Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

13.02.2017.

Saopštenje za javnost

Američka privredna komora u Crnoj Gori je danas u hotelu Hilton organizovala skup "Otvoreno sa Premijerom" kojom prilikom je prezentovan Izvještaj o poslovnom ambijentu u Crnoj Gori u 2016. godini, nakon čega je priređen i intervju sa Premijerom Vlade Crne Gore, gospodinom Duškom Markovićem. Premijer Marković je tokom intervjua istakao da "postoje ći poslovni ambijent u Crnoj Gori treba unaprijediti da bi životni standard bio podignut i da su kritike i sugestije na poslovni ambijent koje je čuo blaže u odnosu na realno stanje"
Predstavnici privrede kao jedno od klučnih pitanja kada se donosi odluka o investiranju prepozanju stepen razvoja infrastrukture u državi. Kako je istaknuto u predmetnom izvještaju "članice su veoma zadovoljne telekomunikacionom infrastrukturom u državi, pri čemu su je 93% članica ocijenile kao dobru i veoma dobru". Sličan trend je bio prisutan i u prethodnom Izvještaju AmCham-a iz 2014. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.01.2017.

Saopštenje za medije

Crnogorski Telekom je za korisnike usluga fiksne mreže - fizička lica, pripremio Extra DUO promotivnu ponudu, pakete koji sadrže fiksne govorne usluge i uslugu pristupa internetu, koji će od 30. januara do 30. aprila 2017. godine korisnicima biti dostupni po povoljnijim cijenama nego do sada. Promotivne cijene će se odnositi na nove i postojeće korisnike DUO paketa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

27.01.2017.

Saopštenje za javnost

Obavješavamo vas da će u toku naredne sedmice otpočeti radovi na izgradnji biciklističih staza I faza rekonstrukcije i adaptacije gradskih saobraćajnica u ciju uređenja biciklističih staza i traka.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

28.12.2016.

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije je na osnovu člana 11, tačka 18, člana 14,stav 1 tačka 6 i članova 64, stav 2, 65 stav 2 i 66, stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore"), broj 40/201 ,po pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu konkurencije broj 01-334/2-16 , na sjednici od 28.12.2016.godine, a nakon sprovedenog konsultativnog procesa donio Odluku o relevantnim tržištima usluga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.12.2016.

Saopštenje za medije

Sniženje cijena telefonskih poziva i cijena širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL-a u fiksnoj mreži Crnogorskog Telekom-a koje će se primjenjivati od 25.12 2016.godine.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnos je donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekom-a u fiksnoj mreži, kojim je Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa zna čajnom snagom na tržištu, naložila da od 25. decembra 2016. godine snizi cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži i cijene usluga pristupa internetu putem ADSL-a.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

23.12.2016.

Saopštenje za javnost

Agencija je, shodno Dokumentu o vođenju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra (akt broj 0505-6799/1 od 17. 11. 2016. godine), dana 17. 11. 2013. godine pokrenula javni konsultativni proces povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. Javni poziv za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija objavljen je na web sajtu Agencije.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

22.12.2016.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnica radnog naziva Nova1, Krak 1-1, Nova 11 do Pr8 i Nova12 do Pr6 u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović".opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

07.12.2016.

Saopštenje za medije

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

05.12.2016.

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u cilju obezbjeđenja praćenja i unaprjeđenja kvaliteta usluga, propisala parametre kvaliteta i naćin njihovog mjerenja, u skladu sa najboljom praksom i uobićajenim i tehnološki garantovanim kvalitetom standardne opreme.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

02.12.2016.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan", UP 264, blok E, u Podgorici.opširnije>>


 

<<   2/170   >>  [ukupno rezultata: 1700]