Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na rekonstrukciji Ljubljanske ulice u zahvatu DUP-a "Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put" u Podgorici. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana otpočeti radovi na izgradnji saobracajniće sa parkinzima u zoni A, na katastarskoj parceli broj 7893/13 KO Podgorica III u zahvat DUP-a "Konik - Vrela Ribnička" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, pokazuje da su korisnici zadovoljni elektronskim komunikacionim uslugama koje im pružaju elektronski komunikacioni operatori u Crnoj Gori.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2"- izmjene i dopune u Podgorici .opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u Ulici Branka Ćopića u zahvatu DUP-a "Zlatica B" u Podgorici.opširnije>>


 

1/356   >>  [ukupno rezultata: 1780]

 

       Brojevi hitnih službi: