Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Plan namjene Planovi raspodjele Korišćenje radio-frekvencija Monitoring RF spektra Radio-difuzija RiTT
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pitanja i odgovori Pretplatnicki ugovori Uporedni tarifni paketi Kvalitet usluga Korisnici pitaju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Usluge iz opsega usluga US Normativno pravni okvir za US Operatori US Postupak javnog konkursa Naknada neto troška

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeli radovi na rekonstrukciji pristupne saobraćajnice 'Nova 2' u zahvatu DUP-a 'Zabjelo B2' u Podgorici, u skladu sa graḋevinskom dozvolom br. Up.08-361/11-506 od 01.11.2011 godine, koju vam dostavljamo u prilogu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Cijene usluga lokalnih, međumjesnih, međunarodnih poziva i poziva ka mobilnim mreŽama iz fiksne mreŽe Crnogorskog Telekom-a su od danas smanjene na osnovu naloga Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a u skladu sa rezultatima implementirane Metodologije troškovnog i odvojenog računovodstva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Uslugu prenosa telefonskih brojeva operatori u Crnoj Gori su počeli da pružaju 1.decembra 2011. godine. Ovu uslugu do danas, 24.marta, iskoristilo je 10.000 pretplatnika, od toga 9.095 u mobilnim i 905 u fiksnim mrežama.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Zamjenik generalnog sekretara Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Houlin Žao, posjetio je danas Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra na Dajbabskoj gori u Podgorici..opširnije>>




[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Operatori elektronskih komunikacionih usluga su po zahtjevu Agencije za elektronske komunikacje i poštansku djelatnost u svoje ponude uključili pakete usluga u kojima se za obračun obima ostvarenih telefonskih poziva koristi jedinični vremenski interval jedna sekunda (1s), a za obračun količine prenešenih binarnih podataka obračunska jedinica jedan kilobajt (1kB).opširnije>>


 

1/223   >>  [ukupno rezultata: 1112]