Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o nastavku radova

Obavještavamo vas da narednih dana nastavljamo sa radovima na opremanju lokacija UP 71 zona 2, UP 1/153 i UP 1/158 - izgradnja saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Momišići A".opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 17.09.-18.09.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Danilovgradu, lokacija Lazine, Opština Danilovgrad.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 11.-13.09.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Kotoru, lokacija Zlatne njive, Opština Kotor.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 29.-31.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Danilovgradu, lokacija Kosić, Opština Danilovgrad.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 20.-22.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Danilovgradu, lokacija Pažići, Opština Danilovgrad.opširnije>>


 

1/424   >>  [ukupno rezultata: 2120]

 

       Brojevi hitnih službi: