Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uspješno je završila postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža tokom avgusta mjeseca ove godine. Ceremonija dodjele predmetnih odobrenja privrednim društvima "Telenor" d.o.o. Podgorica, "Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica i "Mtel" d.o.o. Podgorica održana je na Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj Gori (GKMC), dana 16. 09. 2016. godine sa početkom u 11:00 h.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Delegacija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) na čelu sa predsjednikom Savjeta Agencije dr Šaletom Đurovićem, posjetila je Kancelariju za telekomunikacije Češke (CTU) u periodu od 8-9. septembra 2016. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će Crnogorski Telekom biti u privremenom ograničenju usluga na određenim lokacijama u Danilovgradu, Tivtu kao i na Cetinju. .opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 22.08.-26.08.2016. godine raditi na mondernizaciji mreže, odnosno na migraciju korisnika na novu ADSL opremu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Završen postupak aukcije spektra

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama na sjednici Savjeta od 05. 05. 2016. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za koriš ćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. opširnije>>


 

1/313   >>  [ukupno rezultata: 1564]