Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Plan namjene Planovi raspodjele Koršćenje radio-frekvencija Monitoring RF spektra Radio-difuzija RiTT
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška

        Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnica definisanih koordinatama tačaka 13,14,15,16,18 i 19 u zahvatu DUP-a 'Gornja Gorica 2' u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovoda duž dijela Ulice Janka Ðonovića u zahvatu DUP-a 'Zabjelo B1'.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, na dijelu kat.parcele broj 4151/1 Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Nova Varoš - Kvart T" i DUP-a "Nova Varoš" izmjene i dopune u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Sastanak Projektnog tima za tehnička regulatorna pitanja (PT TRIS) održan je 9. i 10.septembra 2014.godine u Hotelu Maestral u Pržnom. Domaćin sastanka bila je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji Tabačkog mosta sa prilaznom saobraćajnicom u zahvatu UP-a "Nova Varoš - Blok Y" i DUP-a "Stara Varoš - Blok 7" u Podgorici.opširnije>>


 

1/238   >>  [ukupno rezultata: 1188]