Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, agencija za ispitivanje javnog mnjenja "Ipsos Strategic Marketing" je sprovela istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1005 ispitanika, starosti od 18 i više godina. Okvir za uzorak se zasniva na podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Danas je predstavljena aplikacija za mobilne telefone "Operator" pomoću koje korisnici mogu na brz i jednostavan način da provjere u kojoj mreži je određeni telefonski broj. Aplikaciju "Operator" razvilo je preduzeće Restart IT u saradnji sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan", UP 98, u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Donijeta Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije je na sjednici od 05. 05. 2016. godine donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.opširnije>>


 

1/302   >>  [ukupno rezultata: 1508]