Aktuelnosti

[Odluke]

Nova Odluka o cijenama roaminga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je,nakon izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama (" Službeni list Crne Gore" broj: 40/13; 56/13; 02/17) , na sjednici održanoj 31.01.2017.godine usvojio Odluku kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvržuje dinamika snižavanja cijena rominga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Udruženje Roditelji je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, otvorilo prvu nacionalnu SOS Roditeljsku liniju (080 888 888), putem koje se roditeljima pružaju savjeti o roditeljstvu, o odnosima sa djecom i unutar porodice, uz davanje prioriteta temi vaspitavanja djece.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu čl. 11 tač. 10, čl. 14 st. 1 tač. 6 i čl. 106 st. 1, 2, 3 i 5 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 40/13, 56/13 i 2/17), na sjednici Savjeta od 14. 02. 2017. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javne fiksne/mobilne elektronske komunikacione mreže.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Odgovor Viber Media S.a.r.l. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi slanja poruka putem Viber-a tokom januara ove godine radi direktnog marketinga, a da korisnici nijesu dali prethodnu izričitu saglasnost za to.

Tekst odgovora (engleska verzija) i našeg dopisa (engleska verzija) možete preuzeti u cjelosti.[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u cilju obezbjeđenja praćenja i unaprjeđenja kvaliteta usluga, propisala parametre kvaliteta i način njihovog mjerenja, u skladu sa najboljom praksom i uobičajenim i tehnološki garantovanim kvalitetom standardne opreme.opširnije>>


 

1/336   >>  [ukupno rezultata: 1680]

 

       Brojevi hitnih službi: