Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Zamjenik generalnog sekretara Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Houlin Žao, posjetio je danas Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra na Dajbabskoj gori u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, nakon sprovedenih analiza relevantnih tržišta i odobravanja regulatornih finansijskih izvještaja donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekom-a u fiksnoj mreži.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 3. do 7 oktobra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže, te će 245 korisnika na ADSL čvorištu Gradošnica u opštini Tivat biti migrirani na novu ADSL opremu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno je završila postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža tokom avgusta mjeseca ove godine. Ceremonija dodjele predmetnih odobrenja privrednim društvima "Telenor" d.o.o. Podgorica, "Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica i "Mtel" d.o.o. Podgorica održana je na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj Gori (GKMC), dana 16. 09. 2016. godine sa početkom u 11:00 h.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Delegacija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) na čelu sa predsjednikom Savjeta Agencije dr Šaletom Đurovićem, posjetila je Kancelariju za telekomunikacije Češke (CTU) u periodu od 8-9. septembra 2016. godine.opširnije>>


 

1/316   >>  [ukupno rezultata: 1576]