Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan", UP 98, u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Donijeta Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije je na sjednici od 05. 05. 2016. godine donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima, kao i prestanak izdavanja uslova prilikom izgradnje objekata, obavještavamo vas da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u postupku izrade i pripremne aktivnosti na izradi sljedećih Glavnih projekata.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da su započeli radovi na opremanju svjetlosnom signalizacijom raskrsnice Ulice Vojislavljevića, Ulice Janka Đonovića i Ulice Princeze Ksenije u Podgorici.opširnije>>


 

1/300   >>  [ukupno rezultata: 1500]