Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima, kao i prestanak izdavanja uslova prilikom izgradnje objekata, obavještavamo vas da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u postupku izrade i pripremne aktivnosti na izradi sljedećih Glavnih projekata.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da su započeli radovi na opremanju svjetlosnom signalizacijom raskrsnice Ulice Vojislavljevića, Ulice Janka Đonovića i Ulice Princeze Ksenije u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Delegacija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) na čelu sa predsjednikom Savjeta Agencije dr Šaletom Đurovićem, posjetila je Nacionalno tijelo za upravljanje i regulaciju u oblasti komunikacija Rumunije (ANCOM) u periodu od 7-8. aprila 2016. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u skladu sa zakonskim ovlašċenjima, krajem 2015. i početkom 2016. godine izvršila mjerenje parametara kvaliteta govornog servisa i servisa podataka za mreže mobilnih operatora na teritoriji Crne Gore. Mjerenja su obavljena u pokretu duž najznačajnijih saobraćajnica i u gradskim sredinama korišċenjem digitalne mobilne kontrolno-mjerne stanice (DMKSMS). Mjerenje uzoraka i analiza rezultata su rađeni na osnovu standarda ETSI TS 102 250 i Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 33/14). Mjerenja su obavljena za sva tri operatora istovremeno, sa istim podešavanjima mjerne opreme i sistema.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, krajem 2015. i početkom 2016. godine izvršila mjerenje parametara kvaliteta govornog servisa i servisa podataka za mreže mobilnih operatora na teritoriji Crne Gore.opširnije>>


 

1/298   >>  [ukupno rezultata: 1488]