Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o izvođenju radova

Obavještavamo vas da ċe naredne sedmice početi radovi na rekonstrukciji Ulice Petra Prlje u Podgorici, u skladu sa građevinskom dozvolom br. Up.08-361/15-431 od 16.decembra 2015.godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, nakon sprovedenog javnog konkursa, odredila Crnogorski Telekom i Mtel za nove operatore Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija. Ovi operatori će od 25. januara 2016. godine zamjeniti dosadašnje operatore Univerzalnog servisa Telenor i Teleinfo.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Uslugu prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori operatori su počeli da pružaju 1. decembra 2011. godine. Do sada je izvršeno 20.000 prenosa telefonskih brojeva. Između mobilnih mreža izvršeno je 17.682 prenosa, dok je između fiksnih mreža izvršeno 2.318 prenosa telefonskih brojeva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o izvođenju radova

Obavještavamo vas da ċe narednih dana započeti radovi na izgradnji vodovoda u dijelu Dalmatinske ulice i rekonstrukciji vodovoda u dijelu Bulevara Džordža Vašingtona u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 29. 12. 2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.opširnije>>


 

1/289   >>  [ukupno rezultata: 1444]