Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

16.02.2018.

Saopštenje za medije

Prenijeto 35.000 telefonskih brojeva

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 15-19.02.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Nikšiću, lokacija Podtrebjesa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

14.02.2018.

Saopštenje za javnost

Brojevi za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga

U cilju lakše prijave smetnje u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga, fiksna i mobilna telefonija, pristup Internetu i usluge distribucije TV i radio programa, operatori elektronskih komunikacionih usluga su, na zahtjev Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, omogućili korisnicima da smetnju mogu prijaviti na posebne kratke brojeve.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

09.02.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje

U mrežama više operatora u Crnoj Gori zabilježen je novi pokušaj zloupotrebe elektronskih komunikacija i prevare korisnika. Naime, radi se pokušaju prevara koje uključuju kratko pozivanje korisnika kako bi korisnicima ostala informacija o propuštenom pozivu na koji korisnici mogu uzvratiti poziv što može prouzrokovati visoke troškove (pozivanje međunarodnih brojeva). U konkretnom slučaju, riječ je o brojevima sa pozivnim brojem države +675 (Papua Nova Gvineja).
Agencija još jednom upozorava korisnike da budu oprezni kada dobiju poziv ili poruku s nepoznatog broja, posebno ako su u pitanju međunarodni brojevi. Takođe, pozivamo korisnike da bilo kakvu sumnjivu aktivnost odmah prijave na brojeve korisničkog servisa svog operatora.
Pokušaji prevara u elektronskim komunikacijama nijesu novost, a s različitim oblicima pokušaja prevara suočavaju se skoro svi operatori, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori.


[Odnosi sa javnošću]

26.01.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 36-44 (izgradnja "Ulice 11" i "Ulice 12"), u skladu sa revidovanim Glavnim projektom i građevinskom dozvolom.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

18.01.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 36-44 (izgradnja "Ulice 1"), u skladu sa revidovanim Glavnim projektom i građevinskom dozvolom.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

16.01.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o mogućem prekidu servisa

Obavještavamo vas o planiranim radovima koji su predviđeni za ovu nedjelju. Navedeni radovi podrazumijevaju preseljenje određenih mrežnih elemenata u Novu tehničku zgradu. S obzirom na složenost planiranih aktivnosti, postoji rizik za prekid nekih od Data/Internet servisa tokom rada na njihovom izvršenju i u datim terminima.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

11.01.2018.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 11-15. januara 2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Baru, lokacija Donja Čeluga, opština Bar.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

25.12.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 25. decembra do 28. decembra 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Baru, lokacija Stari Bar.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

20.12.2017.

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 20. decembra do 22. decembra 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Nikšiću, lokacija Straševina.opširnije>>


 

1/192   >>  [ukupno rezultata: 1920]