Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Brzina pristupa internetu u Crnoj Gori je četiri puta veća nego što je to objavljeno od strane cable.co.uk

Na osnovu podataka sa platforme za mjerenje brzine internet konekcije, koju je 2013. godine implementirala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, prosječna brzina preuzimanja podataka (download) iznosi 20,037 Mb/s. Podaci o prosječnim brzinama su dobijeni na osnovu 2.457 mjerenja na opremi koja se nalazi na Univerzitetu Crne Gore. Oprema je povezana na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP). Sa ovim egzaktnim mjerenjem koje je obavljeno u Podgorici, Crna Gora bi se našla na 21. mjestu na listi zemalja koju je sastavila kompanija cable.co.uk.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Čepurci", UP 6, u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Čepurci" - izgradnja dijela Ulice 2 u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Shodno članu 111. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Stari Aerodrom" rekonstrukcija dijela ulice Petra Dedića u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji 10kV kabla od TS 110/10kV "Podgorica 5" -TS 10/0,4kV "Novi duvanski kombinat" -TS 10/0,04kV "GINT-M" u Podgorici.opširnije>>


 

1/361   >>  [ukupno rezultata: 1804]

 

       Brojevi hitnih službi: