PROŠIRENJE DOSUPNOSTI ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA I NJEGOVO USVAJANJE


 
 

 

XV MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

„Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“

„SLJEDEĆA GENERACIJA REGULACIJE“


Budva, CRNA GORA
24 - 27. septembar 2017. godineAgencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) – Sektor za razvoj telekomunikacija, organizuju 15. po redu Međunarodnu konferenciju „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“. Međunarodna konferencija će se održati pod programskim nazivom "Sljedeća generacija regulacije" i to u sklopu 24. Festivala informatičkih dostignuća – Infofest 2017, kog je Vlada Crne Gore proglasila manifestacijom od posebnog državnog interesa.

 

Međunarodna konferencija, koja se ove godine održava 15. put po redu, je jedan od vodećih skupova regulatora na kom se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

 

Imajući u vidu stanje i trendove u sektoru elektronskih komunikacija, odlučeno je da se ovogodišnja Konferencija održi pod programskim nazivom "Sljedeća generacija regulacije" kako bi se:

 • obezbijedio kontinuitet regulatornih aktivnosti vezanih za sektor elektronskih komunikacija,
 • stvorili uslovi za potpunu implementaciju nacionalnih politika razvoja sektora elektronskih komunikacija u cilju dostizanja standarda i ciljeva propisanih Digitalnom agendom 2020 i Strategijom za jedinstveno digitalno tržište,
 • omogućio dalji razvoj tržišta kroz implementaciju novih tehnologija, razvoj aplikacija i servisa propisanog kvaliteta,
 • unaprijedila sigurnost i integritet mreža i
 • povećalo zadovoljstvo i mogućnosti krajnjih korisnika u pogledu korišćenja servisa i aplikacija zadovoljavajućeg kvaliteta.

U okviru posebnih programskih sesija predviđeno je razmatranje aktuelnih pitanja iz sljedećih oblasti:

 • Peta generacija regulacije (Zajednička regulacija, 5G - Regulatorni izazovi)
 • Regulatorni izazovi i novi trendovi regulacije (Inovativna politika i regulatorni alati za digitalnu ekonomiju)
 • Razvoj NGA mreža (Razvoj širokopojasnog pristupa i njegovo korišćenje, regulativa, razvoj i mapiranje infrastrukture, upotreba RF spektra),
 • Analize tržišta i regulacija cijena,
 • Novi izazovi u zaštiti korisnika (roming, mjerenja paramatera kvaliteta servisa, mrežna neutralnost, mapiranje servisa, prava korisnika...),
 • Sigurnost i integritet mreža, "cyber security"...

Imajući u vidu aktuelnost tema očekujemo da će predstavnici nacionalnih regulatornih agencija, ministarstava, operatora elektronskih komunikacija, kao i predstavnici i eksperti međunarodnih organizacija i institucija zaduženih za regulaciju i politiku razvoja elektronskih komunikacija, uzeti učešće na Konferenciji i kroz mogućnost otvorenog dijaloga dati doprinos ovogodišnjem uspjehu i kvalitetu Konferencije.

S obzirom na Vaše ekspertize u ovoj oblasti pozivamo Vas da uzmete učešće na Konferenciji u formi učesnika, paneliste ili predavača na neku od prethodno navedenih tema. Ukoliko smatrate  korisnim da Vaša iskustva podijelite sa ostalim učesnicima Konferencije, pozivamo Vas da nas o tome obavijestite i da predlog naziva i kratke sadržine prezentacije dostavite do 01. 09. 2017. godine na e-mail adresu conference@ekip.me. Nakon odobravanja od strane organizatora Konferencije, krajnji rok za dostavu prezentacije je 18. 09. 2017. godine.

 

Dokumenta koja se odnose na Konferenciju, uključujući agendu, obrazac prijave i praktične informacije za učesnike biće dostupni na:

Konferencija će biti održana na crnogorskom i engleskom jeziku, sa simultanim prevodom.

 

Učesnici kojima je potrebna ulazna viza za Crnu Goru treba dovoljno blagovremeno da stupe u kontakt sa najbližom ambasadom ili konzulatom Crne Gore radi pomoći. Spisak ambasada i konzulata Crne Gore u svijetu možete naći na sajtu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija:

http://www.mvp.gov.me/en/sections/Missions/Embassies-and-consulates-of-Montenegro/

 

Kao i svih prethodnih godina, za učesnike Konferencije biće organizovani i drugi sadržaji koji će doprinijeti relaksantnoj atmosferi i dodatnim mogućnostima komunikacije i razmjene iskustava između učesnika (večera, izlet – krstarenje Bokokotorskim zalivom).

Konferencija će se održati u hotelu „Avala Resort & Villas“ u predivnom mediteranskom ambijentu u Budvi, metropoli crnogorskog turizma.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE I FORMULAR ZA PRIJAVU

Regulatorna konferencija se održava u sklopu 24. Festivala ICT dostignuća – Infofest 2017. Osim učešća na Konferenciji, svi registrovani učesnici mogu pratiti i programske sadržaje Infofesta.

 

Više informacija o Infofestu 2017 možete naći na internet adresi www.infofest.com.

 

Formular za prijavu učešća na Konferenciji kao uslove za učešće možete naći u dodatku ovog pozivnog pisma.

 

Ceremonija svečanog otvaranja Infofesta 2017 će se održati dana 24. 09. 2017. godine sa početkom u 20:30 časova.

 

KONTAKT

Za kontakt sa organizatorima Konferencije možete koristiti sljedeće kontakt podatke:

           

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)

Tel: +382 20 406 700

Fax: +382 20 406 702

E-mail: conference@ekip.me

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kontakt osoba: Boris Jevrić

Website: http://www.ekip.me/INFOFEST/index.php 

ili 

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) 

Tel: +41 22 730 6065

Fax: +41 22 730 6453

E-mail: EURregion@itu.int

Adresa: Place des Nations, 1211 Geneve 20, Switzerland

Kontakt osoba: Jaroslaw Ponder

Website: http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/