Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova na rekonstrukciji raskrsnice ulice Veljka Vlahovića i Petra Ćetkovića u Podgorici. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je sa Amplitudom d.o.o. Podgorica zaključila ugovor o pružanju usluge administracije sistema Centralne baze prenesenih brojeva. Ugovor je zaključen nakon sprovedenog postupka javne nabavke. Amplitudo će sa pružanjem usluge administracije početi 25. jula 2016. godine, kada će zamjeniti dosadašnjeg administratora sistema Centralne baze prenesenih brojeva Teletech doo Maribor. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o izdatoj građevinskoj dozvoli Opštini Tivat za izgradnju saobraćajnice od Solila do raskrsnice za Pržno. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas će naredne sedmice početi radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 3, (izgradnja dijela saobraćajnice radnog naziva "Ulica 4") u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije: Načini provjere u kojoj je mreži telefonski broj

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži postojeći telefonski broj pri promjeni operatora. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Cijene telefonskih poziva se razlikuju u zavisnosti od toga u kojoj se mreži nalazi telefonski broj koji se poziva.opširnije>>


 

1/307   >>  [ukupno rezultata: 1532]