Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsegu 12,750-13,250 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 10. 11. 2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o privremenom prekidu servisa

Obavještavamo vas da ċe ekipe Crnogorskog Telekoma uperiodu od 03.11.2015 do 06.11.2015. godine raditi na izmiještanju RSS-a Dobre Vode sa postojeċe na novu lokaciju.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o izvođenju radova

Obavještavamo vas da ċe Opština Žabljak ubuduċe voditi računa da blagovremeno izvještava Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o izgradnji i planiranim trasama saobraċajnica na teritoriji opštine. Takođe, ovim putem vas obaviještavamo da se narednih dana planira početak radova na sljedeċim dionicama:opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Puštena u rad Telenor bazna stanica za stanovnike sela Nudo

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i kompanija Telenor danas su puštili u rad novu radio baznu stanicu, koja će mještanima sela Nudo u opštini Nikšić omogućiti pristup fiksnoj telefoniji i bežičnom Internetu preko Univerzalnog servisa.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Usvojeni konačni tekstovi Analiza relevantnih tržišta i Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom

Savjet Agencije je na sjednici od 20.10.2015. godine usvojio konačne tekstove Analiza relevantnih relevantnih tržišta i Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom,po pribavljenom mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije i nakon uvažavanja osnovanih primjedbi i sugestija operatora u javnom konsultativnom postupku koji je održan u periodu 23.07. do 01.09.2015.godine.opširnije>>


 

1/282   >>  [ukupno rezultata: 1408]