Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Koršćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška

        Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje konsultativnih procesa

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju GSM/DCS i UMTS, LTE, odnosno WiMAX javnih elektronskih komunikacionih mreža u opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz Savjet Agencije je na 11 redovnoj sjednici održanoj dana 13. 11. 2014. godine donio odluke o pokretanju otvorenih konsultativnoh procesa povodom pripreme planova raspodjele za predemtne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnica definisanih koordinatama tačaka 13,14,15,16,18 i 19 u zahvatu DUP-a 'Gornja Gorica 2' u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovoda duž dijela Ulice Janka Ðonovića u zahvatu DUP-a 'Zabjelo B1'.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, na dijelu kat.parcele broj 4151/1 Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Nova Varoš - Kvart T" i DUP-a "Nova Varoš" izmjene i dopune u Podgorici.opširnije>>


 

1/240   >>  [ukupno rezultata: 1196]