti po redu sastanak Foruma za implementaciju digitalne dividende Južne Evrope (South European Digital Dividend Implementation Forum - SEDDIF) održava se u organizaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u periodu od 7 - 9. juna 2017. godine u hotelu Palas u Petrovcu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.05.2017.

Saopštenje za javnost

Elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga

Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 25. maja 2017. godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

18.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na izgradnji biciklističke staze - Koridor 2 u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Pobrežje" (izgradnja parkinga na u.p. 1 i 2), u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.05.2017.

Saopštenje za javnost

17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) osnovana je 17. maja 1865. godine. Istoga dana je potpisana prva Međunarodna telegrafska konvencija od strane 20 evropskih zemalja u cilju harmonizacije telegrafskih servisa. Kao Svijetski dan telekomunikacija 17. maj se obilježava od 1969. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.05.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će u toku naredne sedmice otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" UP 121 (izgradnja saobraćajnice radnog naziva Prilaz 5, DUP Zabjelo - Ljubović), u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.04.2017.

Saopštenje za javnost

Potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Danas 25.04.2017. godine sa početkom u 13.30 časova potpisan je Memorandum o saradnji izme?u Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
Memorandum su potpisali direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost g-din Darko Grgurović.
Imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove i potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za stručnim usavršavanjem u cilju kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka ostvarena je bliskija saradnja između ove dvije institucije kroz potpisivanje Memoranduma.
Cilj saradnje i potpisivanje Memoranduma ostvaruju kroz različite modalitete, kao što su učešće zaposlenih Agencije na različitim programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje organizuje Uprava za kadrove, osmišljavanje i sprovođenje edukativnih programa za potrebe Agencije i osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od zajedničkog interesa.


 

<<   2/181   >>  [ukupno rezultata: 1804]