Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

30.03.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji privremene kružne raskrsnice Cetinjskog i Nikšićkog puta, sa ugrađivanjem montažnih ivičnjaka od reciklirane plastike za formiranje razdjelnih ostrva i kružnog podionika.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.03.2017.

Saopštenje za javnost

Investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2016. godini

Brze inovacije u oblasti elektronskih komunikacija nameću potrebu stalnog ulaganja u razvoj elektronskih komunikacionih mreža, infrastrukture, uvođenje novih tehnologija i usluga. Imajući to u vidu, operatorima elektronskih komunikacija je važno praćenje tehnoloških trendova i ulaganje u nove tehnologije, te strukturiranje ponude usluga tako da se omogući što uspješnije poslovanje.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

24.03.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će naredne sedmice otpočeti radovi na rekonstrukciji i adaptaciji gradskih saobraćajnica u cilju uređenja biciklističkih staza i traka u zahvatu GUR-a u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.03.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnice definisane koordinatama tačaka 22, 177, 27 i 178 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

10.03.2017.

Saopštenje za javnost

Na sjednici održanoj dana 10.03.2017. godine Savjet Agencije za elektronske komunikacije je razmatrao informaciju o mjerama koje će Agencija preduzeti u cilju spriječavanja eventualnih neželjenih elektronskih poruka u periodu održavanja lokalnih izbora u Nikšiću dana 12.03.2017. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

08.03.2017.

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost danas proslavlja šesnaest godina postojanja. Osnovana je kao Agencija za telekomunikacije odlukom Vlade Crne Gore 8. marta 2001. godine. Tokom šesnaest godina postojanja Agencija je u Crnoj Gori i okruženju prepoznata kao uspješan regulator tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga.opširnije>>


[Odluke]

20.02.2017.

Nova Odluka o cijenama roaminga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je,nakon izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama (" Službeni list Crne Gore" broj: 40/13; 56/13; 02/17) , na sjednici održanoj 31.01.2017.godine usvojio Odluku kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvržuje dinamika snižavanja cijena rominga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.02.2017.

Saopštenje za javnost

Udruženje Roditelji je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, otvorilo prvu nacionalnu SOS Roditeljsku liniju (080 888 888), putem koje se roditeljima pružaju savjeti o roditeljstvu, o odnosima sa djecom i unutar porodice, uz davanje prioriteta temi vaspitavanja djece.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

15.02.2017.

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu čl. 11 tač. 10, čl. 14 st. 1 tač. 6 i čl. 106 st. 1, 2, 3 i 5 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 40/13, 56/13 i 2/17), na sjednici Savjeta od 14. 02. 2017. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javne fiksne/mobilne elektronske komunikacione mreže.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

14.02.2017.

Saopštenje za javnost

Odgovor Viber Media S.a.r.l. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi slanja poruka putem Viber-a tokom januara ove godine radi direktnog marketinga, a da korisnici nijesu dali prethodnu izričitu saglasnost za to.

Tekst odgovora (engleska verzija) i našeg dopisa (engleska verzija) možete preuzeti u cjelosti. 

<<   2/175   >>  [ukupno rezultata: 1748]