Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje konsultativnog procesa

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju TRA-ECS javnih elektronskih komunikacionih mreža, uključujući i IMT sisteme, u opsegu 2500-2690 MHz Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 25. 12. 2014. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predemtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Shodno Članu 111. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, obavještavamo vas da počinju radovi na izgradnji saobraćajnica definisanih koordinatama tačaka 13,14,15,16,18 i 19u zahvatu DUP-a 'Gornja Gorica 2' u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnica uz UP broj 395 u zahvatu DUP-a 'Zagorič 1'- izmjene i dopune u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je postala član Evropskog instituta za telekomunikacione standarde

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 64. sjednici Generalne skupštine Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (ETSI) održanoj 18-19. 11.2014. godine u Sophia Antipolis u Francuskoj postala punopravni član ETSI.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje konsultativnih procesa

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju TRA-ECS javnih elektronskih komunikacionih mreža, uključujući i IMT mreže, u opsezima 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 04. 12. 2014. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predemtne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.opširnije>>


 

1/244   >>  [ukupno rezultata: 1220]