Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Javni konkurs

Otvaranje javnog konkursa za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U periodu od sredine 2014. godine pa do danas primijećena je intezivna upotreba bežičnih elektronskih terminalnih telefonskih uređaja koji ne rade u skladu sa standardima i propisima koji važe u Crnoj Gori i Evropi, odnosno uređaja koji nijesu namijenjeni našem i Evropskom tržištu, već tržištu Sjeverne Amerike, a čiji rad je zasnovan na "DECT 6.0" standardu. Ovi terminalni uređaji rade na radio-frekvencijama koje su u Crnoj Gori namijenjene za pružanje servisa mobilne telefonije, te samim tim prouzrokuju ometanje signala i degradiranje kvaliteta servisa koje pružaju operatori mobilne telefonije.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacie i poštansku djelatnost pokreće postupak javnog konkursa za izbor operatora Univerzalnog servisa za pružanje sljedećih elektronskih komunikacionih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, nakon sprovedenih javnih konsultacija sa operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore, na sjednici održanoj 10.03.2015.godine donio Odluku kojom se utvrđuje dinamika snižavanja cijena rominga koju su dužni da primijene operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža na teritoriji Crne Gore: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica, Telenor D.O.O. Podgorica i M-Tel D.O.O.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 17.02.2015. godine usvojio Odluku o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma, shodno clanu 64 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni list Crne Gore broj 40/13) kojim je propisano da Agencija sprovodi postupak analiza tržišta najmanje jednom u tri godine.
Odluka o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma.opširnije>>


 

1/250   >>  [ukupno rezultata: 1248]