Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnice definisane koordinatama tačaka 22, 177, 27 i 178 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Na sjednici održanoj dana 10.03.2017. godine Savjet Agencije za elektronske komunikacije je razmatrao informaciju o mjerama koje će Agencija preduzeti u cilju spriječavanja eventualnih neželjenih elektronskih poruka u periodu održavanja lokalnih izbora u Nikšiću dana 12.03.2017. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost danas proslavlja šesnaest godina postojanja. Osnovana je kao Agencija za telekomunikacije odlukom Vlade Crne Gore 8. marta 2001. godine. Tokom šesnaest godina postojanja Agencija je u Crnoj Gori i okruženju prepoznata kao uspješan regulator tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga.opširnije>>


[Odluke]

Nova Odluka o cijenama roaminga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je,nakon izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama (" Službeni list Crne Gore" broj: 40/13; 56/13; 02/17) , na sjednici održanoj 31.01.2017.godine usvojio Odluku kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvržuje dinamika snižavanja cijena rominga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Udruženje Roditelji je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, otvorilo prvu nacionalnu SOS Roditeljsku liniju (080 888 888), putem koje se roditeljima pružaju savjeti o roditeljstvu, o odnosima sa djecom i unutar porodice, uz davanje prioriteta temi vaspitavanja djece.opširnije>>


 

1/339   >>  [ukupno rezultata: 1692]

 

       Brojevi hitnih službi: