PROŠIRENJE DOSUPNOSTI ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA I NJEGOVO USVAJANJE 

XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

„Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“

„RAZVOJ REGULATORNOG OKVIRA ZA DIGITALNU BUDUĆNOST“

 


Budva, CRNA GORA
01 - 02. oktobar 2018. godine