Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan", UP 264, blok E, u Podgorici.opširnije>>[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Američka ambasadorka u Crnoj Gori Margaret En Uehara,sa saradnicima, posjetila je Glavni kontrolno-mjerni centar za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra na Dajbabskoj gori u Podgorici.opširnije>>[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Odgovor Viber Media S.a.r.l. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi prethodnog blokiranja neželjenih komunikacija.opširnije>>


Ovdje možete preuzeti crnogorski prevod odgovora Viber Media S.a.r.l.


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 21.novembra do 3.decembra 2016.godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 71. vanrednoj sjednici održanoj dana 17. 11. 2016. godine usvojio Nacrt Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima.opširnije>>


 

1/324   >>  [ukupno rezultata: 1620]