Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Uslugu prenosa telefonskog broja iskoristilo petnaest hiljada korisnika

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omoguaćva svakom pretplatniku da zadrži postojeći telefonski broj pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Telefonski broj se prenosi u punom formatu. Naprimjer: ako korisnik ima mobilni broj 067 123456 i prenese ga u mrežu Telenora ili Mtela, korisnikov broj se ne mijenja, ostaje 067 123456 i kada postane pretplatnik novog operatora.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Otvaranje javnog konsultativnog procesa vezano za Odluku o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmeta provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Javni konkurs

Otvaranje javnog konkursa za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

U periodu od sredine 2014. godine pa do danas primijećena je intezivna upotreba bežičnih elektronskih terminalnih telefonskih uređaja koji ne rade u skladu sa standardima i propisima koji važe u Crnoj Gori i Evropi, odnosno uređaja koji nijesu namijenjeni našem i Evropskom tržištu, već tržištu Sjeverne Amerike, a čiji rad je zasnovan na "DECT 6.0" standardu. Ovi terminalni uređaji rade na radio-frekvencijama koje su u Crnoj Gori namijenjene za pružanje servisa mobilne telefonije, te samim tim prouzrokuju ometanje signala i degradiranje kvaliteta servisa koje pružaju operatori mobilne telefonije.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacie i poštansku djelatnost pokreće postupak javnog konkursa za izbor operatora Univerzalnog servisa za pružanje sljedećih elektronskih komunikacionih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore.opširnije>>


 

1/252   >>  [ukupno rezultata: 1260]