PROŠIRENJE DOSUPNOSTI ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA I NJEGOVO USVAJANJE

 










Ovdje možete preuzeti prezentacije sa XV Međunarodne konferencije „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija - Sljedeća generacija regulacije“ koja je održana 24. i 27. septembra 2017. godine u Budvi.