Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je postala član Evropskog instituta za telekomunikacione standarde

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 64. sjednici Generalne skupštine Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (ETSI) održanoj 18-19. 11.2014. godine u Sophia Antipolis u Francuskoj postala punopravni član ETSI.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje konsultativnih procesa

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju TRA-ECS javnih elektronskih komunikacionih mreža, uključujući i IMT mreže, u opsezima 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 04. 12. 2014. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predemtne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Sniženje cijena telefonskih poziva u fiksnoj mreži i cijena širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL-a Crnogorskog Telekoma.opširnije>>[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje konsultativnih procesa

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju GSM/DCS i UMTS, LTE, odnosno WiMAX javnih elektronskih komunikacionih mreža u opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz Savjet Agencije je na 11 redovnoj sjednici održanoj dana 13. 11. 2014. godine donio odluke o pokretanju otvorenih konsultativnoh procesa povodom pripreme planova raspodjele za predemtne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme.opširnije>>


 

1/242   >>  [ukupno rezultata: 1208]